Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

115. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора

Право авторства - право визнаватися автором твору і право автора на ім'я - право використовувати або дозволяти використання твору під своїм ім'ям, під вигаданим ім'ям (псевдонімом) або без зазначення імені, тобто анонімно, - невідчужуваними і не передається, в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на твір та за надання іншій особі права використання твору. Відмова від цих прав нікчемний.
Не допускається без згоди автора внесення до його твір змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору).
При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір, вправі дозволити внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття твору і це чи не суперечить волі автора, виразно вираженою їм у заповіті, листах, щоденниках чи іншій письмовій формі.
Автору належить право на оприлюднення свого твору, тобто право здійснити дію або дати згоду на здійснення дії, що вперше робить твір доступним для загального відома шляхом його опублікування, публічного показу, публічного виконання, повідомлення в ефір або по кабелю або будь-яким іншим способом.
При цьому опублікуванням (випуском у світ) є випуск в обіг примірників твору, що представляють собою копію твору у будь-якій матеріальній формі, в кількості, достатній для задоволення розумних потреб публіки виходячи з характеру твору.
Твір, що не оприлюднене за життя автора, може бути оприлюднене після його смерті особою, що володіє винятковим правом на твір, якщо оприлюднення не суперечить волі автора твору, виразно вираженою їм у письмовій формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 115. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора "
 1. Стаття 1267. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора
  1. Авторство, ім'я автора і недоторканність твору охороняються безстроково. 2. Автор має право в порядку, передбаченому для призначення виконавця заповіту (стаття 1134), вказати особу, на яку він покладає охорону авторства, імені автора і недоторканності твору (абзац другий пункту 1 статті 1266) після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. При
 2. Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця
  1. Авторство, ім'я виконавця і недоторканність виконання охороняються безстроково. 2. Виконавець має право в порядку, передбаченому для призначення виконавця заповіту (стаття 1134), вказати особу, на яку він покладає охорону свого імені та недоторканності виконання після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. За відсутності таких вказівок або в разі відмови
 3. Стаття 1265. Право авторства і право автора на ім'я
  1. Право авторства - право визнаватися автором твору і право автора на ім'я - право використовувати або дозволяти використання твору під своїм ім'ям, під вигаданим ім'ям (псевдонімом) або без зазначення імені, тобто анонімно, невідчужуваними і не передається, в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на твір та за надання іншій
 4. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
  1. Не допускається без згоди автора внесення до його твір змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір,
 5. 2.3. Право на недоторканність твору
  Право на недоторканність твору існувало ще в радянському законодавстві. Зокрема, ст. 480 ГК РРФСР 1964 року гарантувала охорону недоторканності творів, вказуючи, що при виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити які б то не було зміни як в самий твір, так і в його назву і в позначення
 6. Стаття 1267. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора Коментар до статті 1267
  1. Відповідно до ст. 1112 ЦК РФ не входять до складу спадщини особисті немайнові права та інші нематеріальні блага. Коментована стаття є новелою в авторському праві РФ, визначає особливості охорони окремих видів особистих немайнових прав після смерті автора, які не можуть входити до складу спадщини, і відповідно до ст. 9 введеного закону застосовується незалежно від
 7. Стаття 1255. Авторські права
  1. Інтелектуальні права на твори науки, літератури і мистецтва є авторськими правами. 2. Автору твору належать такі права: 1) виключне право на твір; 2) право авторства; 3) право автора на ім'я; 4) право на недоторканність твору; 5) право на оприлюднення твору. 3. У випадках, передбачених цим Кодексом, автору
 8. Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір
