Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Рижак. Постатейний коментар до Федерального закону "Про поліцію", 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Взаємодія і співробітництво

Коментар до статті 10
1. У коментованій статті закріплена правова основа здійснюваного поліцією взаємодії з іншими правоохоронними органами, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, організаціями та громадянами.
2. Без ефективної взаємодії поліції з зазначеними установами, посадовими особами та громадянами неможливо повне, об'єктивне та всебічне дозвіл поставлених перед нею завдань.
3. Актуальними залишаються завдання координованості дій правоохоронних органів, ефективності їх взаємодії, достатності професійної підготовки, підвищення почуття відповідальності за доручену справу як з боку співробітників поліції, так і з боку інших правоохоронних органів, державних і муніципальних органів, громадських об'єднань, організацій і громадян.
4. Співробітники поліції часто не мають уявлення, яким чином розмежовується їх компетенція з іншими органами і посадовими особами. Все це ще раз свідчить про те, що одним лише підвищенням вимогливості до якості роботи співробітників поліції налагодити взаємодію між різними органами та установами неможливо. Необхідно більше уваги приділяти їх навчанню, особливо якщо мова йде про молодих, малодосвідчених, які не мають юридичної освіти співробітників.
5. Будь-яка форма взаємодії може бути ефективною, але лише при дотриманні певних умов взаємодії. Одним із загальних умов взаємодії називається "суворе дотримання законності". Дана умова виникає з принципу діяльності поліції, і його наявність обумовлена наявністю даного принципу.
6. До умов взаємодії часто відносять "розмежування компетенції суб'єктів взаємодії". Інакше: "здійснення взаємодії в межах наданих суб'єктам повноважень". Дотримання цього положення має велике значення. Воно забезпечує номінальний психологічний клімат, оптимальне використання сил і засобів.
7. Поліцією здійснюється взаємодія з вищевказаними органами, посадовими особами у кримінально-процесуальної та адміністративної діяльності. Стосовно до здійснюваному в рамках кримінального процесу взаємодії виділяється така умова, як організуюча "роль слідчого". У дорученні, вказівці, наприклад, зумовлюються зміст і тактика всіх наступних дій щодо його виконання. Відхилення від вимоги слідчого, невідповідне йому дія (бездіяльність) співробітника поліції - суть порушення закону.
8. Наступна умова здійснюваного у зв'язку з кримінальним процесом взаємодії - нерозголошення даних попереднього слідства без дозволу слідчого. Його дотримання в чому залежить від того, як буде організовано співпрацю. У його складає слідчим документі повинен бути обговорений питання, які дані не підлягають розголошенню.
9. Цьому слід приділяти увагу і при обміні взаємною інформацією. Важливо пам'ятати, що співробітник поліції без дозволу слідчого не має права розголошувати не тільки відомості, отримані від останнього, а й ті, які він встановив сам, виконуючи доручення (вказівки), здійснюючи іншу діяльність. Незалежно від джерела отримання даних поліцією, попереднє слідство веде слідчий, і всі тактичні питання, включаючи інформування осіб про обставини і факти, що мають відношення до справи, повинні замикатися на ньому. Серед умов взаємодії деякі автори називають також швидкість, активність і широке застосування науково-технічних засобів. Це прямо пов'язано зі специфікою діяльності органів внутрішніх справ, а отже, певною мірою і поліції. Органи внутрішніх справ, маючи у своєму підпорядкуванні базу ЕКО, систему відомчих науково-дослідних установ, технічно обладнані набагато краще, ніж слідчий.
10. Крім того, вони володіють великими знаннями, зумовленими застосуванням ними оперативно-розшукових заходів.
11. Крім професійних, правових та неюридичних - технічних знань, слідчі можуть скористатися й іншими можливостями поліції. Вони класифікуються наступним чином:
- адміністративно-правові повноваження;
- людської сили особового складу. Співробітники поліції можуть бути задіяні при проведенні комплексних заходів розшукового характеру; при одночасному проведенні слідчих дій у декількох місцях;
- транспортні можливості. Поліція може надавати слідчим сприяння в забезпеченні транспортом для виробництва слідчих дій;
- інші можливості.
12. Деякими авторами вичленяються та інші умови взаємодії, але вони в основному стосуються використання специфічних, оперативно-розшукових заходів і тому не можуть бути піддані детальному аналізу у зв'язку з відкритим грифом справжньої роботи.
