Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Встановлення нових видів податків, їх скасування або зміна можливі тільки відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.
2. Федеральні закони про внесення змін до законодавства Російської Федерації про податки і збори, федеральні закони, що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та вступають в силу в черговому фінансовому році і в плановому періоді, повинні бути прийняті не пізніше одного місяця до дня внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
3. Внесення змін до законодавства Російської Федерації про федеральних податки і збори, що передбачають їх вступле-ня чинності протягом поточного фінансового року та призводять до зміни доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федеративної-ції, допускається тільки у разі внесення відповідних змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінан-совий рік і плановий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 2. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також
 3. Стаття 39. Формування доходів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації, законодавством про на-логах і збори і законодавством про інших обов'язкових
 4. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) До власних доходів бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними
 5. Стаття 40. Зарахування доходів до бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи від федеральних податків і зборів, регіональних і місцевих податків, страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування, інших обов'язкових платежів, інших надходжень, що є джерелами формування доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, зараховуються на рахунки органів Федерального казначейства для їх
 6. Стаття 65. Формування витрат бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Формування витрат бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннях, зумовленими встановленим законодавством Російської Федерації розмежуванням повноважень федеральних ор-ганів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів
 7. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 8. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 10. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) 1. Кошти Резервного фонду і Фонду національного добробуту враховуються на окремих рахунках з обліку коштів Феде-рального бюджету, відкритих Федеральному казначейству в Центральному банку Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ з 1 січня 2014
 11. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів означає, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської
 12. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 13. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  Законом (рішенням) про виконання бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів
 14. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
© 2014-2022  yport.inf.ua