Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 241.1. Основи касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2015 року пункт 1 статті 241.1 буде доповнений абза-цем.
1. При касовому обслуговуванні виконання бюджетів:
облік операцій з коштами бюджетів здійснюється на єдиних рахунках бюджетів, відкритих відповідно до цього Кодек-сом органам Федерального казначейства окремо для кожного бюджету в установах Центрального банку Російської Федерації;
управління коштами на єдиних рахунках бюджетів здійснюють фінансові органи, органи управління територіальними го-жавними позабюджетними фондами або інші уповноважені органи відповідно до нормативних правових актів Росій-ської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
касові виплати з бюджету здійснюються органом Федерального казначейства на підставі платіжних документів, перед-ставлених до органу Федерального казначейства, в порядку черговості їх подання та в межах фактичної наявності залишку коштів на єдиному рахунку бюджету;
всі операції по касових надходженнях до бюджету і касовим виплат з бюджету на єдиному рахунку бюджету проводяться і обліковуються органом Федерального казначейства за кодами бюджетної класифікації Російської Федерації;
органи Федерального казначейства представляють фінансовим органам інформацію про касові операції по виконанню відповідних бюджетів, а також інформацію про касові операції по виконанню інших бюджетів, що входять до консолідованого бюджету відповідній території;
органи Федерального казначейства подають органам управління територіальних державних позабюджетних фондів, фінансовим органам суб'єктів Російської Федерації інформацію про касові операції по виконанню відповідних бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, а також Федеральному фонду обов'язкового медичного страхування ін- формацію про касові операції по виконанню бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2. У разі передачі органу Федерального казначейства окремих функцій по виконанню бюджету суб'єкта Російської Феде-рації (бюджету муніципального освіти) відповідно до угоди про здійснення цих функцій, укладеними з урахуванням положень статті 168 цього Кодексу, особливості касового обслуговування таких бюджетів встановлює Федеральне скарбник-ство в відповідно до положень пункту 1 цієї статті.
Якщо повноваження Федерального казначейства по касовому обслуговуванню виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів і бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, здійснюються виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації в відповідної з угодою, укладеною відповідно до статті 215.1 цього Кодексу, то цей орган зобов'язаний представляти зазначеному в злагоди-шении органу Федерального казначейства інформацію про всі проведені ним касових операціях при виконанні всіх обслуговуваних їм бюджетів, врахованих за кодами бюджетної класифікації Російської Федерації.
3. Органи Федерального казначейства має право подавати органам державного (муніципального) фінансового контролю, створеним законодавчими (представницькими) органами, за їх запитом інформацію про касові операції по виконанню відповідних бюджетів у порядку, встановленому Федеральним казначейством.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
4. У разі передачі органу Федерального казначейства окремих функцій по виконанню бюджету державного внебюд-житнього фонду відповідно до угоди про здійснення цих функцій, укладеними з урахуванням положень статті 168 цього Кодексу, особливості касового обслуговування такого бюджету встановлює Федеральне казначейство відповідно до положень пункту 1 цієї статті .
(П. 4 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 241.1. Основи касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації"
 1. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
 2. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних повноважень Російської Федерації належать: встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження та виконання бюджетів
 3. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  Міністерство фінансів РФ виступає в бюджетному процесі на федеральному рівні в якості органу, відповідального за складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2)
 4. Запитання для самоконтролю
  1. Що такий бюджетний процес. 2. Скільки виділяється стадій бюджетного процесу. 3. Що таке бюджетний (фінансовий) рік та бюджетний період. 4. Що означає принцип самостійності бюджетів. 5. Що таке принцип прозорості бюджетів. 6. Що таке принцип єдності каси. 7. Якими повноваженнями в рамках бюджетного процесу наділений Президент РФ. 8. Які існують види витратних
 5. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 6. 26. Виконання бюджету
  Згідно ст. 215.1 БК РФ, виконання бюджету - це отримання всіх запланованих у бюджеті доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим
 7. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 8. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 9. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
  Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 10. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  Третьою стадією бюджетного процесу є виконання бюджету. Виконання бюджету в РФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня * (10) поточного фінансового року. В даний час в якості синоніма поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання
 11. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
© 2014-2022  yport.inf.ua