Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Зміст і строк дії авторських прав


Виключне майнове право на твір - це право на використання твору (як з метою отримання прибутку, так і без такої мети) наступними способами:
1) Відтворення твору.
2) Створення похідного твору (за винятком пародії та карикатури).
3) Поширення твору.
4) Імпорт твору з метою розповсюдження.
5) Прокат твору.
6) Практична реалізація проекту.
7) Доведення твору до загального відома:
а) опублікування (випуск у світ);
б) публічний показ (безпосередньо або на екрані за допомогою технічних засобів);
в) публічне виконання (наживо або за допомогою технічних засобів);
г) повідомлення в ефір і по кабелю (включаючи повідомлення кодованими сигналами).
8) І ін способи
Особисті немайнові права автора - це невідчужувані і непередавані інтелектуальні права:
--- --- T --- ---
| Різновид | Зміст |
+ --- + --- --- +
| Право авторства | Право визнаватися автором твору |
+ --- + --- - +
| Право автора на ім'я | Право використовувати або дозволяти використання |
| | твори під своїм ім'ям, під вигаданим |
| | ім'ям (псевдонімом) або без зазначення імені |
| | (анонімно) |
+ --- --- + --- --- +
| Право на недоторканність | Заборона для всіх третіх осіб на: |
| твори | 1) внесення у твір змін, скорочень і |
| | доповнень, |
| | 2) постачання твори ілюстраціями, |
| | 3) постачання твори передмовою, |
| | післямовою, коментарями, поясненнями |
+ --- --- + --- --- +
| Право на захист твору від | Право автора вимагати захисту його честі , |
| спотворень | гідності або ділової репутації у разі |
| | збочення, спотворення чи іншої зміни |
| | твори, що ганьблять честь, гідність чи |
| | ділову репутацію автора |
L --- --- + --- ---
Інші права автора - це інтелектуальні права, що займають проміжне положення між майновими та немайновими правами:
1) Право на оприлюднення твору.
2) Право на відгук: право відмовитися від раніше прийнятого рішення про оприлюднення твору.
3) Право слідування: право автора на отримання від продавця винагороди у вигляді процентних відрахувань від ціни кожної публічної перепродажу оригіналу твору образотворчого мистецтва або автографа літературного чи музичного твору.
4) Право доступу: право автора вимагати від власника оригіналу надання можливості відтворити твір образотворчого мистецтва або можливості здійснювати фото-і відеозйомку твори архітектури.
5) Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва з контролю за розробкою документації для реалізації проекту та нагляду за реалізацією проекту.
6) Право автора на винагороду за використання: а) службового твору; б) програми для ЕОМ і баз даних, створених за договором.
Терміни дії авторських прав.
1) Термін дії особистих немайнових прав автора.
У зв'язку з особистим характером ці права припиняються зі смертю автора. Однак саме авторство, ім'я автора і недоторканність твору охороняються безстроково. Охорона здійснюється особою, зазначеною автором в заповіті, або ж спадкоємцями автора, їх правонаступниками та іншими зацікавленими особами.
2) Строк дії виключного права.
Загальний термін дії авторського права на твір - протягом усього життя автора і сімдесят років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів (в окремих випадках - з моменту опублікування твору).
Продовження і збільшення терміну:
- Якщо автор твору був репресований і посмертно реабілітований, термін дії авторського права вважається продовженим і сімдесят років обчислюються з 1 січня року, наступного за роком реабілітації автора твору.
- Якщо автор працював під час Великої Вітчизняної війни або брав участь у ній, термін дії авторського права збільшується на чотири роки.
Наслідки закінчення терміну дії виключного права: перехід твори у суспільне надбання.
3) Термін дії інших прав - протягом життя автора або протягом строку дії виключного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст і строк дії авторських прав "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні
 2. § 8. Довірче управління майном
  строк частину свого майна, яке використовується останнім в інтересах або засновника, або вказаної ним третьої особи (вигодонабувача) (п. 1 ст. 1012 ЦК) [2]. В останньому випадку договір довірчого управління майном є договором на користь третьої особи, і на нього поширюються правила, встановлені ст. 430 ГК. Сторони і форма договору довірчого управління
 3. § 9. Комерційна концесія
  зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність? По-перше, в предметі договору. Предметом комерційної концесії є відчужувані виняткові права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  змісті яких відбулися якісні зміни, є лист від 31 березня 1997р. № 26-21/26-54-3 «Про інноваційні виданнях в області гуманітарної освіти» [9]. Цим листом Міносвіти інформує про вихід з друку нових серій видань, які отримали високу оцінку з боку провідних вітчизняних вчених і викладачів-практиків, і рекомендує їх до використання як у процесі
 5. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  терміну при порушенні звичайного договору і становить 12 років. Англійське право характеризується всебічним врегулюванням правил укладення, дійсності і дії договору, в той час як відмінностей, що випливають з предмета договору, приділено значно меншу увагу. Норми деліктного права містяться головним чином у судовій практиці, яка не дає визначення генерального делікту,
 6. § 2. Захист нематеріальних благ
  зміст (відмінне від змісту моральної шкоди, завданої громадянинові), яке випливає із суті порушеного нематеріального права і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ЦК). Позиція Конституційного Суду РФ досить розумна, проте без внесення відповідних змін до законодавства проблема відшкодування нематеріальної шкоди юридичним особам не може бути
 7. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  змісту бездоглядних тварин (ст. 231 ЦК), сповіщення порту про намір власника підняти затонуле майно (ст. 108 КТМ) і деякі інші. Претензійний строк - це строк, протягом якого уповноважених суб'єкт має право, а іноді і повинен звернутися безпосередньо до зобов'язаному особі з метою врегулювання виниклого між ними розбіжності до звернення до суду, арбітражний чи
 8. § 3. Позовна давність
  зміст цих правовідносин. У разі якщо обов'язок боржника полягала в скоєнні ним певної дії в обумовлений договором строк, позовна давність починає текти з моменту настання (закінчення) строку виконання. Коли виконання зобов'язання визначено моментом запитання (ст. 314 ЦК), давність обчислюється з моменту закінчення семиденного пільгового терміну, якщо обов'язок
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні відносини. * (11) Регулятивна функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо громадської
 10. § 3. Договір будівельного підряду
  зміст. Зміни, що відбулися в соціально-економічному ладі країни, внесли істотні корективи у взаємини між замовниками будуються (реконструюються) об'єктів і підрядниками, які виконують відповідні роботи. Обсяги будівельних робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, особливо у сфері житлового будівництва, багаторазово скоротилися, а в деяких регіонах
© 2014-2022  yport.inf.ua