Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 168.3. Повноваження тимчасової фінансової адміністрації та голови тимчасової фінансової адміністрації

1. Тимчасова фінансова адміністрація, введена в суб'єкт Російської Федерації (муніципальному освіту), осуществля-ет такі повноваження:
організує проведення перевірки (аудиту) бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федеративної-ції);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
організує облік простроченої заборгованості по виконанню боргових і (або) бюджетних зобов'язань суб'єкта Російської Фе-ської Федерації (муніципального утворення) у порядку, передбаченому федеральним законом;
розробляє проект плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) відповідно до статті 168.4 цього Кодексу;
розробляє та подає до органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (органи місцевого само-врядування) проекти нормативних правових актів органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (муніципальних правових актів муніципальних утворень), передбачені планом відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (му муніципальні освіти), затвердженим Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації (арбітражним судом);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
у разі, якщо підготовлений тимчасової фінансової адміністрацією проект закону суб'єкта Російської Федерації (муници-пального правового акта представницького органу муніципального утворення) про внесення змін до закону (рішення) про відпо-ділах бюджеті на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) або проект закону (рішення) про відпо-ділах бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) не прийнятий протягом одного місяця з дня його подання тимчасової фінансової адміністрацією в законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації (представницький орган муніципального освіти) або прийнятий з внесенням змін, не погодившись-ванних з главою тимчасової фінансової адміністрації, представляє в Уряд Російської Федерації (вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації) відповідні проекти бюджетів для внесення в Державну Думу (орган законодавчої (представницької) влади суб'єкта Російської Федерації) і затвердження федеральним законом (законом суб'єкта Російської Федерації);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
у разі, якщо подані тимчасової фінансової адміністрацією проекти нормативних правових актів виконавчих ор-ганів державної влади суб'єкта Російської Федерації (муніципальних правових актів) не прийняті протягом 15 днів з дня їх подання тимчасової фінансової адміністрацією або прийняті в редакції, не узгодженою з главою тимчасової фінансової адмі-ністрації, приймає зазначені проекти нормативних правових актів (муніципальних правових актів місцевої адміністрації муни-ціпальних утворень);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
здійснює контроль за виконанням плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муниципаль-ного освіти), затвердженого Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації (арбітражним судом), і передбачених ним нормативних правових актів (муніципальних правових актів);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
здійснює контроль за виконанням бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету);
здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими федеральними законами.
2. Глава тимчасової фінансової адміністрації керує діяльністю тимчасової фінансової адміністрації і несе персо-нальна відповідальність за виконання покладених на неї цим Кодексом повноважень.
Глава тимчасової фінансової адміністрації здійснює такі повноваження:
в період здійснення повноважень тимчасової фінансової адміністрацією представляє Російську Федерацію (суб'єкт Рос-сийской Федерації) в арбітражному суді у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципальної-го освіти);
вносить на розгляд відповідних органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (органів місцевого само-врядування) проект плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти);
вносить на розгляд органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (органів місцевого самоврядування) про-екти нормативних правових актів (муніципальних правових актів), передбачених планом відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
погоджує внесення змін у нормативні правові акти (проекти нормативних правових актів) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (муніципальні правові акти (проекти муніципальних правових актів), передбачений-ні планом відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
дає згоду на здійснення та (або) здійснює повноваження керівника фінансового органу суб'єкта Російської Федеративної-ції (муніципального утворення) у порядку, передбаченому статтею 168.6 цього Кодексу;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 168.3. Повноваження тимчасової фінансової адміністрації та голови тимчасової фінансової адміністрації"
 1. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  1. У разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації тимчасова адміністрація здійснює такі функції: 1) виконує повноваження виконавчих органів фінансової організації; 2) розробляє заходи з відновлення платоспроможності фінансової організації, організовує і контролює їх реалізацію; 3) виявляє кредиторів фінансової організації і розмір їх
 2. Стаття 183.10. Функції тимчасової адміністрації у разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації
  1. У разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації тимчасова адміністрація поряд зі здійсненням функцій, зазначених у статті 183.7 справжнього Федерального закону, бере участь у розробці заходів щодо відновлення платоспроможності фінансової організації та контролює їх реалізацію. 2. При здійсненні зазначених у пункті 1 цієї статті функцій тимчасова
