Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 174.2. Планування бюджетних асигнувань

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Планування бюджетних асигнувань здійснюється в порядку і у відповідності з методикою, яка встановлюється відпо-вующим фінансовим органом.
2. Планування бюджетних асигнувань здійснюється роздільно з бюджетних асигнувань на виконання діючих та прийнятих зобов'язань.
Під бюджетними асигнуваннями на виконання чинних видаткових зобов'язань розуміються асигнування, склад і (або) обсяг яких обумовлені законами, нормативними правовими актами (муніципальними правовими актами), договорами і угоді-нями, що не пропонованими (Не планованими) до зміни в поточному фінансовому році, в черговому фінансовому році або в плановому періоді, до визнання такими, що втратили силу або до зміни зі збільшенням обсягу бюджетних асигнувань, передбаченого на ис-конання відповідних зобов'язань у поточному фінансовому році, включаючи договори та угоди, укладені (підлягають укладенні) одержувачами бюджетних коштів на виконання зазначених законів і нормативних правових актів (муніципальних право-вих актів).
Під бюджетними асигнуваннями на виконання прийнятих зобов'язань розуміються асигнування, склад і (або) обсяг ко-торих обумовлені законами, нормативними правовими актами (муніципальними правовими актами), договорами та угодами, пропонованими (планованими) до прийняття або зміни в поточному фінансовому році, в черговому фінансовому році або в плановому періоді, до прийняття або до зміни зі збільшенням обсягу бюджетних асигнувань, передбаченого на виконання відпо-чих зобов'язань у поточному фінансовому році, включаючи договори та угоди, що підлягають укладенню одержувачами бюджетних коштів під виконання зазначених законів і нормативних правових актів (муніципальних правових актів).
3. Планування бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт) бюджетними та автономними установами здійснюється з урахуванням державного (муніципального) завдання на черговий фінансовий рік (оче-говий фінансовий рік і плановий період), а також його виконання у звітному фінансовому році і поточному фінансовому році.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 174.2. Планування бюджетних асигнувань"
 1. Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом
  статтями витрат
 2. Стаття 160.2. Бюджетні повноваження головного ад-міністратора (адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету
  планування (прогнозування) надходжень і виплат за джерелами фінансування дефіциту бюджету; забезпечує адресність та цільовий характер використання виділених у його розпорядження асигнувань, призначених для погашення джерел фінансування дефіциту бюджету; розподіляє бюджетні асигнування по підвідомчих адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету і
 3. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 4. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 5. Тема 1. Поняття бюджетного права
  бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права. Регіональна складова джерел бюджетного права. Муніципальна складова джерел бюджетного права. Бюджетне законодавство Російської Федерації. Федеральний рівень бюджетного
 6. Стаття 38. Принцип адресності та цільового характе-ра бюджетних коштів
  бюджетних коштів означає, що бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань доводяться до конкретних одержувачів бюджетних коштів із зазначенням мети їх
 7. Тема 9. Бюджетний контроль
  бюджетного контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю. Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії. Аудит
 8. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетної системи Російської Федерації означає єдність бюджетного законодавства Російської Феде-рації, принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, форм бюджетної документації і бюд-житній звітності, бюджетної класифікації бюджетної системи Російської Федерації, санкцій за порушення бюджетного законодав-ства Російської Федерації, єдиний порядок
 9. Тема 8. Бюджетний процес
  планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента Російської Федерації; вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації; законодавчих (представницьких) органів державної влади та представницьких органів місцевого самоврядування; виконавчих органів державної влади;
 10. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 11. Стаття 241.2. Єдиний портал бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетної системи Російської Федерації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" призначені-чен для забезпечення доступу: до інформації про бюджетну систему Російської Федерації та про організацію бюджетного процесу в Російській Федерації; до інформації про здійснення публічно-правовими утвореннями бюджетних повноважень і їх участь у відносинах, регу-ліруемих бюджетним
 12. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів, перерахування бюджетних коштів у меншому обсязі, ніж передбачено повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні
 13. Стаття 295. Невідповідність бюджетного розпису витратами, затвердженими бюджетом
  бюджетного розпису та бюджетного розпису головних розпорядників бюджетних коштів витрат, утвер-ганізацій бюджетом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відпо-відно до Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
© 2014-2022  yport.inf.ua