Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ

Зі сказаного можна багато чого укласти про соціальні функції конституції, тобто про її громадському призначення і способи його реалізації.
Перша функція конституції - і це абсолютно очевидно - юридична. Як зазначалося, конституція - це закон, притому основний, вищий закон, закон для законів. Вона - головне джерело права країни, що лежить в основі всієї системи правового регулювання суспільних відносин. Всі інші закони та підзаконні акти повинні відповідати або у всякому разі не суперечити конституції. Характеристика конституції як вищого закону подається більш кращою, ніж як основного закону, тому що термін «основний закон» в ряді країн має інше значення і позначає певну категорію законів, що знаходяться в ієрархії джерел права нижче конституції. Конституція є основа всього правопорядку в державі.
Друга функція - політична. Конституція визначає устрій держави, його відносини з окремими людьми та їх групами, з суспільством в цілому, служить правовою основою політичної системи суспільства. Всі політичні сили - партії, рухи та ін - взаємодіють між собою, конкурують, борються, використовують державну владу на основі правил, визначених у конституції. Звичайно, в конституцію ці правила заносяться нерідко вже після того, як склалися в реальному житті, але буває і так, що спочатку визначаються конституцією, а потім вже проводяться в життя. Як приклад можна привести випадки, коли конституційна реформа змінює виборчу систему. Реалізація політичної функції конституції забезпечує політичну єдність держави, точніше державно організованого суспільства. Таким чином, політична функція конституції забезпечує її інтегративну роль.
Третя функція - ідеологічна. Конституція як найбільш авторитетний закон звертається до визнаних у суспільстві цінностям (права людини, власність, демократія, сім'я, іноді віра в Бога та ін.) Ці цінності підтверджуються в поточному законодавстві, у судовій практиці, в діяльності органів конституційного контролю. Якщо подивитися на ідеологічні установки, що закріплюються в зарубіжних конституціях, то дуже помітна в процесі їх розвитку все зростаюча ідеологічна насиченість, яка проявляється і в характері, і в увеличивающемся числі закріплюються норм. Ці ідеологічні установки найчастіше отримують закріплення в преамбулах конституцій, а також у розділах про права і свободи. Наведемо як приклад деякі вельми характерні положення Конституції Ірландії.
«Держава визнає Сім'ю як природний першоджерело і об'єднуючу основу суспільства, а також як моральний інститут, що володіє невід'ємними і невідчужуваними правами, попередніми всякому позитивному праву і вищими по відношенню до нього» (п. 1 ч. 1 ст. 41).
«Держава визнає, що людина в силу того, що він розумна істота, має природне, попереднє позитивному праву, право приватної власності на зовнішні блага» (п. 1 ч. 1 ст. 43).
Не випадково в багатьох демократичних країнах знайомство громадян з конституцією починається вже в школі, яка прищеплює учням повагу до конституції і до гарантованим нею соціальних цінностей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ "
 1. 1.2. Функції конституції
  соціальної системи - властиві такі функції: установча, організаторська, зовнішньополітична, ідеологічна,
 2. 1.2.3. Зовнішньополітична функція
  соціально-економічної і політичної системи закладені в нашій Конституції, закордонний світ отримує уявлення про можливі перспективи розвитку країни. Не будемо закривати очі на те, що конституційні декларації і реальні кроки - не завжди одне і те ж. І проте, зрозуміти без Конституції сутність держави
 3. Контрольні запитання до розділу 2
  конституції. 2. Співвідношення конституції і конституціоналізму. 3. Основні риси конституцій зарубіжних країн. 4. Класифікація конституцій по різних підставах. 5. Поняття конституції юридичної й фактичної. 6. "Жива" Конституція. 7. Принципові відмінності і схожість писаної і неписаної конституцій. 8. Плюси і мінуси жорсткості конституцій. 9. Референдум як спосіб прийняття
 4. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  функції й основні риси конституцій Способи прийняття конституцій Конституційне регулювання Конституція та інші правові акти Конституційний закон Історія Конституції Росії, РРФСР, СРСР і Російської Федерації Конституційні реформи СРСР і РРФСР - 1988-1993 рр.. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал, проблеми Проблеми дії (в т.ч. прямого)
 5. 1. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
  соціальної, однак невеликою частиною входять і в економічну. Примітна у цьому зв'язку ст. 170 бразильської Конституції, в якій міститься перелік принципів економічного ладу, заснованого на оцінці праці людини і вільної ініціативи. Конституція вважає дотримання цих принципів необхідним для забезпечення всім гідного існування згідно з вимогами соціальної справедливості.
