Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право
ЗМІСТ:
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2, 2010
У том ІІ Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу увійшли основні бюджетоутворюючі податки національної податкової системи України: податок на прибуток підприємств (Розділ ІІІ), податок на доходи фізичних осіб (Розділ IV), податок на додану вартість (Розділ V). Коментар за даними розділами надається у формі роз'яснення, тлумачення та правильного розуміння кожної статті, а також пропонується алгоритм застосування на практиці окремих норм податкового законодавства. Коментарі в другому томі тісно пов'язані з розділами І, ІІ, ХІХ та ХХ Податкового кодексу. У коментованих розділах звертається увага не тільки на норми Податкового кодексу, а й на інші суміжні нормативно-правові акти щодо процесів оподаткування.
РОЗДІЛ ІІІ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Стаття 133. Платники податку
Стаття 134. Об'єкт оподаткування
Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування
Стаття 137. Порядок визнання доходів
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи
Стаття 144. Об'єкти амортизації
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації
Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням
Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин
Стаття 149. Податкова база
Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів
Стаття 151. Ставки податку
Стаття 152. Порядок обчислення податку
Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
Стаття 154. Звільнення від оподаткування
Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій.
Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій
Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів
Стаття 161. Спеціальні правила
РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 162. Платники податку
Стаття 163. Об' єкт оподаткування
Стаття 164. База оподаткування
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
Стаття. 166. Податкова знижка
Стаття 167. Ставки податку
Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
Стаття 171.Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету
Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна
Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна
Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки
Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань.
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)
РОЗДІЛ V ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 180. Платники податку
Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку
Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування
Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг
Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань
Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг
Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг в окремих випадках
Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України
Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для готової продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини нерезидента, у разі її постачання на митній території України
Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)
Стаття 193. Розміри ставок податку
Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою
Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
Стаття 198. Податковий кредит
Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту
Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
Стаття 201. Податкова накладна
Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом
Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції
Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції
Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України
Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг
Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату
Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
Податкове право:
  1. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1 - 2010 год
  2. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3 - 2010 год
  3. Н.А. Сотников. Земельный налог. Экономико-правовой бюллетень №11. - 2010 год
  4. М.В. Андреева. Действие налогового законодательства во времени Учебное пособие - 2006 год
  5. В. С. Белых, Д. В. Винницкий. Податкове право России. Краткий учебный курс. - 2004 год
  6. С.Г. Пепеляев. Податкове право: Учебное пособие - 2000 год
© 2014-2022  yport.inf.ua