Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Передмова

Пропонована читачеві робота являє собою третє, доповнене і перероблене видання навчального посібника з теорії держави і права, опублікованого в 2002 р. і отримав гриф МВС Росії на використання в навчальному процесі, що здійснюється освітніми установами вищої професійної освіти МВС Росії юридичного профілю.
У роботі на базі накопичених в науці знань, новітнього законодавства, методичних прийомів, довідково-інформаційних матеріалів висвітлюється комплекс вузлових питань, пов'язаних з організацією життєвих відносин у суспільстві, з природою держави і права, з їх роллю у вдосконаленні життєдіяльності людей на цивілізованих засадах, з захистом прав, свобод і законних інтересів кожної особистості.
Загальна теорія держави і права, «що просочує» юридичну науку (правознавство) в цілому, дуже багатогранна і об'ємна. Вона складається з великих, різнобічних і багатошарових знань, накопичених протягом багатьох століть зусиллями тисяч вчених і юристів-практиків. Не представляється можливим навіть спробувати в цілісному вигляді викласти цю теорію в одній роботі. Разом з тим ніяка розумна правова підготовка неможлива без засвоєння основ, вузлових моментів загального вчення про державу і право. Подібно до того, як без вивчення загальної фізики не можна займатися молекулярною фізикою, радіофізикою або оптикою, нереально прагнути розібратися в кримінальному, адміністративному, цивільному, підприємницькому, фінансовому та в інших галузях права, не маючи достатнього уявлення про право і державу в цілому.
Беручи до уваги, перш за все, ці обставини, автор даного видання бачив своє основне завдання в системному висвітленні центральних проблем загального вчення про державу і право з урахуванням накопиченого їм методичного досвіду викладання однойменної дисципліни курсантам і студентам юридичного вузу. Особливу увагу в роботі приділено тим питанням, які не отримали однозначного тлумачення у вітчизняній юриспруденції. Серед таких можна згадати соціальну та правову регуляцію; предмет, метод, рівні і межі правового регулювання; норму права та її структуру; правовідносини і юридичні факти; дію права і правореалізації; правомірне і відхиляється протиправну поведінку; державний примус і юридичну відповідальність. Досить повно розглядаються і традиційні сюжети щодо держави, її форм, механізму і функцій; систематизації та тлумачення права; правозастосування та подолання в ньому прогалин і колізій; правової свідомості та правової культури; законності, правопорядку і дисципліни. Значна увага приділяється саморегулятивних початків в юридично значимої діяльності. Кожна тема супроводжується питаннями для самоконтролю. Наприкінці навчально-методичного посібника вміщено навчальна робоча програма дисципліни, яка містить програму курсу, плани семінарських занять, тематику та методичні рекомендації по виконанню курсових робіт, приблизний список екзаменаційних питань, список рекомендованої літератури та ряд інших методичних матеріалів.
Послідовність розташування матеріалу зумовлена прагненням поставити і аналізувати питання, які розглядаються таким чином, щоб одна тема грунтувалася на інший і витікала з неї, а кожна наступна з них була продовженням, розвитком і конкретизацією попередньої.
При цьому автор прагнув не просто дати якусь суму готових знань і позначити коло проблем в області торії держави і права, а й сприяти виробленню у учнів навичок самостійного пошуку аргументів на користь відповідних тверджень. Текст роботи орієнтує читача на широкий і різноманітний коло інформаційних джерел.
Деякі з висловлюваних міркувань носять, природно, характер наукових гіпотез, але це видається цілком виправданим, оскільки висунення, розробка і широке обговорення таких гіпотез необхідні для досягнення істинних наукових результатів, вірних відповідей на актуальні питання соціальної практики .
Автор висловлює глибоку вдячність усім, хто своїми критичними зауваженнями, доброзичливими порадами, конструктивними побажаннями, підтримкою або просто добрим ставленням допоміг підготувати та випустити у світ видання, пропоноване увазі читача.
Автор розглядає дане видання як данину глибокої поваги і пам'яті до вченого і батькові - доктору юридичних наук, професору Фаткулліна Фідаї Нургалеевічу, яка внесла помітний внесок у вітчизняну школу юриспруденції.
Як сатана оголосив у Данте Tu non pensavi ch, io loico fossi! «Ти не підозрював, що я логік», так і юриспруденція може оголосити: «ти не підозрював, що я філософ»
Є.В. Спекторский
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір, вправі дозволити внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття
 3. Передмова
  В автошколі майбутній водій вивчає правила дорожнього руху, набуває мінімальні навички з надання першої медичної допомоги, але як спілкуватися з інспектором ГИБДД, якими правами і обов'язками володіє водій - ці питання викладачі, як правило, обходять стороною. Звідки ж водієві про це дізнатися? Найчастіше ці знання і навички початківець водій отримує від таких же, як він,
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  передмовами, післямовами, коментарями і якими б то не було поясненнями. У російському законодавстві були об'єднані два правомочності: право на захист репутації автора і право на переробку. Стаття 15 ЗоАП закріплювала право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист
 5. Передмова
  У цій книзі міститься початковий курс цивільного права. При грунтовному вивченні цивільного права в його повному обсязі видається корисним (у відповідності з методикою, прийнятою в тому чи іншому вузі) спочатку оволодіти основними цивільно-правовими поняттями, ідеями і конструкціями, вираженими в нормах Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ, Кодекс, Цивільний кодекс).
 6. Авторський колектив
  передмову, ст. 1, 2, 3, 5, 18). Коршунов Микола Михайлович - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Російської Федерації (ст. 19, 34, 38, 39). Молчанов Сергій Валерійович - кандидат юридичних наук, доцент, Вчений секретар Інституту наукової інформації і моніторингу Російської академії освіти (ст. 26, 30, 45). Спектор Асія Ахметовна - кандидат юридичних наук, доцент
 7. Література
  Апарова Т.В. Прецедент в сучасному англійському праві і судова правотворчість / / Праці ВНИИСЗ. 1976. Вип. 6. 2. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 3. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 5. Джекінс Е. Англійське право: Джерела права. Судочинство. М., 1947.
 8. Передмова
  У доктрині та чинному законодавстві Російської Федерації відсутня детально розроблена конструкція рамкового (організаційного) договору. У вітчизняній правовій літературі є лише згадка про організаційні договорах як про договори самостійного типу 'з їх коротким правовим аналізом ", а також окремі роботи, в яких визнається, що рамковий договір, який застосовується в
 9. Передмова
  Податкове право - це інститут публічного права, що є складовою частиною фінансового права. Абсолютно очевидні значення і роль податкового законодавства в життєдіяльності будь-якого суб'єкта права, суспільства і держави, в т.ч. при застосуванні цивільних правовідносин. Тому навчальні програми юридичних вузів обов'язково передбачають вивчення фінансового права (підчас, виділяючи
 10. 115. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір, вправі дозволити внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття
© 2014-2022  yport.inf.ua