 6. 1.6. Цілі, функції та рівні виконавчої влади
  соціальних відносин їх прав, свобод, законних інтересів; 4) захист людини від протиправних посягань. Функції виконавчої влади: 1) виконавча (правозастосовна) - виконання Конституції, федеральних законів і законів суб'єктів РФ, 2) правозахисна - функція дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина; 3) соціально-економічна (забезпечувальна)
 7. 1.2.2. Організаторська функція
  соціально-економічній сфері вона націлює на ділову активність кожної людини, на шлях до добросовісної конкуренції та ринкового господарства; в політичній - на вільне створення різних громадських об'єднань і політичний плюралізм, у державній - на реальне поділ влади, формування міцних правил і традицій стосовно до відносно новим для нас, не так давно
 8. 1.2.4. Ідеологічна функція
  соціально-політичної системи країни. Хіба не очевидні одна ідеологія в категоричному запереченні приватної власності (це робили радянські конституції), і зовсім протилежна в конституційному закріпленні приватної власності і взагалі різноманіття форм власності в країні (Конституція РФ 1993 р.)! Або, приміром, закріплення в Конституції СРСР 1977 р. однопартійної системи з
 9. Глава 15. Верховна Рада автономної республіки
  соціального розвитку, державного бюджету автономної республіки і звітів про їх виконання; освіту підзвітних йому органів здійснюються виключно Верховною Радою автономної республіки. Стаття 132. Верховна Рада автономної республіки обирає Президію Верховної Ради - постійно діючий орган Верховної Ради автономної республіки, підзвітним їй в усій своїй
 10. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  соціально-економічних і політичних відносинах, здійсненні функцій держави, зміну форми правління і т.д. Ухвалення конституцій має завданням відобразити все якісно нові явища. Характеризуючи конституційний розвиток Росії, треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  соціально-політичної точок зору? 2. Чому конституція є юридичною базою поточного законодавства і актом вищої юридичної сили? 3. Що означають положення ірландської конституції про права, що передують позитивному праву? 4. Чи є відмінності за сутності, змісту, форми та порядку зміни між конституціями США і Великобританії? Які це відмінності? 5. Який порядок прийняття
 12. 1.4.3. Реальність
  соціально-економічних, політичних, організаційних гарантій. Мало користі від основного закону, що складається з прекрасних гасел і положень, що не мають під собою як реального грунту, так і прагнення її створювати і зміцнювати. Здається, можна говорити і ще про одну передумові реальності конституції - соціально-психологічної. У громадян треба виховувати почуття поваги до конституції,
 13. 1.2.5. Юридична функція
  функції конституції полягає в тому, що вона: - стає основою нових правовий системи і правопорядку в країні (або нового етапу в їх розвитку, якщо вони існують і в принципі зберігаються); - сама регулює суспільні відносини і як документ прямої дії може бути вихідною грунтом для їх виникнення; - дає імпульс розвитку законодавства і прийняттю великого масиву нових
 14. 4.1. Проблеми дії (реалізації) Конституції
  Вельми актуальне значення в нашій державі має проблема забезпечення дії Конституції. На жаль, в суспільстві поширена думка про Конституцію РФ як про своєрідну декларації. Реальне дію Конституції пов'язують не з нею самою, а з втіленням положень Конституції у відповідних актах, розвивають її
 15. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  соціальна функція власності? 5. Порівняйте конституційне регулювання економічних відносин в Конституції КНР (із змінами), Основному законі ФРН і чинної російської Конституції. 6. Порівняйте регулювання питань про державні фінанси в Конституціях КНР і Японії, а також у чинної російської Конституції. 7. Як сучасні конституції регулюють відносини між працею і
 16. Конституція Російської Федерації і міжнародне право
  функції громадських структур: Зб. статей. - М.: Манускрипт. 1997. Лукашук І.І. Міжнародне право і конституції держав / / Журнал російського права. - 1998. N 1. Лукашук І.І. Конституції держав і міжнародне право. - М.: Спарк. 1998. Марочкин С.Ю. Дія норм міжнародного права в правовій системі Російської Федерації. - Тюмень: Вид-во Тюмен. державної реєстрацiї. ун-та. 1998. Талалаєв А.Н. Співвідношення
© 2014-2022  yport.inf.ua