Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашенинникова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Глава 17. Середньовічне держава в Німеччині

Німеччина як самостійна феодальна держава утворилась на землях східних франків після розпаду Франкської імперії. Її територія включала п'ять основних племінних герцогств - Саксонію, Франконію, Швабію (Аллеманію), Баварію і відвойовану у Франції Лотарингію, а також сусідські французькі, італійські та слов'янські землі - Бургундію, міста північної Італії. Богемію, Австрію та ін
Після короткого періоду відносної єдності в X-XII ст. в Німеччині почався економічний процес феодальної роздробленості. Однак на відміну від Франції він набув тут незворотного характеру. Це пояснюється цілим рядом причин, серед яких важливу роль відіграють зовнішні фактори. Два основні напрямки зовнішньої експансії феодальної Німеччини (в Італію та на слов'янський Схід) призвели до штучного з'єднання німецьких герцогів, силою приєднаних слов'янських земель та Північної Італії до імперії, яка в XV в. назва Священної Римської імперії німецької нації.
Німецькі імператори успадкували не тільки титул "короля франків", але й коронувалися в Римі, як "імператори римлян" та отримували корону з рук папи і претендуючи тим самим на духовне і світське лідерство в християнському світі. Цим пояснюється те особливе значення, яке придбали в історії Німеччини взаємовідносини між державою і церквою, у тому числі її центром у Римі.
Оскільки основною тенденцією розвитку Німеччини залишалася тенденція до децентралізації, періодизація розвитку феодальної держави в Німеччині являє собою певну складність. Зміна форм феодальної держави прослідковується тут не стільки в масштабі всієї імперії та особливо Німеччини, скільки по окремих німецьких князівствах. З XIII в. вони поступово перетворювалися на самостійні держави, лише формально пов'язані між собою імператорською владою. Що ж стосується Німецької держави в цілому (тобто імперії), то її історію можна умовно розділити на два великі етапи:
1. Становлення і розвиток відносно централізованої держави в Німеччині в рамках імперії (X-XII ст.).
2. Територіальна роздробленість у Німеччині (XIII - початок XIX в.) І розвиток автономних німецьких князівств - держав.
Після утворення самостійних князівств та юридичного оформлення олігархії великих князів-курфюрстів (XIII-XIV ст.) Німеччина аж до XIX ст. не уявляла собою єдиної держави та зберігала форму сеньйоріальної монархії з окремими елементами станово-представницької монархії. Різні стадії розвитку феодальної держави можуть бути виявлені тут тільки в межах локальних територій, держав-князівств. У XIV-XVI ст. в князівствах Німеччини встановлюються станово-представницькі, а в XVII-XVIII ст. абсолютні монархії. У 1806 році під ударами військ Наполеона "Священна Римська імперія" пала.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 17. Середньовічне держава в Німеччині "
 1. Глава 16. Середньовічне держава у Франції
  середньовічного суспільства у Франції класова і внутриклассовая боротьба, а також політичні форми, в яких вона протікала, набували найбільш яскраві й типові риси. Французький феодалізм в цілому дає нам класичні зразки того, як глибинні зміни в економічній та політичній структурі суспільства тягнуть за собою неминучу і закономірну зміну форм організації держави.
 2. Глава 18. Середньовічне держава в Англії
  середньовічним державам континенту. Разом з тим відмітною рисою його еволюції починаючи з XI ст. стала рання централізація, відсутність феодальної роздробленості і швидкий розвиток публічних почав королівської влади. Як головні етапів розвитку англійської феодальної держави можна виділити: 1) період англосаксонської ранньофеодальної монархіг в IX-XI ст.; 2) період
 3. Глава 29. Середньовічне держава Індії
  середньовіччі, але й пізніше. V-VII ст. як умовний кордон початку середньовічної історії Індії не пов'язані з кардинальними змінами в політичній структурі країни, з виникненням великих імперій, як, наприклад, імперія Маур'їв в давнину. Середньовічна Індія була політично роздроблена. Роздробленість супроводжувалася нескінченними междуусобнимі війнами, тимчасовим виникненням великих
 4. Контрольні питання
  середньовічного міста 4. Дати характеристику договору 1229 5. Розкрити зміст стародавнього права Білорусі: дуалізм, консервативність, роз'єднаність,
 5. О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права. Частина 1 зарубіжних країн, 1996

 6. Глава 19. Середньовічне держава в Візантії
  держава оформилася в результаті відділення східної частини Римської імперії в кінці IV ст. н.е. Воно проіснувало понад тисячу років, аж до розгрому в 1453 р. її столиці Константинополя в ході турецької навали. Розвиток Візантійської держави, вирізнялося самобутністю, пройшло кілька етапів. Перший етап (IV - середина VII ст.) Був періодом розкладання рабовласницького ладу,
 7. Глава 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
  Глава 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І
 8. Глава 3. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
  Глава 3. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ
 9. Глава 4. ТИПИ І ФОРМИ ДЕРЖАВИ
  Глава 4. ТИПИ І ФОРМИ
 10. Глава 6. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА
  Глава 6. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВЕ
 11. Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство. Держава
  Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство.
 12. Глава XI. Кримінальне право зарубіжних держав
  держав
 13. Ленне право.
  Середньовіччя будувалися в Німеччині на тих же принципах "феодальних триманні", що і в інших західних країнах. Однак в ленному праві Німеччини були певні особливості. Перш за все слід відзначити відсутність у монарха свободи в розпорядженні імперськими ленами. Принцип "обов'язкового пожалування" найбільш почесних імперських ленів князям позбавляв імператора права присвоювати вивільнені
© 2014-2022  yport.inf.ua