Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня
Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв, 2011 - перейти до змісту підручника

Додаток


Додаток N 6 до Адміністративного регламенту Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації виконання державної функції з контролю і нагляду за дотриманням учасниками дорожнього руху вимог у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗРАЗОК
ПРОТОКОЛ 00AA000000 про адміністративне правопорушення () (реєстраційний номер по підсистемі "Адмінастратівная практика")
20 р. "" годину. "11 хв.
{Дата складання); час складання) місце складання)
я,
(посада, спеціальне звання, підрозділ, прізвище, ініціали посадової особи, яка склала протокол)
відповідно до статті 28.2 Кодексу Російської 1: егераціі ос ад-міністратівного порушеннях склав справжній протокол про те, що громадянин (ка)
прізвища ім'я по батькові
__, російською мовою
(дата і місце народження) (володіє / НЕ владеетТ
зареєстрований (а) за місцем проживання / перебування
тел.:
фактично проживає (а)
тіл,:
працюючий (а) / службовець (а)
(найменування та адреса організації, телефон) _ посаду
водійське посвідчення (документ, що засвідчує пічність)
(серія, номер, коли і ким виданий)
керуючи транспортним засобом
(марка, держ. реєстраційний знак)
належить
(прізвище, ім'я, по батькові, організація, адреса) перебувають на обліку "20 г * н" "год." хв. на (дата, час вчинення адміністративного правопорушення) (місце скоєння адміністративного правопорушення) здійснив (а) порушення (пункт нормативного правового акта, істота порушення, при застосуванні спец. тех. засобів вказуються їх свідчення, найменування, номер) відповідальність за яке передбачена частиною статті Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, Відомості про свідків і потерпілих (свідок / потерпілий) (прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання, телефон) Особі, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, роз'яснені права, передбачені статтею 25.1 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також статтею 51 Конституції Російської Фегеоаціі,
Свідкам ___ роз'яснені відповідальність за завідомо неправдиві показання, права та обов'язки, передбачені статтями 17,9, 25.6 Кодексу Російської Фегераціі про адміністративні правопорушення.
потерпілим роз'яснені права, передбачені статтею 2 5.2 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також статтею 51 Конституції Російської Федерації,
Інші відомості, необхідні для вирішення справи
(у тому числі запис про застосування заходів; забезпечення провадження у справі
про административнамправонарушении, дані про надання перекладача)
Відповідно до частини 3 статті 27,10 Кодексу Російської Феде-рації про адміністративні правопорушення водійське посвідчення серії N вилучено.
Тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами категорії серія N
отримав (а)
До протоколу додаються
Місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення
Пояснення осіб, щодо якої порушено справу про адмі-стративно правопорушення, свідчення потерпілих і свідків (у разі необхідності записуються і долучаються до справи):
Ходатайствую про розгляд справи про адміністративне правопорушення за місцем якого проживання
(республіка, край, область, місто, район )
(підпис)
Особа, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, ознайомлено з протоколом.
Пояснення та зауваження по змісту протоколу:
Підпис особи, щодо якої спонукаючи справу про адміністративне правопорушення (запис про його відмову від підписання протоколу)
Підпис посадової особи, яка склала протокол
Копію протоколу отримав (а)
(підпис потерпілого)
Копію протоколу отримав (а)
( підпис особи, щодо якої порушено справу про адм. правопорушення)
(С) Холодов А., 2010
© Оформлення, видавництво "БХВ-Петербург", 2010
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Додаток "
 1. програми
  Програми
 2. Програми
  Програми
 3. Стаття 375. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги бенефіціара
  1. Після одержання вимоги бенефіціара гарант повинен без зволікання повідомити про це принципала і передати йому копії вимоги з усіма відносяться до нього. 2. Гарант повинен розглянути вимогу бенефіціара з доданими до неї документами в розумний строк і проявити розумну дбайливість, щоб встановити, чи відповідають ця вимога та додані до нього документи умовам
 4. Програми. Зразки документів
  Програми. Зразки
 5. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО У зв'язку з надходженням до Дисциплінарного комітету СРО заяви К. про вчинення членом СРО дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначеним у
 6. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  1. Вимога бенефіціара про сплату грошової суми по банківській гарантії повинно бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту
 7. Програми (зразки документів дисциплінарного провадження саморегулівної організації)
  Програми (зразки документів дисциплінарного провадження саморегулівної
 8. Додаток 2 "Затверджено" колегіальним керівним органом СРО Кодекс заходів дисциплінарного впливу саморегулівної організації
  Додаток 2 "Затверджено" колегіальним керівним органом СРО Кодекс заходів дисциплінарного впливу саморегулівної
 9. Стаття 340. Копії касаційних скарги, подання
  Правило, закріплене в коментованій статті, дозволяє забезпечити дотримання принципів змагальності, процесуальної рівноправності сторін, реалізацію особами, що у справі, наявних у них в силу ст. 35 , 344 ЦПК прав знайомитися зі скаргою, поданням і доданими до них письмовими доказами, давати свої пояснення з ним, у тому числі в письмовій формі. Копії
 10. Стаття 32
  Протокол, який є додатком до цієї Конвенції, складає її невід'ємну частину (текст Протоколу не Іноземець, який постійно проживає в Росії
 11. Самий спрощений порядок прийому на роботу діє для іноземців, постійно проживають у Росії. Таких іноземців можна приймати на роботу без будь-яких дозволів. У тому числі не потрібно і дозволу на роботу. Про це сказано в ст. 13 Закону N 115-ФЗ. Будьте уважні, підтвердженням статусу постійно проживає іноземця буде вид на проживання. Цей документ оформляють на
  Коментар до подп. "г" п. 2
 12. 99. Відповідно до коментованої нормою право на отримання відстрочки від призову на військову службу мають громадяни, які постійно працюють лікарями в сільській місцевості, - на час цієї роботи. Назви лікарських посад наведено в додатку 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації "Про номенклатуру спеціальностей в установах охорони здоров'я Російської Федерації" від
  99. В соответствии с комментируемой нормой право на получение отсрочки от призыва на военную службу имеют граждане, постоянно работающие врачами в сельской местности, - на время этой работы. Наименования врачебных должностей приведены в приложении 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации "О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации" от