13. Питання взаємодії різних органів і посадових осіб з поліцією врегульовані постановами Уряду РФ і відомчими нормативними актами. Такими як Наказ Міністерства юстиції РФ N 362, МВС РФ N 810, ФСБ РФ N 584 від 25 листопада 2010 року "Про взаємодію Міністерства юстиції Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації та Федеральної служби безпеки Російської Федерації з метою підвищення ефективності діяльності установ (підрозділів), здійснюють проведення досліджень та експертиз по справах, пов'язаних з проявом екстремізму "<50>, Наказ МВС РФ N 737, Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ N 900 від 18 жовтня 2010 року" Про внесення змін до Регламенту взаємодії органів внутрішніх справ та територіальних органів Росспоживнагляду при виявленні та припиненні адміністративних правопорушень на споживчому ринку Російської Федерації "<51>, Угоду про взаємодію між Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації та Федеральною податковою службою, затверджене МВС РФ N 1/8656, ФНС РФ N ММВ-27-4/11 13 листопада 2010 <52>, Регламент взаємодії Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з федеральними органами виконавчої влади, затверджений Наказом МВС РФ від 2 вересня 2009 року N 684 "Про затвердження Регламенту взаємодії Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з федеральними органами виконавчої влади" <53 >, Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ і податкових органів при організації та проведенні виїзних податкових перевірок, затверджена Наказом МВС РФ N 495, ФНС РФ N ММ-7-2-347 від 30 червня 2009 року "Про затвердження порядку взаємодії органів внутрішніх справ і податкових органів щодо запобігання, виявлення і припинення податкових правопорушень і злочинів "<54>, Інструкція про організацію взаємодії військових комісаріатів, органів внутрішніх справ та територіальних органів Федеральної міграційної служби в роботі із забезпечення виконання громадянами Російської Федерації військової обов'язки, затверджена Наказом Міністра оборони РФ N 366, МВС Росії N 789, ФМС Росії N 197 від 10 вересня 2007; Регламент взаємодії органів внутрішніх справ та територіальних органів Росспоживнагляду при виявленні та припиненні адміністративних правопорушень на споживчому ринку Російської Федерації, затверджений Наказом МВС Росії N 879, Мінздоровсоцрозвитку Росії N 746 від 3 листопада 2006 <55>, Інструкція про порядок виконання судовими приставами розпоряджень голови суду, судді або головуючого у судовому засіданні та взаємодії судових приставів з посадовими особами та громадянами при виконанні обов'язків щодо забезпечення встановленого порядку діяльності, судів і участі у виконавчій діяльності, затверджена Наказом Міністерства юстиції РФ від 3 серпня 1999 року N 226, та ін
--- ---
<50> Див: Рос. газета. 2010. 10 грудня.
<51> Див: БНА. 2011. N 3. Довідкова система "КонсультантПлюс".
<52> Див: Угоду про взаємодію між Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації та Федеральною податковою службою / / Довідкова система "КонсультантПлюс".
<53> Див: БНА. 2009. N 49. Довідкова система "КонсультантПлюс".
<54> Див: Рос. газета. 2009. 16 вересня.
<55> Див: БНА. 2006. N 51.
14. Див також коментар до ст. ст. 1, 3, 12, 13 цього Закону.
15. Про поняття "правопорядок" див. коментар до п. 36 ч. 1 ст. 12 цього Закону.
16. Див також коментар до ст. ст. 1, 12, 13 цього Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 10. Взаємодія і співробітництво "
 1. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення відносяться і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  взаємодії на основі закону або договору; обласні органи державної влади мають право укладати з органами місцевого самоврядування договори та угоди про передачу (делегування) повноважень у порядку, визначеному законом області. Задовольняючи заявлені вимоги, суд також виходив з того обставини, що федеральний закон про можливість включення фінансових управлінь органів
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. 1.5. Об'єкти авторського права
  взаємодії незалежно розробленої цією особою програми для ЕОМ з іншими програмами, які можуть взаємодіяти з комп'ютерної програми, за дотримання таких умов: - інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел; - зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин
 5. 1. Договори простого товариства
  статтях Податкового кодексу: ст. 180 "Особливості виконання обов'язків платника податків у рамках договору простого товариства (договору про спільну діяльність)", ст. 251 "Доходи , що не враховуються при визначенні податкової бази ", ст. 278" Особливості визначення податкової бази по доходах, отриманих учасниками договору простого товариства ". Затверджено Міністерством фінансів РФ 24
 6. 3. Розвиток російського законодавства про товаристві
  стаття цього розділу передбачала, що за договором товариства кілька осіб зобов'язуються один перед одним спільно брати участь майновими внесками або особистою працею в торговому, промисловому чи іншому підприємстві, направленому на отримання прибутку. Йшлося про утвореннях, для яких саме витяг прибутку було основною, якщо не єдиною метою діяльності. За оцінкою А.М.
 7. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  стаття М.Х. Бабаєва (див. : Бабаєв М.Х. Проблеми публічного порядку в міжнародному приватному праві / / Міжнародне приватне право. М.: IPG LAW, 1994. С. 462 -
 8. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  стаття надає право на стягнення відсотків річних з суми грошового зобов'язання однієї зі сторін договору міжнародної купівлі-продажу товарів, але не визначає розміру відсотків річних, що нараховуються на суму такого грошового зобов'язання) Арбітражним судом МТП була застосована ст. 7.4.9 (п. 2) Принципів УНІДРУА. Аналогічно у вирішенні по спору з договору, укладеного австрійської та
 9. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  стаття Б. Гольдмана в журналі "Archives de philosophie du droit". Paris: Sirey, 1964. P. 177, etс. Filip De Ly. Lex Mercatoria and Unification of Law in the European Union / / Towards a European Civil Code. Second edition. P. 41 - 54 . Вона виникла під впливом позитивних і негативних факторів. До числа перших відносяться бурхливий розвиток після Другої світової війни міжнародного комерційного
 10. Стаття 82. Комплексна Експертів
  співпрацю між ними, що забезпечує узгодженість дій і загальний результат виконуваної роботи. За результатами проведених досліджень кожен експерт формулює локальні висновки за профілем своєї діяльності, а потім всі учасники комплексного дослідження письмово викладають загальний висновок про обставини, зазначених судом, і складають висновок, який підписується всіма
© 2014-2022  yport.inf.ua