Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Армія і поліція.

У період абсолютизму завершилося створення централізовано побудованої постійної армії, яка була однією з найбільших у Європі, а також регулярного королівського флоту.
За Людовіка XIV була проведена важлива військова реформа, суть якої полягала у відмові від найму іноземців і в переході до вербування рекрутів з місцевого населення (матросів - з прибережних провінцій). Солдати вербувалися з нижчих верств третього стану, нерідко з декласованих елементів, з "зайвих людей", швидке зростання числа яких у зв'язку з процесом первісного нагромадження капіталу створював вибухонебезпечну обстановку. Оскільки умови солдатської служби були вкрай важкими, вербувальники часто вдавалися до обманів і хитрощів. В армії процвітала сувора дисципліна. Солдати виховувалися в дусі безумовного виконання наказів офіцерів, що дозволяло використовувати військові частини для придушення повстань селян і рухів міської бідноти.
Вищі командні посади в армії були відведені виключно представникам титулованої знаті. При заміщенні офіцерських посад нерідко виникали гострі суперечності між потомственим і служивим дворянством. У 1781 році родове дворянство домоглося закріплення за ним виключного права на заняття офіцерських посад. Такий порядок комплектування офіцерства негативним чином позначався на бойовій підготовці армії, був причиною некомпетентності значної частини командного складу.
При абсолютизму створюється розгалужена поліція: в провінціях, в містах, на великих дорогах і т.д. У 1667 році була заснована посада генерал-лейтенанта поліції, на якого покладався обов'язок підтримувати порядок у масштабах усього королівства. У його розпорядженні знаходилися спеціалізовані поліцейські підрозділи, кінна поліцейська гвардія, судова Поліція, яка проводила попереднє розслідування.
Особлива увага приділялася зміцненню поліцейської служби в Парижі. Столиця була поділена на квартали, в кожному з яких діяли особливі поліцейські групи, очолювані комісарами та сержантами поліції. У функції поліції поряд з підтриманням порядку і розшуку злочинців входив контроль за мораллю, зокрема спостереження за релігійними маніфестаціями, нагляд за ярмарками, театрами, кабаре, трактирами, будинками терпимості і т.п. Генерал-лейтенант поряд із загальною поліцією (поліцією безпеки) очолював також політичну поліцію з розгалуженою системою таємного розшуку. Був встановлений негласний контроль за противниками короля і католицької церкви, за всіма особами, які проявляють вільнодумство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Армія і поліція. "
 1. Армія.
  Армія грала величезну роль в державах Стародавньої Індії. Війни і грабіж інших народів розглядалися як важливе джерело процвітання держави. Шанувався цар - мужній воїн, видобувний силою "те, що він не має" (ЗМ, VII, 101). Царю переходила і велика частина награбованого майна, зокрема земля, зброя, золото, срібло; інше підлягало поділу серед солдатів (VII, 97). Армія
 2. А.П. Рижак. Постатейний коментар до Федерального закону "Про поліцію", 2011
  У книзі даний постатейний коментар до тексту нового Федерального закону "Про поліцію", прийнятого Державною Думою 28 січня 2011 Крім того роз'яснені права та обов'язки поліції . Пояснення і рекомендації до статей і пунктами статей 12-13 Федерального закону "Про поліцію" засновані на аналізі законів та інших нормативних правових актів, що стосуються діяльності і статусу співробітників (органів)
 3. Стаття 51. Судовий контроль і нагляд
  Коментар до статті 51 1. Судовий контроль і нагляд за діяльністю поліції здійснюються в процесі розгляду і вирішення кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, направлених до суду співробітниками поліції, а одно при розгляді та вирішенні скарг на дії (рішення, бездіяльність) посадових осіб (органів) поліції. 2. Див також коментар до ст. 53
 4. С.І. Барсуков, А.Н. Борисов. Коментар до Федерального закону "Про поліцію" (постатейний), 2011
  У книзі даний постатейний коментар до Федерального від 7 лютого 2011 р. 3-ФЗ "Про поліції". Видання містить детальний аналіз законодавчих новел з посиланням на джерела. Розглянуто основи організації та діяльності поліції в Росії, обов'язки і права поліції і її співробітників, питання застосування заходів державного примусу, елементи правового статусу співробітника поліції, проходження
 5. Армія.