  Виключне право публікатора на твір може бути припинено достроково у судовому порядку за позовом зацікавленої особи, якщо при використанні твору правовласник порушує вимоги цього Кодексу щодо охорони авторства, імені автора або недоторканності
 9. Л
  Легат, см. Заповідальний відмова "Лежачі спадщина" V, 28, § 4 (1) - с. 257 Особиста - охорона Л. життя VII, 34, § 2 (2) - с. 433 - 434 - право на Л. недоторканність громадян VII, 33, § 2 (2) - с. 413; VII, 34, § 1 (1) - с. 417 - 418 - право на недоторканність Л. документації VII, 34, § 2 (1) - с. 432 Приватне зображення громадянина VII, 34, § 1 (7) - с. 429 - 430 Особисті
 10. 21. Особисті немайнові права авторів
  Особисті немайнові права-права суб'єкта правовідносин, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи, а також правовим статусом юридичної особи, що не містять майнову, вартісну оцінку цих прав. Розрізняють: 1) особисті немайнові права, тісно пов'язані з майновими; 2) особисті немайнові права, не пов'язані з майновими. Особисті немайнові
 11. Стаття 1228. Автор результату інтелектуальної діяльності
  1. Автором результату інтелектуальної діяльності визнається громадянин, творчою працею якої створений такий результат. Не визнаються авторами результату інтелектуальної діяльності громадяни, які не внесли особистого творчого внеску у створення такого результату, у тому числі що зробили його автору тільки технічну, консультаційне, організаційне чи матеріальне сприяння або допомогу або
 12. Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця Коментар до статті 1316
  1. Відповідно до ст. 1315 ЦК РФ виконавець, як і автор твору, будучи фізичною особою, має особисті немайнові права, а саме право авторства, право на ім'я і на недоторканність виконання. Дані права охороняються і після того, як виконавець помер і (або) закінчився термін дії виключного права на виконання. Відповідно до ст. 9 Федерального закону "Про введення в
 13. Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір Коментар до статті 1342
  Відповідно до ст. 1340 ГК РФ термін дії прав публікатора становить 25 років починаючи з 1 січня року, наступного за роком оприлюднення твору. Публікатор не вправі оприлюднити твір під іншим ім'ям, ніж ім'я автора, або розкривши ім'я автора, якщо він публікувався виключно під псевдонімом чи анонімно. Про право авторства і право на ім'я див. коментар до ст. 1265 ГК РФ.
 14. 113. Авторські права
  Інтелектуальні права на твори науки, літератури і мистецтва є авторськими правами. Автору твору належать такі права : 1) виключне право на твір; 2) право авторства; 3) право автора на ім'я; 4) право на недоторканність твору; 5) право на оприлюднення твору. Виключне право на твори науки, літератури і мистецтва
 15. Стаття 1257. Автор твору
  Автором твору науки, літератури чи мистецтва визнається громадянин, творчою працею якої вона створена. Особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, вважається його автором, якщо не доведено
 16. Стаття 1338. Права публікатора Коментар до статті 1338
  У коментованій статті перераховані права публікатора на вперше оприлюднений твір, що стало суспільним надбанням. ГК РФ не обмежує спільне право декількох осіб оприлюднити твір і придбати права публікатора. Їх правове положення повинно визначатися нормами п. 3 ст. 1229 ГК РФ і регулюватися угодою між ними, в яку доцільно включити положення про
 17. Стаття 1282. Перехід твори у суспільне надбання
  1. Після закінчення терміну дії виключного права твір науки, літератури чи мистецтва, як оприлюднене, так і не оприлюднений, переходить у суспільне надбання. 2. Твір, яке перейшло у суспільне надбання, може вільно використовуватися будь-якою особою без чийогось згоди або дозволу і без виплати авторської винагороди. При цьому охороняються авторство, ім'я автора
 18. Стаття 1281. Термін дії виключного права на твір
  1. Виключне право на твір діє протягом усього життя автора і сімдесят років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком смерті автора. Виключне право на твір, створений у співавторстві, діє протягом усього життя автора, який пережив інших співавторів, і сімдесяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком його смерті. 2. На твір, оприлюднене
 19. Зміст і строк дії авторських прав
  Виключне майнове право на твір - це право на використання твору (як з метою отримання прибутку, так і без такої мети) наступними способами: 1) Відтворення твору. 2) Створення похідного твору (за винятком пародії та карикатури). 3) Поширення твору. 4) Імпорт твору з метою розповсюдження. 5) Прокат твору. 6)
© 2014-2020  yport.inf.ua