Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Рижак. Постатейний коментар до Федерального закону "Про поліцію", 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 27. Основні обов'язки співробітника поліції

Коментар до статті 27
1. Співробітник поліції вживає заходів до припинення правопорушень незалежно від території їх вчинення. Однією з таких заходів визнається складання протоколу про адміністративне правопорушення <259>.
---
<259> Див: Постанова Федерального арбітражного суду Центрального округу від 20 квітня 2000 р. N А23-22/14-2000-А.
2. Повноваження співробітників місцевої поліції, в тому числі оперативно-начальницького складу, ідентичні правам та обов'язкам, наданим коментованим Законом співробітникам поліції <260>.
---
<260> Див: Постанова Федерального арбітражного суду Західно-Сибірського округу від 19 серпня 1998 р. N Ф04/1195-296/А70-98.
3. У частині 2 коментованої статті вжито термін "затримання". Це поняття означає короткочасне обмеження можливості особи на свій розсуд здійснювати певного роду рухи тіла в цілях забезпечення його доставляння в поліцію. Дане затримання повинно бути супроводжено доставлянням затриманого в поліцію. Тому, якщо крім співробітника поліції нікому здійснити доставлення затриманого, таке повинен призвести перший.
4. Для виконання службових обов'язків, встановлених ч. 2 коментованої статті, співробітник поліції може використовувати права поліції, передбачені цим законом, незалежно від того, яку він посаду займає і яка, відповідно, його з цієї посади компетенція.
5. В описаній в п. 2 ч. 2 коментованої статті ситуації крім перерахованих тут дій співробітник поліції в суворій відповідності з вимогами про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації заяв, повідомлень та іншої інформації про події зобов'язаний здійснити дії з прийому та реєстрації повідомлення про подію.
6. Про поняття "злочин" і "адміністративне правопорушення" див. коментар до ст. 2 цього Закону.
7. Про припиненні протиправних діянь див. коментар до п. 2 ч. 1 ст. 12 цього Закону.
8. Про поняття "підозрюваний" див. коментар до п. 12 ч. 1 ст. 12 цього Закону.
9. Про поняття "неповнолітній" див. коментар до ст. 23 цього Закону.
10. Про поняття "виконання службових обов'язків" див. коментар до ст. 43 цього Закону.
11. Див також коментар до ст. ст. 2, 3, 5 - 8, 12, 25, 29, 30, 33, 38, 39 цього Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 27. Основні обов'язки співробітника поліції "
 1. 4. Учасники страхових відносин
  стаття Кодексу складається з норм, що відтворюють положення Закону, після чого включає пряму відсилання з певних питань до законів про страхування. Стаття 938 ЦК, так само як і Закон про організацію страхової справи, передбачає, що страховиками можуть виступати тільки юридичні особи. Притому Закон визнав за необхідне підкреслити - юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми,
 2. 12. Обов'язкове страхування
  стаття починається з проголошення загального для всього договірного права, як, втім, і цивільного права в цілому, принципу: "громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору". Саме в даній статті Кодекс у зв'язку з цим же принципом і в якості виключення з нього допускає можливість спонукання до укладення договору. Зазначена стаття чітко розмежовує два види спонукання в
 3. Стаття 1. Призначення поліції
  статтях Закону (ст. ст. 12, 13 та ін.) під поліцією розуміються специфічні структурні підрозділи органів внутрішніх справ. Поліцією іменується не підрозділ органу внутрішніх справ (НЕ РВВС, УВС і т.д.), а відповідний підрозділ (служба) органу внутрішніх справ. Згідно ч. 4 ст. 4 Федерального закону "Про поліцію" склад поліції, порядок створення, реорганізації та ліквідації підрозділів
 4. Стаття 2. Основні напрямки діяльності поліції
  основних напрямки діяльності поліції - захист особи, суспільства, держави від протиправних посягань та попередження і припинення злочинів та адміністративних правопорушень. 2. Під особистістю тут розуміється все і кожен, хто знаходиться на території Російської Федерації громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин, особа без громадянства. 3. Попередження
 5. Стаття 5. Дотримання і повагу прав і свобод людини і громадянина
  стаття присвячена першому з основних принципів діяльності поліції - принципу поваги прав і свобод людини і громадянина. 6. Згідно ст. ст. 17 і 18 Конституції РФ в Російській Федерації визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і нормам міжнародного права і відповідно до Конституції РФ. Причому основні права і свободи
 6. Стаття 10. Взаємодія і співробітництво
  основному стосуються використання специфічних, оперативно-розшукових заходів і тому не можуть бути піддані детальному аналізу у зв'язку з відкритим грифом справжньої роботи. 13. Питання взаємодії різних органів і посадових осіб з поліцією врегульовані постановами Уряду РФ і відомчими нормативними актами. Такими як Наказ Міністерства юстиції РФ N 362, МВС РФ N 810,
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 8. Стаття 13. Права поліції
  стаття КПК України. У КПК РФ відсутня правова основа такого виклику. У ньому йдеться про виклик підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка. А такі з'являються лише після порушення кримінальної справи. 3.6. Відсутність в КПК РФ правової основи виклику особи до органу дізнання на стадії порушення кримінальної справи є перешкодою для здійснення його подальшого приводу. Ні з
 9. Стаття 14. Затримання
  зобов'язана не пізніше 12 годин з моменту затримання підозрюваного повідомити будь-кого з його близьких родичів, а за відсутності таких - інших родичів або надати можливість такого повідомлення самому підозрюваному. 21. За згодою прокурора при необхідності збереження в інтересах попереднього розслідування в таємниці факту затримання повідомлення про затримання
 10. Стаття 18. Право на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї
  зобов'язані проходити періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. 13. Періодична перевірка співробітників органів внутрішніх справ на придатність до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, здійснюється кадровими
© 2014-2022  yport.inf.ua