Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби


124.1. Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової
служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна.
124.1.Ця норма містить склад правопорушення, що вчиняється активними діями:
- відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом.
Умовою застосування норми (накладення штрафу) є наявність таких
ознак:
1) відчуження платником податків майна;
2) майно, що було відчужено, перебуває у податковій заставі;
3) обов'язок отримання платником податків згоди органу державної податкової служби на відчуження майна;
4) відчуження цього майна здійснене без узгодження з органом державної податкової служби.
Відчуження майна - будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких платник податку втрачає право власності на майно, що належить такому платнику податків, або право користуватися ним.
Майно, яке перебуває у податковій заставі - будь-яке майно платника податків, який має податковий борг, з урахуванням обмежень, визначених п. 87.3 ст. 87 ПК, а також іншими законодавчими актами (див. коментар до ст. 87 ПК).
Обов'язок отримання платником податків згоди органу державної податкової служби на відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, є загальним правилом. Це обумовлено приписом абазу другого п. 92.1 ст. 92 ПК: платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби.
Виключеннями з цього загального правила є випадки, коли відчуження майна відбувається після того, як орган державної податкової служби впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди. Також відсутні ознаки цього правопорушення у випадку, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, і платник податків здійснив відчуження такого майна без погодження з органом державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, внесків на обов'язкове соціальне страхування та/або погашення податкового боргу (див. коментар до ст. 92 ПК).
Суб'єктом правопорушення і відповідальності є платник податків (див. коментар до ст. 15 ПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби"
 1. Стаття 91. Податковий керуючий
  статті встановлено, що податковий керуючий має права та обов'язки, визначені цим Кодексом. Відповідно до п. 91.3 ст. 91 податковий керуючий виконує такі функції: - описує майно платника податку, що має податковий борг у податкову заставу; - здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; - проводить опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для
 2. Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
  статтею 69 цього Кодексу строк податкової інформації у вигляді повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків має кваліфікуватися за п. 118.1 (див. коментар до ст. 118 ПК). Абзаци третій і четвертий п. 128.1 встановлюють відповідальність за кваліфіковані (за ознакою повторності) дії, передбачені абзацом першим цього пункту, тобто за: - повторне протягом року після
 3. Стаття 89. Виникнення права податкової застави
  статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав
 4. Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
  124 Податкового кодексу України, платник податків сплачує штраф у розмірі вартості відчуженого
 5. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
  статті. 94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків. 94.5. Арешт майна може бути повним або умовним. Повним арештом майна визнається заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування його
 6. Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
  статті готівкові кошти вносяться посадовою особою органу державної податкової служби до банку в день їх стягнення для перерахування до відповідного бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податків. У разі неможливості внесення зазначених коштів протягом того самого дня їх необхідно внести в банк наступного робочого дня. Забезпечення збереження
 7. Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків
  статті розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання: 98.1.1. зміна найменування платника податків, а для господарських товариств - зміна організаційно-правового статусу товариства, що тягне за собою зміну їх коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України та/або податкового номера; 23П. 5 розділу VI, «Прикінцеві
 8. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи від'ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті. 153.1.
 9. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку. Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного
 10. Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
  майна; - формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; - роз'яснення законодавства серед платників податків із питань оподаткування, інших платежів; - запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення,
© 2014-2022  yport.inf.ua