  У IV-VII ст. армія Візантії була побудована на позднеримских засадах, з поділом на прикордонні та мобільні війська. З метою ослаблення загрози захоплення влади з боку військових вождів візантійські імператори практикували роздроблення вищого управління армією між п'ятьма керівниками (магістрами). Склад візантійської армії поступово змінювався. У VI-VII ст. все більшу роль в армії грають
 6. Стаття 4. Організація поліції
  Коментар до статті 1 квітня. Органи внутрішніх справ і поліція - це не равнооб'емние поняття, це терміни, які не є синонімами. Міністр внутрішніх справ РФ, міністр внутрішніх справ, начальники управління (головного управління) внутрішніх справ суб'єкта Російської Федерації, начальники відділів (управлінь) внутрішніх справ є керівниками органу внутрішніх справ. І так як поліція входить в
 7. Армія.
  Міцність мусульманського правлячого режиму визначалася боєздатністю його армії. Кіннота, що складається з мусульман, була основною силою армії. Особливе місце відводилося палацової сторожі та іншим добірним військам. Армія в Делийском султанаті була організована за десятковою системою. Військовий і цивільний чин залежав від числа воїнів, що знаходяться під командуванням певної особи; емір командував 100
 8. Армія.
  Армія грала величезну роль в Стародавньому Китаї, що визначалося частими війнами і селянськими повстаннями. Війни, зокрема завоювання чжоусцами значних територій шаньсько-иньской епохи, мали безпосередній вплив на становлення китайської держави. Основу військової сили чжоусцев становили воїни-напівпрофесіонали, що входили в армійські групи і розміщені у військових поселеннях і
 9. Стаття 27. Основні обов'язки співробітника поліції
  Коментар до статті 27 січня. Співробітник поліції вживає заходів до припинення правопорушень незалежно від території їх вчинення. Однією з таких заходів визнається складання протоколу про адміністративне правопорушення. --- Див: Постанова Федерального арбітражного суду Центрального округу від 20 квітня 2000 р. N А23- 22/14-2000-А. 2.
 10. Стаття 32. Залучення інших співробітників органів внутрішніх справ до виконання обов'язків, покладених на поліцію
  Коментар до статті 32 1. Не є співробітниками поліції слідчі, особи рядового і начальницького складів підрозділів внутрішніх військ, мобілізаційної підготовки, контрольно-ревізійних відділів (управлінь) і деяких інших структурних підрозділів органів внутрішніх справ. 2. Іноді співробітник поліції перекладається для продовження роботи в структурний підрозділ органу
 11. Стаття 54. Прикінцеві положення
  Коментар до статті 54 1. Обов'язки, про продовження виконання яких йдеться в ч. 1 коментованої статті, поліція не продовжує виконувати. Вона є правонаступником міліції, яка дані обов'язки реалізовувала. Поліція ж з моменту свого створення наділяється правами по здійсненню адміністративного видворення іноземних громадян та осіб без громадянства за межі Російської
 12. Стаття 228. Набуття права власності на знахідку
  1. Якщо протягом шести місяців з моменту заяви про знахідку в поліцію або в орган місцевого самоврядування (пункт 2 статті 227) особа, уповноважених отримати знайдену річ, не буде встановлено або саме не заявить про своє право на річ тому, хто знайде її особі чи в поліцію або в орган місцевого самоврядування, який знайшов річ набуває право власності на неї. (В ред. Федерального закону від
 13. Стаття 34. Правове регулювання служби в поліції
  Коментар до статті 34 1 - 2. У коментованій статті йдеться про правове регулювання служби в поліції. У початковій же редакції даної статті містилися загальні положення про службу в поліції. Так, передбачалося, що співробітники поліції проходять службу на посадах рядового, молодшого, середнього, старшого і вищого начальницького складу поліції і що призначення на посади вищого
 14. Стаття 49. Державний контроль за діяльністю поліції
  Коментар до статті 49 1. Контроль за діяльністю поліції (співробітників поліції) здійснюють керівники відповідних і вищестоящих підрозділів. Крім того в кадрових апаратах МВС, ГУВС , УВС суб'єктів Російської Федерації, УВСТ, УВС (ОВС) 8ГУ МВС Росії створені спеціальні структурні підрозділи - інспекції з особового складу. 2. Основними завданнями інспекцій з особового
© 2014-2022  yport.inf.ua