Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
До бюджетних повноважень Російської Федерації ставляться:
встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин;
визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації , складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження звітів про їх виконання та здійснення контролю за їх виконанням;
встановлення порядку складання і розгляду проектів федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, затвердження та виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, здійснення контролю за їх виконанням, складання, зовнішня перевірка, розгляду і затвердження отче-тов про виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, складання отче-та про виконання консолідованого бюджету Російської Федерації;
складання і розгляд проектів федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Фе-ської Федерації, затвердження і виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, здійснення контролю за їх виконанням, складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження звітів про виконання Феде-рального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, складання звіту про виконання консолідованої бюджету Російської Федерації;
встановлення порядку складання та подання у федеральні органи виконавчої влади склепінь затверджених бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, звітів про виконання консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Фе-ської Федерації та іншої бюджетної звітності;
визначення порядку встановлення витратних зобов'язань публічно-правових утворень;
визначення порядку встановлення та виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, встановлення і виконання рас-Ходна зобов'язань Російської Федерації;
визначення порядку встановлення і виконання видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і муніципальних об-разований, які підлягають виконанню за рахунок субвенцій з федерального бюджету;
визначення засад формування доходів та здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
визначення порядку встановлення нормативів відрахувань доходів від федеральних податків і зборів, у тому числі від податків , пре-чених спеціальними податковими режимами, регіональних та місцевих податків до бюджетів бюджетної системи Російської Феде-рації;
встановлення нормативів відрахувань від федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
визначення загальних принципів надання та форм міжбюджетних трансфертів;
визначення засад касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
здійснення касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
встановлення порядку та умов надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету;
надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету;
визначення загального порядку і принципів здійснення запозичень та надання гарантій Російської Федерації, суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації і муніципальних утворень, погашення та обслуговування державного (муніципального) боргу;
здійснення державних запозичень Російської Федерації, надання державних гарантій Російської Федерації, надання бюджетних кредитів, управління державним боргом Російської Федерації і керування державного-веннимі активами Російської Федерації;
встановлення основ бюджетної класифікації Російської Федерації і загального порядку її застосування;
встановлення, деталізація та визначення порядку застосування бюджетної класифікації Російської Федерації в частині, відносячи-щейся до федерального бюджету і державних позабюджетних фондів Російської Федерації;
встановлення єдиного порядку ведення бюджетного обліку та подання звітності для бюджетів бюджетної системи Росій-ської Федерації і казенних установ, включаючи звіти про касове виконання бюджетів;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
встановлення уніфікованих форм бюджетної документації і звітності для бюджетів бюджетної системи Російської Фе-ської Федерації і казенних установ, встановлення підстав та порядку тимчасового здійснення органами державної влади Рос-сийской Федерації (органами державної влади суб'єктів Російської Федерації) окремих бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (органів місцевого самоврядування);
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
тимчасове здійснення окремих бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федеративної-ції;
встановлення підстав, видів відповідальності та порядку притягнення до відповідальності за порушення бюджетного законодав-ства Російської Федерації;
встановлення порядку виконання судових актів по зверненню стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Росій-ської Федерації;
інші бюджетні повноваження, віднесені цим Кодексом до бюджетних повноважень Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації "
 1. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 2. Контрольні питання і завдання
  бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
 3. Стаття 166.2. Бюджетні повноваження Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду
  бюджетного нагляду володіє бюджетними повноваженнями, встановленими цим Кодексом та Урядом Російської
 4. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 5. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 6. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  Бюджетного процесу згідно ст. 152 БК РФ є: - Президент Російської Федерації; - вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; - законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи); - виконавчі органи державної влади
 7. Тема 8. Бюджетний процес
  бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента
 8. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  бюджетним правовідносин відносяться: відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі формування доходів і здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються- вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) відносини,
 9. Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
  бюджетного процесу є: Президент Російської Федерації; вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи); виконавчі органи державної влади (виконавчо-розпорядчі
 10. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (органів місцевого самоврядування), здійснювати і (або) контролювати здійснення від-ділових бюджетних повноважень виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (місцевої
 11. Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
  бюджетних коштів вправі отримувати бюджетні асигнувань та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні яких-го вони знаходяться. Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів не вправі розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджет-них зобов'язань розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, не включених до
 12. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 13. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості ; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних
 14. Тема 1. Поняття бюджетного права
  бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права. Регіональна складова джерел бюджетного права. Муніципальна складова джерел бюджетного права. Бюджетне законодавство Російської Федерації. Федеральний рівень бюджетного
 15. Система бюджетного
  бюджетного права включає в себе, як і багато інші галузі (підгалузі) права і правові науки, загальну і особливу частину. У загальній частині вивчаються загальні поняття, принципи, повноваження. Особлива частина включає в себе основні найбільш великі інститути бюджетного права та інститути допоміжні , які можуть трансформуватися із зміною законодавства чи економічних умов. До основних,
 16. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет . Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 17. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
  бюджетного устрою і бюджетного процесу », ФЗ« про загальні принципи організації МСУ в РФ », укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є Бюджетний кодекс Російської Федерації. Найважливішими джерелами
 18. 5. Надання міжбюджетних трансфертів .
  бюджетних трансфертів визначені у гл. 16 ("Міжбюджетні трансферти") БК РФ. Зауважимо, що зазначена глава відповідно до Федерального закону від 30 грудня 2008 р. N 310-ФЗ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації і Федеральний закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і приведення у відповідність з бюджетним
 19. Д.А. Пашкевич. Бюджетне право. Шпаргалки, 2008
    бюджетного права та процесу - предмет і система бюджетного права, його джерела та норми, принципи бюджетного права та процесу, бюджетна система Російської Федерації. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
 20. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
    бюджетного законодавства, як правило, також виділяється в якості окремого інституту бюджетного права, незважаючи на те, що скрутно виділити якісь особливі бюджетно-правові санкції і взагалі самостійну бюджетно-правову відповідальність. Правова охорона бюджетних відносин здійснюється за допомогою встановлення кримінально-правових, адміністративно-правових та цивільно-правових
© 2014-2022  yport.inf.ua