Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 168.4. План відновлення платоспроможний-ності суб'єкта Російської Федерації (муніципального обра-тання)

1. Проект плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) розробляються ється тимчасової фінансової адміністрацією в термін до двох місяців з дня набрання рішенням арбітражного суду про введення тимчасової фінансової адміністрації в суб'єкт Російської Федерації (муніципальному освіту) законної сили.
2. Проект плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) має включати:
термін дії плану, необхідний для повного погашення прострочених видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення), що не перевищує п'яти років;
частку власних доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення), щорічно спрямовується на виконання прострочених боргових і (або) бюджетних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення), що не перевищує 15 відсотків;
обсяги та умови залучення позикових коштів на рефінансування державного боргу суб'єкта Російської Федерації (муніципального боргу);
графік виконання прострочених боргових і (або) бюджетних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти);
заходи з оздоровлення державних фінансів суб'єкта Російської Федерації (муніципальних фінансів муніципального освіти), включаючи перелік необхідних для їх реалізації нормативних правових актів органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (муніципальних правових актів органів місцевого самоврядування).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Проект плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) погоджуючи-ється сторонами, що у провадженні у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муници-пального освіти).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 168.4. План відновлення платоспроможний-ності суб'єкта Російської Федерації (муніципального обра-тання) "
 1. Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
  ності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти майном, що є відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів відповідного бюджету. 2. Російська Федерація не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями суб'єктів Російської Федерації і муниципаль-них утворень, якщо зазначені зобов'язання не були гарантовані Російською
 2. Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення)
  планом суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) розуміється документ, який містить основні параметри бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету). 2. Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) щорічно розробляється за формою і в порядку, встановлених вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта
 3. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  ності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна, що може перебувати тільки у державній або муніципальній власності. Звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які знаходяться в державній або муніципальній власності, допускається у випадках,
 4. Стаття 106. План зовнішнього управління
  план зовнішнього управління і представити його зборам кредиторів для затвердження. План зовнішнього управління повинен передбачати заходи з відновлення платоспроможності боржника, умови і порядок реалізації зазначених заходів, витрати на їх реалізацію та інші витрати боржника. Платоспроможність боржника визнається відновленої за відсутності ознак банкрутства, встановлених статтею 3
 5. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  ності.
 6. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації , орган місцевого само-управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних боргових зобов'язань з метою реструктуризації боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального
 7. Стаття 168.3. Повноваження тимчасової фінансової адміністрації та голови тимчасової фінансової адміністрації
  168.4 цього Кодексу; розробляє та подає до органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (органи місцевого само-врядування) проекти нормативних правових актів органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (муніципальних правових актів муніципальних утворень), передбачені планом відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації
 8. Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
  статтями, групами (групами і підгрупами) видів витрат класифікації видатків бюджетів. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 3. Глава тимчасової фінансової адміністрації має право заборонити головним розпорядникам коштів бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (місцевого бюджету) змінювати цільове призначення бюджетних коштів у межах бюджетного кошторису у разі порушення
 9. Стаття 212. Суб'єкти права власності
  ності. 2. Майно може перебувати у власності громадян і юридичних осіб, а також Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень. 3. Особливості набуття та припинення права власності на майно, володіння, користування і розпорядження ним в залежності від того, знаходиться майно у власності громадянина чи юридичної особи, у власності
 10. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  відновленню платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) у здійсненні окремих бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (органів місцевого самоврядування), здійснювати і (або)
 11. Стаття 183.1. Заходи щодо попередження банкрутства фінансової організації
  план відновлення її платоспроможності в порядку, встановленому статтею 183.2 цього Закону. 3. План відновлення платоспроможності фінансової організації повинен містити аналіз фінансового стану фінансової організації, а також перелік заходів щодо попередження її банкрутства і терміни їх застосування, які не можуть перевищувати шість місяців з дати виникнення підстав
 12. Стаття 112.1. Прострочена заборгованість по довго-вим зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації, муници-пального освіти
  ності за борговими зобов'язаннями суб'єкта Російської Федерації, муници-пального освіти в цілях цього Кодексу розуміється сумарний обсяг невиконаних у встановлений термін боргових орга- нізацією суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, термін виконання яких настав, включаючи обсяг зобов'язань з повернення суми позики (кредиту), по сплаті відсотків на суму позики
 13. Стаття 169. Загальні положення
  плановий період. Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 4 статті 169 буде викладено в новій ре-редакції. 4. Проект бюджету суб'єкта Російської Федерації і проекти територіальних державних позабюджетних фондів (проекти місцевих бюджетів) складаються і затверджуються строком на один рік (на черговий фінансовий рік) або строком на три роки (черговий
 14. Стаття 42. Доходи від використання майна, на-що ходять у державній або муніципальній влас-ності
  ності, відносять-ся: доходи, одержувані у вигляді орендної або іншої плати за передачу в оплатне користування державного та муніципального майна, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) кошти, одержувані у вигляді відсотків
 15. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
  плановий період. 4. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) без надання ним забезпечення виконання свого зобов'язання з повернення зазначеного кредиту, сплаті відсотків, штрафів і пені. 5. У разі, якщо наданий бюджетний кредит
 16. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації. Облік і реєстрація муніципальних боргових зобов'язань муніципального освіти здійснюються в муніципальній довго-вої книзі муніципального
 17. Стаття 124. Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні утворення - суб'єкти цивільного права
  суб'єкти Російської Федерації: республіки, краю, області, міста федерального значення, автономна область, автономні округи, а також міські , сільські поселення та інші муніципальні утворення виступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством, на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин - громадянами і юридичними особами. 2. До суб'єктів цивільного права,
 18. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  ності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету представ-ляють зведену бюджетну звітність відповідно в Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів
 19. Стаття 1298. Твори науки, літератури і мистецтва, створені за державним або муніципального контракту
  суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, від імені яких виступає державний чи муніципальний замовник, або спільно виконавцю та Російської Федерації, виконавцю і суб'єкту Російської Федерації або виконавцю і муніципального утворення. 2. Якщо відповідно до державним чи муніципальним контрактом виключне право на твір науки,
 20. 8. Створення творів щодо державного чи муніципальних контрактом
  ності виняткових прав на твори, створені за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб. Згідно із загальним правилом виняткові права на твір, створений за державним або муніципального контрактом для державних або муніципальних потреб, якщо інше не передбачено контрактом, належать виконавцю. Водночас
© 2014-2022  yport.inf.ua