Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми

(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
1. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальних програми затверджуються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти.
Терміни реалізації державних програм Російської Федерації, державних програм суб'єкта Російської Федерації, муніципальних програм визначаються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти у встановлюваному ними по- рядку.
Порядок прийняття рішень про розробку державних програм Російської Федерації, державних програм суб'єкта Російської Федерації, муніципальних програм та формування і реалізації зазначених програм встановлюється відповідно нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом місцевої адміністрації муніципального освіти.
2. Обсяг бюджетних асигнувань на фінансове забезпечення реалізації державних (муніципальних) програм утвер-ждается законом (рішенням) про бюджет за відповідною кожній програмі цільової статті витрат бюджету відповідно до утвер-дившейся програму нормативним правовим актом Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом місцевої адміністрації муніципального освіти.
Державні програми Російської Федерації, пропоновані до реалізації починаючи з чергового фінансового року, а також зміни в раніше затверджені державні програми Російської Федерації підлягають затвердженню у терміни, встановлені Урядом Російської Федерації, з урахуванням положень Федерального закону "Про парламентському контролі ".
Державні програми суб'єкта Російської Федерації (муніципальні програми), пропоновані до реалізації починаючи з чергового фінансового року, а також зміни в раніше затверджені державні програми суб'єкта Російської Федерації (муніципальні програми) підлягають затвердженню у терміни, встановлені вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевою адміністрацією).
Державні (муніципальні) програми підлягають приведенню у відповідність із законом (рішенням) про бюджет не пізніше двох місяців з дня набрання ним чинності.
3. По кожній державній програмі Російської Федерації, державною програмою суб'єкта Російської Федерації, муніципальної програмі щорічно проводиться оцінка ефективності її реалізації. Порядок проведення зазначеної оцінки та її крите-рії встановлюються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти.
За результатами зазначеної оцінки Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти може бути прийнято рішення про необхід-ність припинення або про зміну починаючи з чергового фінансового року раніше затвердженої державної (муніципальної) програми, в тому числі необхідності зміни обсягу бюджетних асигнувань на фінансове забезпечення реалізації державного-кої (муніципальної) програми.
Положення пункту 4 статті 179 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) в частині встановлення у державних програмах Російської Федерації умов надання та методик розрахунку міжбюджетних субсидій застосовуються з 1 січня 2015 року.
4. Державними програмами Російської Федерації (державними програмами суб'єкта Російської Федерації) мо-же бути передбачено надання субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації (місцевим бюджетам) на реалізацію дер-жавних програм суб'єкта Російської Федерації (муніципальних програм), спрямованих на досягнення цілей, відпо-чих державними програмами Російської Федерації (державними програмами суб'єкта Російської Федерації). Умови надання та методика розрахунку зазначених міжбюджетних субсидій встановлюються відповідною програмою.
Уряд РФ, вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцева адміністра-ція до 1 грудня 2007 стверджують порядки, зазначені у статті 179.1 в редакції Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ, а також визначають перехідні положення, що встановлюють здійснення бюджетних інвестицій з відповідних бюджетів у межах затверджених бюджетних асигнувань на 2008 - 2013 роки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми "
 1. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені: 1) перелік та обсяги залучення державних зовнішніх
 2. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень. Державні внутрішні запозичення Російської Федерації,
 3. Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федеративної-ції "буде доповнено словами" на черговий фінансовий рік і плановий період ". 1. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, му-муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації являє собою перелік надаваних
 4. Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
  програм, розробка, затвердження та реалізація яких здійснюються в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
 5. Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті являє собою перелік надається сезон-мих державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті на черговий фінансовий рік і плановий період, за винятком цільових іноземних кредитів (запозичень), залучених під державні гарантії Російської Федерації, з ука-занием: 1) загального обсягу гарантій; 2)
 6. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземної юридичної особи - отримувача державного фінансового кредиту і (або)
 7. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого самоврядування. (в ред. Федерального закону від 10.05.2007 N 69-ФЗ) 2. Суб'єкти Російської Федерації здійснюють управління і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності суб'єктів
 8. 8. Створення творів щодо державного чи муніципальних контрактом
  державному або муніципальному контрактом для державних або муніципальних потреб. Згідно із загальним правилом виняткові права на твір, створений за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб, якщо інше не передбачено контрактом, належать виконавцю. Разом з тим контрактом можуть бути передбачені й інші варіанти вирішення
 9. Стаття 179.1. Федеральна адресна інвестиційна програма
  програмою, порядок формування та реалізації якої встановлюється Правительст-вом Російської
 10. Стаття 1261. Програми для ЕОМ
  програм для ЕОМ (у тому числі на операційні системи та програмні комплекси), які можуть бути виражені на будь-якій мові і в будь-якій формі, включаючи вихідний текст і об'єктний код, охороняються так само, як авторські права на твори літератури. Програмою для ЕОМ є представлена в об'єктивній формі сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших
 11. 3. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами.