 3. Стаття 183.12. Термін діяльності тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація призначається на строк від трьох до шести місяців. За клопотанням тимчасової адміністрації рішенням контрольного органу термін діяльності тимчасової адміністрації може бути продовжений не більше ніж на три місяці за умови, що загальний термін діяльності тимчасової адміністрації не перевищить дев'ять місяців. 2. У разі, якщо в період діяльності тимчасової адміністрації порушено
 4. Стаття 183.5. Призначення тимчасової адміністрації фінансової організації
  1. Контрольний орган призначає тимчасову адміністрацію фінансової організації, якщо: 1) контрольним органом виявлено підстав, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 1 статті 183.2 справжнього Федерального закону, за відсутності повідомлення фінансовою організацією контрольного органу про наявність відповідних обставин; 2) контрольним органом у ході виїзної перевірки в порядку, встановленому
 5. Стаття 183.8. Наслідки призначення тимчасової адміністрації
  На період діяльності тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються або припиняються рішенням контрольного органу в порядку і на умовах, які встановлені цим
 6. Стаття 183.13 . Аналіз фінансового стану фінансової організації
  1. Тимчасова адміністрація проводить аналіз фінансового стану фінансової організації і не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати її призначення представляє в контрольний орган висновок про фінансовий стан фінансової організації. 2. Висновок про фінансовий стан фінансової організації повинно містити вказівку на причини виникнення підстав для вжиття заходів з попередження
 7. Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація має право: 1) давати обов'язкові для виконання розпорядження працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Федеральним законом; 2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод, укладених фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації,
 8. Стаття 183.17. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство фінансової організації
  1. При розгляді справи про банкрутство фінансової організації передбачені цим законом фінансове оздоровлення і зовнішнє управління не застосовуються. 2. У разі порушення справи про банкрутство фінансової організації за заявою тимчасової адміністрації у зв'язку з встановленою тимчасовою адміністрацією неможливістю відновлення платоспроможності фінансової організації
 9. Стаття 183.21. Заява тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом
  1. Заява тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом подається до арбітражного суду в письмовій формі. Зазначена заява підписується керівником тимчасової адміністрації. 2. У заяві тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом повинні бути зазначені: 1) найменування арбітражного суду, до якого подається зазначену заяву; 2)
 10. Стаття 183.9. Обмеження та зупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  1. На період діяльності тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються, якщо інше не встановлено цим Законом. 2. Повноваження виконавчих органів фінансової організації призупиняються в: 1) разі призначення тимчасової адміністрації у зв'язку з виявленням контрольним органом підстав, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1
 11. Стаття 183.14. Припинення діяльності тимчасової адміністрації
  1. Діяльність тимчасової адміністрації може бути припинена з таких підстав: 1) закінчення строку повноважень тимчасової адміністрації, в тому числі досягнення цілей її призначення та вирішення поставлених завдань; 2) дострокове припинення її діяльності відповідно до статті 183.15 цього Закону. 2. Не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення терміну повноважень
 12. Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
  1. Тимчасова фінансова адміністрація здійснює фінансовий контроль за виконанням бюджету суб'єкта Російської Феде-рації (місцевого бюджету), включаючи контроль за використанням бюджетних коштів головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачі бюджетних коштів, а також одержувачами державних (муніципальних) гарантій. Положення пункту 2 статті 168.6 (у редакції Федерального
 13. Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація припиняє діяльність до закінчення терміну її повноважень у разі: 1) звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків; 2) відсторонення керівника тимчасової адміністрації, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків. 2. Контрольний орган
 14. Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації
  1. Під тимчасовою адміністрацією фінансової організації розуміється спеціальний тимчасовий орган управління фінансової організації, призначений контрольним органом (далі - тимчасова адміністрація). 2. Цілями призначення тимчасової адміністрації є відновлення платоспроможності фінансової організації і (або) забезпечення збереження майна фінансової організації. 3. Завданнями тимчасової
 15. Стаття 183.22. Документи, що додаються до заяв тимчасової адміністрації та контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом
  1. Поряд з документами, передбаченими Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, до заяви тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом додаються копії наступних документів: 1) установчі документи фінансової організації, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; 2) бухгалтерський баланс фінансової організації на останню
 16. Стаття 168.2. Підстави і порядок введення часів-ної фінансової адміністрації
    1. Тимчасова фінансова адміністрація в суб'єкт Російської Федерації (муніципальному освіту) вводиться на термін до од-ного року рішенням арбітражного суду при здійсненні провадження у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального утворення) у порядку, встановленому федеральним законом. 2. Клопотання про введення тимчасової фінансової
© 2014-2022  yport.inf.ua