Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами

(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. У бюджетах бюджетної системи Російської Федерації передбачаються субсидії бюджетним і автономним установам на фінансове забезпечення виконання ними державного (муніципального) завдання, розраховані з урахуванням нормативних витрат на надання ними державних (муніципальних) послуг фізичним та (або) юридичним особам і нормативних витрат на утримання державного (муніципального) майна.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
З бюджетів бюджетної системи Російської Федерації можуть надаватися субсидії бюджетним і автономним установою ям на інші мети.
Порядок надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом государ- жавної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. У федеральному законі про федеральний бюджет можуть передбачатися субсидії іншим некомерційним організаціям, що не яв-ляющая державними (муніципальними) установами, в тому числі у вигляді майнового внеску в державні корпора-ції і державні компанії.
(В ред. Федеральних законів від 17.07.2009 N 145-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
У законі суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації, у вирішенні представницького органу муни-ціпального освіти про місцевий бюджет можуть передбачатися субсидії іншим некомерційним організаціям, які не є державними (муніципальними) установами.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Порядок визначення обсягу та надання зазначених субсидій з федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Фе-ської Федерації та місцевого бюджету встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією, а також федеральними законами, передбачаю-ські створення державних корпорацій і державних компаній. Зазначений порядок повинен містити положення про орга-котельної перевірці головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, що надали субсидію, та органами державно-ного (муніципального) фінансового контролю дотримання умов, цілей та порядку надання субсидій іншими некомерційними організаціями, що не є державними (муніципальними) установами .
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 17.07.2009 N 145-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. При наданні субсидій, зазначених у пункті 2 цієї статті, обов'язковою умовою їх надання, який включається у договори (угоди) про надання субсидій, є згода їхніх одержувачів (за винятком державних корпорацій і компаній) на здійснення головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, що надали субсидії , та органами дер-жавного (муніципального) фінансового контролю перевірок дотримання одержувачами субсидій умов, цілей та порядку їх пре-доставлення.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення статті 79 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами "
 1. 1. Надання державних (муніципальних) послуг, у тому числі асигнування на оплату державних (муніципальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб.
  Відповідно до ст. 69.1 БК РФ до бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг відносяться асигнування на: а) забезпечення виконання функцій бюджетних установ; відповідно до ст. 70 Бюджетного кодексу РФ для виконання функцій бюджетним установам надаються з бюджету кошти на: оплату праці працівників бюджетних установ, грошове
 2. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  Загальні умови та порядок надання зазначених субсидій визначені у ст. 78 БК РФ. У компетенцію головного розпорядника бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій. Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів в
 3. Стаття 69. Бюджетні асигнування
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних асигнувань відносяться асигнування на: надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт), включаючи асигнування на оплату державних (муни-ціпальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб; (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від
 4. Установи
  Установа - це організація, створена власником (органом, який виконує владні повноваження) для здійснення управлінських, соціально-культурних та інших функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю або частково. Поряд з тим, що установа можна розглядати в якості однієї з різновидів некомерційних організацій, є достатні підстави бачити в них
 5. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До доходів бюджетів належать податкові доходи, неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних та
 6. Стаття 296. Право оперативного управління
  (в ред. Федерального закону від 03.11.2006 N 175-ФЗ) 1. Установа і казенне підприємство, за якими майно закріплено на праві оперативного управління, володіють, користуються цим майном в межах, встановлених законом, відповідно до цілей своєї діяльності, призначенням цього майна і, якщо інше не встановлено законом, розпоряджаються цим майном за згодою власника цього
 7. 1. Поняття автономної некомерційної організації
  Автономна некомерційна організація - нова для нашого правопорядку організаційно-правова форма юридичної особи, передбачена ст. 10 Закону про некомерційні організації. Вона створюється на основі майнових внесків засновників для надання різних послуг некомерційного характеру: освітніх, культурно-просвітницьких, спортивно-оздоровчих, медичних,
 8. Стаття 297. Розпорядження майном казенного підприємства
  1. Казенне підприємство має право відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за згодою власника цього майна. Казенне підприємство самостійно реалізує вироблену ним продукцію, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. 2. Порядок розподілу доходів казенного підприємства визначається власником його
 9. 37. Бюджетні установи
  Згідно п. 1 ст. 161 БК РФ, бюджетна установа - це організація, створена органами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з відповідного бюджету або бюджету
 10. Стаття 221. Бюджетна кошторис
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Бюджетна кошторис казенного установи складається, затверджується і ведеться в порядку, визначеному головним розпорядником бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться казенне установа, відповідно до загальних вимог, встановлених Міні-ством фінансів Російської Федерації. (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
 11. 2. Класифікація некомерційних організацій
  Організації, що мають і не мають членства. Більшість некомерційних організацій є корпораціями, т. е. утвореннями, заснованими на членстві. Разом з тим деякі форми - громадські рухи (масові об'єднання, що не мають членства), фонди, громадські установи, органи громадської самодіяльності, автономні некомерційні організації - членів не мають * (310). Роль засновників
 12. Стаття 120. Установи
  1. Установою визнається некомерційна організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру. Права установи на майно, закріплене за ним власником, а також на майно, придбане установою, визначаються відповідно до статті 296 цього Кодексу. (п. 1 в ред. Федерального закону від
 13. Стаття 50. Комерційні та некомерційні організації
  1. Юридичними особами можуть бути організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності (комерційні організації) або не мають одержання прибутку як такої мети і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками (некомерційні організації). 2. Юридичні особи , є комерційними організаціями, можуть створюватися у формі господарських
 14. Некомерційні організації. Загальні положення
  Некомерційні організації - це організації, що не мають в якості своєї основної мети діяльності одержання прибутку і не розподіляють свій прибуток (доходи) між членами та учасниками організації. Це узагальнене, збірне поняття, що охоплює різноманітні юридичні особи в політичній, соціальній, духовній сферах суспільства. Їх суттєва риса полягає в тому, що на відміну від
 15. Майнове становище некомерційних організацій
  . Як і будь-яка юридична особа, некомерційні організації мають відокремлене майно. У більшості випадків законодавство не встановлює для цих організацій мінімального розміру активів (статутного або складеного фонду, капіталу), а також можливості банкрутства (за винятком споживчих кооперативів, благодійних та інших фондів, автономних установ та деяких інших форм).
 16. Стаття 115. Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління
  (в ред. Федерального закону від 14.11.2002 N 161-ФЗ) 1. У випадках і в порядку, які передбачені законом про державних і муніципальних унітарних підприємствах, на базі державного або муніципального майна може бути створено унітарне підприємство на праві оперативного управління (казенне підприємство). 2. Установчим документом казенного підприємства є його статут,
 17. Стаття 121. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)
  1. Комерційні організації з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів можуть за договором між собою створювати об'єднання у формі асоціацій або союзів, які є некомерційними організаціями. Якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, така асоціація (союз)
 18. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови дотримання відповідними органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори . Бюджетні кредітиіз бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови відсутності простроченої заборгованості відповідних органів місцевого
 19. Філії та представництва
  . Некомерційні організації можуть мати територіальні підрозділи - філії та представництва. Закон про громадські об'єднання передбачає особливу форму відокремленого структурного підрозділу - відділення. У Росії можуть створюватися і діяти структурні підрозділи - відділення, філії та представництва іноземних і міжнародних некомерційних організацій. Майно
© 2014-2022  yport.inf.ua