  державній власності Російської Федерації, не включені в довгострокові (федеральні) цільові програми "* (96). Бюджетний кодекс РФ вказує на необхідність затвердження довгострокових цільових програм і засобів для їх реалізації. Передбачається, що такий підхід дозволить найбільшою мірою врахувати соціальні пріоритети. Практика свідчить про те, що в сучасних умовах
 12. Стаття 1262. Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних
  державну таємницю, державної реєстрації не підлягають. Особа, яка подала заявку на державну реєстрацію (заявник), несе відповідальність за розголошення відомостей про програми для ЕОМ і базах даних, в яких містяться відомості, що становлять державну таємницю, відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Заявка на державну реєстрацію програми для ЕОМ
 13. Контрольні питання
  програма для ЕОМ "? 4. Що означає поняття" репродукування (репрографічне відтворення) "? 5. Що є сферою дії авторського права? 6. Що є об'єктом авторського права? Які твори не є об'єктами авторського права? 7. Наведіть перелік суб'єктів, які мають авторським правом. 8. Які особисті немайнові права належать автору щодо
 14. Коментар до п. 2
  державної безпеки Росії (п. "д" ч. 1 ст. 114), які віднесені до федеративного ведення (п. "м" ст. 71), в тому числі видає в цій області постанови і розпорядження, а також забезпечує їх виконання (ч. 1 ст. 115). Діючи в рамках наданих ст. 20 Федерального конституційного закону "Про Уряді Російської Федерації" від 17 грудня 1997 р. N 2-ФКЗ повноважень по
 15. Стаття 1298. Твори науки, літератури і мистецтва, створені за державним або муніципального контракту
  державному або муніципальному контрактом для державних або муніципальних потреб, належить виконавцеві, що є автором або іншим виконуючий державний чи муніципальний контракт особою, якщо державним чи муніципальним контрактом не передбачено, що це право належить Російській Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, від імені
 16. 41. Закон РФ «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних »
  програм для електронних обчислювальних машин і баз даних» регулює відносини, що виникають у зв'язку з правовою охороною та використанням програм для ЕОМ і баз даних. Закон складається з 4 розділів і 20 статей. Глава 1 «Загальні положення» дає визначення поняттям, використовуваним в цьому Законі, визначає відносини, що регулюються цим Законом, об'єкт правової охорони: будь-які програми для ЕОМ і бази
 17. Контрольні питання
  державний суверенітет 4. Основні періоди інтеграції Білорусі та Россі на сучасному
 18. Коментар до п. 2
  державному, муніципальному або має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавному освітній установі вищої професійної освіти, одночасно із зарахуванням в запас міністром оборони Російської Федерації присвоюється військове звання офіцера. Відповідно до підп. "б" п. 2 ст. 21 Положення про порядок
 19. 1. Поняття програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми та основні правила їх охорони
    державним контрактом для федеральних державних потреб або потреб суб'єкта РФ, належить виконавцю (підряднику), якщо державним контрактом не встановлено, що це право належить РФ чи суб'єкту РФ, від імені яких виступає державний
 20. 3. Використання програм для ЕОМ, баз даних і топологій ІМС третіми особами
    програм для ЕОМ, баз даних і охоронюваних топологій ІМС третіми особами, які називали користувачами, здійснюється, як правило, за договором з правовласниками. Однак з цього загального правила є ряд виключень. Зокрема, допускається вільна перепродаж або передача іншим способом права власності або інших прав (наприклад, оренди, застави) на екземпляр програми або бази даних після
© 2014-2022  yport.inf.ua