Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 82. Резервний фонд Президента Російської Федерації

1. Федеральним бюджетом на черговий фінансовий рік і плановий період передбачається створення резервного фонду Прези-дента Російської Федерації в розмірі не більше 1 відсотка затверджених витрат федерального бюджету.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Кошти резервного фонду Президента Російської Федерації використовуються на фінансове забезпечення непередбачених рас-ходів.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Використання бюджетних асигнувань резервного фонду Президента Російської Федерації здійснюється на підставі указів і розпоряджень Президента Російської Федерації.
(п. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Використання бюджетних асигнувань резервного фонду Президента Російської Федерації на проведення виборів, рефе-рендумов, висвітлення діяльності Президента Російської Федерації не допускається.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 82. Резервний фонд Президента Російської Федерації"
 1. 40. Правовий режим Фонду національного добробуту.
  резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу в разі значного зниження цін на експортовану нафту. Фонд національного добробуту представляє
 2. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Федеральний фонд співфінансування витрат. Федеральний фонд компенсацій. Резервні фонди. Фонд національного добробуту. Роль і значення цільових бюджетних фондів. Державні і муніципальні позабюджетні фонди. Види позабюджетних фондів. Пенсійний фонд РФ. Фонд
 3. 50. Резервні фонди
  резервних фондів органів виконавчої влади та резервних фондів органів місцевого самоврядування. Створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів у видатковій частині бюджетів забороняється. Під резервним фондом бюджетапонімается сукупність всіх бюджетних коштів, призначених для покриття потреб держави та
 4. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування і напрями використання.
  резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу у випадку значного зниження цін на експортовану нафту. Фонд національного добробуту представляє
 5. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в
 6. § 27. Правовий режим резервних фондів
  резервних фондів виконавчих органів державної ної влади та місцевих адміністрацій. До таких фондів відносяться резервний фонд Уряду Російської Федерації, резерв ві фонди вищих виконавчих органів державної вла сти суб'єктів Російської Федерації і резервні фонди місць-1 У складі міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єктів Російської Федерації утворюються
 7. Стаття 96.10. Фонд національного добробуту
  фонду Російської Федерації. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється обсяг коштів федерального бюджету, що спрямовуються на цілі, зазначені в пункті 1 цієї статті. 3. Фонд національного добробуту формується за рахунок: додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету у випадку, якщо накопичений обсяг коштів
 8. Ф
  резервний Ф. в господарських товариствах IV, 20, § 2 (4) - з . 84 - 85 - резервний Ф. в кооперативах IV, 20, § 2 (5) - с. 87 Фонограма - поняття Ф. VI, 30, § 7 (2) - с. 314 - виробники Ф. VI, 30, § 7 (3) - с. 315 - примірник Ф. VI, 30, § 7 (5) - с. 318 Форма - Ф. заповіту V, 26, § 1 (2) - с. 212 - 216 - Ф. заповідального розпорядження правами на грошові кошти в банках V, 26,
 9. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  фонду і Фонду національного добробуту враховуються на окремих рахунках з обліку коштів Феде-рального бюджету, відкритих Федеральному казначейству в Центральному банку Російської Федерації. (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Відповідно до Федерального законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 2 статті 96.12 слова "надходжень нафтогазових доходів" будуть
 10. Стаття 80. Фонд перерозподілу земель
  фонд перерозподілу земель. 2. Фонд перерозподілу земель формується за рахунок земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, що надходять до цього фонду в разі придбання Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою права власності на земельну ділянку з підстав, встановлених федеральними законами, за винятком випадків
 11. 20. Джерела формування власних коштів
  резервний фонд, який є неподільним і розмір якого повинен становити не менше 10 відсотків від пайового фонду кооперативу. Резервний фонд створюється, зокрема , для покриття непродуктивних втрат і збитків, а також виплат доходів членам кооперативу при відсутності або недостатності прибутку звітного року для цих цілей. Порядок формування резервного фонду встановлюється статутом
 12. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  фонд - частина коштів бюджету, що підлягає використанню в цілях реалізації інвестиційних проектів, здійснюваних на принципах державно-приватного партнерства. До інвестиційних фондів відносяться Інвестиційний фонд Російської Федерації та інвестиційні фонди суб'єктів Росій-ської Федерації (регіональні інвестиційні фонди). Інвестиційні фонди суб'єктів Російської Федерації можуть бути
 13. 11.4. Соціальні податки (внески в соціальні позабюджетні фонди)
  фонди - Пенсійний фонд Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації й у фонди обов'язкового медичного страхування сплачуються роботодавцями, працівниками та підприємцями. Загальне для цих платежів те, що вони розраховуються на єдиній базі. Для роботодавців основою для розрахунку податку є сума
 14. Державні позабюджетні фонди
  стаття 144 БК РФ). Бюджети державних позабюджетних фондів не включаються до консолідовані бюджети, але їх проекти проходять обов'язкове узгодження у федеральному (регіональному) міністерстві, що відповідає за питання соціальної політики і соціального страхування. Прийнято рішення про те, що касове виконання всіх державних позабюджетних фондів здійснюється Федеральним казначейством, в
 15. Стаття 7.25. Ухилення від безоплатної передачі копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації
  фонд Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот рублів; на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот рублів; на юридичних осіб - від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 16. Стаття 63. Про приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Законом
  1. В ієрархії нормативних правових актів федеральний закон стоїть після Конституції Російської Федерації і федерального конституційного закону. Це означає, що підзаконні нормативні правові акти (укази Президента Російської Федерації, постанови Уряду Російської Федерації тощо) не повинні суперечити федеральному закону. Відповідно до ч. 2 ст. 120 Конституції Російської
 17. 2. Державні органи
  ВАС РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; ЗС РФ, Верховний Суд РФ - Верховний Суд Російської Федерації; Конституційний Суд, Конституційний Суд РФ - Конституційний Суд Російської Федерації; Мінфін - Міністерство фінансів; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ -
 18. Стаття 96.9. Резервний фонд
  фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку, управління та ис-користування з метою забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в абсолютному розмірі, визначеному виходячи з 7
© 2014-2022  yport.inf.ua