Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне право → 
Податкове право
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
М. Я. Азаров Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1 2010
У томі І Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу розкрито сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, детально проаналізовано загальні положення Податкового кодексу України, прокоментовано основні засади адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів). У даний том увійшли перший та другий розділи, у яких визначаються загальні засади оподаткування в Україні. До розділу І включені коментарі до загальних положень: поняття податку, податкового обов'язку, основних принципів податкового законодавства тощо. У розділ ІІ увійшли коментарі, що стосуються податкової звітності, порядку роз'яснення податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу платників податків, відповідальності та пені, застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав та інші питання, пов'язані з адмініструванням податків.
Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та відомств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, усім, чия діяльність пов'язана з практичним застосуванням податкового законодавства.
М. Я. Азаров Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2 2010
У том ІІ Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу увійшли основні бюджетоутворюючі податки національної податкової системи України: податок на прибуток підприємств (Розділ ІІІ), податок на доходи фізичних осіб (Розділ IV), податок на додану вартість (Розділ V). Коментар за даними розділами надається у формі роз'яснення, тлумачення та правильного розуміння кожної статті, а також пропонується алгоритм застосування на практиці окремих норм податкового законодавства. Коментарі в другому томі тісно пов'язані з розділами І, ІІ, ХІХ та ХХ Податкового кодексу. У коментованих розділах звертається увага не тільки на норми Податкового кодексу, а й на інші суміжні нормативно-правові акти щодо процесів оподаткування.
М. Я. Азаров Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3 2010
У том ІІІ Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу України увійшли інші вісімнадцять податків, зборів та платежів, передбачених статтями 9, 10, 11 Розділу І Податкового кодексу України.
У томі ІІІ Коментарів висвітлено особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції (Розділ ХУШ), прикінцеві положення (Розділ ХІХ) та перехідні положення (Розділ ХХ). У прикінцевих положеннях коментуються регламентовані терміни набрання чинності Кодексу в цілому та окремих розділів, глав, статей, пунктів, підпунктів. Також у даному розділі коментуються надані повноваження та завдання виконавчим та законодавчим органам влади стосовно окремих положень оподаткування. До розділу ХХ Податкового кодексу надається Коментар стосовно ряду специфічних перехідних умов щодо окремих податків, зборів, платежів (механізм нарахування податків, визначення податкового зобов'язання, введення податкових пільг тощо).
Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та відомств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, усім, чия діяльність пов' язана з практичним застосуванням податкового законодавства.
Н.А. Сотников Земельный налог. Экономико-правовой бюллетень №11. 2010
В издании рассматриваются вопросы исчисления и уплаты земельного налога. Отдельные главы посвящены определению ставки налога, налоговой базы.
Приведены примеры расчета земельного налога в различных ситуациях: когда участок находится под многоквартирным домом, если земля предоставлена для жилищного строительства и т.д.
Издание адресовано бухгалтерам и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности или планирующим приобрести земельный участок.
М.В. Андреева Действие налогового законодательства во времени Учебное пособие 2006
В учебном пособии на основе теоретических разработок по проблеме действия законодательства во времени в общей теории права, а также в уголовном, административном и гражданском праве анализируются понятие и пределы действия налогового законодательства во времени. Рассмотрены порядок вступления в силу и способы утраты силы актами налогового законодательства, исследованы различные типы действия налогового законодательства во времени, среди которых особое внимание уделено обратному действию налогового законодательства. Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных и практических работников налоговых органов, судей, практикующих юристов.
В. С. Белых, Д. В. Винницкий Податкове право России. Краткий учебный курс. 2004
В работе в соответствии с учебной программой рассматриваются основные понятия, принципы, институты налогового права. Большое внимание уделяется субъектам налогового права, элементам налогообложения, правовому режиму взимания отдельных налогов, проблемам ответственности за нарушения налогового законодательства. Теоретические положения курса проиллюстрированы примерами из судебно-арбитражной практики.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов, а также для всех, кто изучает и применяет налоговое законодательство.
С.Г. Пепеляев Податкове право: Учебное пособие 2000
На основе обобщения и анализа российского и зарубежного опыта налогообложения рассматриваются основные понятия, принципы, институты налогового права. Теоретические положения проиллюстрированы примерами из судебно-арбитражной практики. Изучение курса облегчают приведенные в учебном пособии схемы, контрольные вопросы и тесты, списки рекомендуемой литературы. Пособие позволяет изучить налоговое право комплексно, в объеме учебных программ. Читатель приобретает способность ориентироваться в налоговом законодательстве, правильно оценивать и применять его.
© 2014-2022  yport.inf.ua