Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповідних бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і правових актів бюджетно-го законодавства Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, місцевою адміністрацією, здійснюють попередній, поточний і наступний контроль за виконанням відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2.1. Рахункова палата Російської Федерації, Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду мають право проводити перевірки бюд-жетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів - одержувачів міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету.
Контрольний орган, створений законодавчим (представницьким) органом суб'єкта Російської Федерації, фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації і (або) інший орган, уповноважений органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, має право проводити перевірки місцевих бюджетів - одержувачів міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єкта Російської Федеративної-ції.
(П. 2.1 введений Федеральним законом від 27.12.2005 N 198-ФЗ)
3. Повноваження органу державного (муніципального) фінансового контролю, створеного законодавчим (представник-ним) органом, визначаються законом (муніципальним правовим актом представницького органу муніципального утворення).
Повноваження органів державного (муніципального) фінансового контролю, є федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами (посадовими особами) місцевих адміні-страції, встановлюються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Перевірка витрат Рахункової палати Російської Федерації за звітний фінансовий рік здійснюється відповідно до Федеральним законом від 11 січня 1995 року N 4-ФЗ "Про Рахункову палату Російської Федерації" (далі - Федеральний закон "Про Рахункову пала-ті Російської Федерації").
(П. 4 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю"
 1. Стаття 168.1 . Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 2. Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 у частині першій статті 220.1 слова "скарбник-стве або фінансовому" будуть замінені словами "казначействі, фінансовому", частина буде доповнена словами ", органі управління державним позабюджетним фондом Російської Федерації". Облік операцій по виконанню бюджету,
 3. Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ) 1. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює фінансовий контроль за використанням коштів федераль-ного бюджету та коштів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, включаючи використання наданих із зазначених бюджетів субвенцій, міжбюджетних субсидій, інших субсидій і бюджетних кредитів. (В ред.
 4. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  Контрольний орган муніципального освіти - це орган місцевого самоврядування, утворений з метою контролю за виконанням місцевого бюджету, дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання, а також з метою контролю за дотриманням встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності.
 5. 52. Бюджетний контроль в Російській Федерації
  Бюджетний контроль - це здійснювана з використанням специфічних організаційних форм і методів діяльність державних і муніципальних органів, наділених законом відповідними повноваженнями з метою встановлення законності та достовірності фінансових операцій з бюджетними коштами, об'єктивної оцінки економічної ефективності використання бюджетних коштів, збільшення дохідних
 6. Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, місцевими адміністрація-ми муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, органами (посадовими особами) місцевих адміні-страції муніципальних утворень, здійснюють Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень і (або) уповноважені ними
 7. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ відображені в главі 18 Бюджетного кодексу РФ. Зазначимо, що Учасниками бюджетного процесу згідно ст. 152 БК РФ є: - Президент Російської Федерації; - вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; - законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого
 8. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ) Контрольні та фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів , засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних
 9. 4. Бюджетний процес
  Бюджетний процес-регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу, що полягає у складанні та розгляді проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також у контролі за
 10. Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип прозорості (відкритості) означає: обов'язкове опублікування у засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, повноту подання інформації про хід виконання бюджетів, а також доступність інших відомостей про бюджети за рішенням законодавчих (представницьких) органів державної влади,
 11. Стаття 166.2. Бюджетні повноваження Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду володіє бюджетними повноваженнями, встановленими цим Кодексом та Урядом Російської
 12. Тема 9. Бюджетний контроль
  Поняття бюджетного контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю. Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії.
 13. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені відповідно представницькими (законодавчими) органами РФ, представницькими (законодавчими) органами суб'єктів РФ, представницькими органами місцевого самоврядування, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, проводять експертизи проектів зазначених
 14. Стаття 42. Доходи від використання майна, на-що ходять у державній або муніципальній влас-ності
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До доходів бюджетів від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, відносять-ся: доходи, одержувані у вигляді орендної або іншої плати за передачу в оплатне користування державного та муніципального майна, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна
 15. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
© 2014-2022  yport.inf.ua