Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 59. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації з формування доходів бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Законодавством суб'єкта Російської Федерації про податки і збори вводяться регіональні податки, встановлюються опо-ші ставки і надаються податкові пільги з регіональних податків відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 2 статті 59 слова "черговий фінан-совий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" у відповідному відмінку будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий період" у відповідному відмінку.
2. Закони суб'єкта Російської Федерації про внесення змін до законодавства суб'єкта Російської Федерації про податки і збори, закони суб'єкта Російської Федерації, що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів зо-тов бюджетної системи Російської Федерації, які набувають чинності в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плано-вом періоді), повинні бути прийняті до внесення проекту закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) в законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Рос-сийской Федерації в терміни, встановлені законом суб'єкта Російської Федерації.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 3 статті 59 слова "поточний фінансовим-вий рік (поточний фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "поточний фінансовий рік і плановий період".
3. Внесення змін до законодавства суб'єктів Російської Федерації про податки і збори, що передбачають їх вступ в силу протягом поточного фінансового року, допускається тільки у разі внесення відповідних змін до законів суб'єктів Рос-сийской Федерації про бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 59. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації з формування доходів бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів
 2. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень з предметів спільного ведення, не віднесеними відповідно до Федерального закону "Про загальні прин-ципах організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Феде-рації "до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; укладення
 3. Стаття 58. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації щодо встановлення нормативів відрахувань від федераль-них і регіональних податків і зборів до місцевих бюджетів
  статтями 137 і 138 цього Кодексу, можуть бути встановлені додаткові нормативи відрахувань до місцевих бюджетів від податку на доходи фі-зичних осіб, що підлягає зарахуванню відповідно до цього Кодексу до бюджету суб'єкта Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Законом суб'єкта Російської Федерації представницькі органи муніципальних районів можуть бути
 4. § 24. Порядок формування видатків бюджетів
  повноважень федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федера ції та органів місцевого самоврядування, виконання яких відповідно до законодавства Російської Федерації, международ вим та іншими договорами та угодами має відбуватися в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і пла новому періоді) за рахунок коштів
 5. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  рації; коштів цільових іноземних кредитів (запозичень); добровільних внесків, пожертвувань, коштів самооподаткування громадян; витрат бюджету, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів (угод) за участю Російської Феде-рації; витрат бюджету, що здійснюються за межами території Російської Федерації; окремих видів неподаткових доходів, пропонованих до введення
 6. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення представляє бюджетну звітність у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. 2. Органи управління територіальними державними позабюджетними фондами представляють бюджетну звітність в фі-нансових орган суб'єкта Російської Федерації. 3. Фінансовий орган
 7. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  рації означає єдність бюджетного законодавства Російської Феде-рації, принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, форм бюджетної документації і бюд-житній звітності, бюджетної класифікації бюджетної системи Російської Федерації, санкцій за порушення бюджетного законодав-ства Російської Федерації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових
 8. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  повноважень Російської Федерації належать: встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження та виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, складання, зовнішньої
 9. Стаття 61.2. Податкові доходи бюджетів міських округів
  суб'єктів Російської Федерації для зарахування відповідних податкових доходів до бюджетів міських округів відпо-відно до пункту 1 статті 58 цього Кодексу. До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від податку на доходи фі-зичних осіб за додатковими нормативами відрахувань, встановленим органами державної влади суб'єктів Російської Феде-рації відповідно до
 10. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  повноважень Російської Федерації у сфері обов'язкового медичного страхування, переданих для здійснення органам державної влади суб'єктів Російської Федерації федеральними законами. 2. Субвенції бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фонду обов'яз-ково медичного страхування розподіляються відповідно до методики,
 11. Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів
  повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, вказані субси-дії з бюджетів поселень, що входять до складу території муніципальних районів , враховуються в доходах і видатках бюджету суб'єктів-та Російської Федерації для розподілу між бюджетами муніципальних районів у порядку,
 12. Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
  статтями, групами (групами і підгрупами) видів витрат класифікації видатків бюджетів. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 3. Глава тимчасової фінансової адміністрації має право заборонити головним розпорядникам коштів бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (місцевого бюджету) змінювати цільове призначення бюджетних коштів у межах бюджетного кошторису у разі порушення
 13. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Повноважним Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) в
 14. Стаття 164. Учасники бюджетного процесу на федеральному рівні
  федеральному рівні є: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Президент Російської Федерації; Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації; Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації; Уряд Російської Федерації; Міністерство фінансів Російської Федерації; Федеральне казначейство; абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. -
© 2014-2022  yport.inf.ua