Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 292. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо-та нафто- продуктопроводів


1. Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопро- дуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або спричинило небезпеку для життя людей,-
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також загальнонебезпечним способом,-
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, інші нещасні випадки з людьми або призвели до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля чи інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою,-
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є безпека експлуатації трубопровідного транспорту. Його додатковим об'єктом можуть виступати життя та здоров'я особи, власність, довкілля, інші блага.
2. Предметом злочину є: 1) магістральні нафто-, газо- та нафтопродуктопроводи;
2) відводи від магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів; 3) об'єкти і споруди, технологічно пов'язані з магістральними нафто-, газо- та нафтопродуктопрово- дами; 4) засоби автоматики, зв'язку, сигналізації.
Магістральні нафто-, газо- та нафтопродуктопроводи - це технологічні комплекси, що функціонують як єдина система і до яких входять окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, пов'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та побудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.
Відводи від магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів - це такі, що відходять вбік від основної трубопровідної магістралі трубопроводи та пов'язані з ними споруди для транспортування нафти, газу, продуктів їх переробки від місць їх знаходження, видобутку, виготовлення або зберігання в місця їх переробки, споживання, перевантаження чи подальшого транспортування.
Об'єкти і споруди, технологічно пов'язані з магістральними нафто-, газо- та нафтопродуктопроводами- це елементи технологічного комплексу трубопроводу, якими переміщуються газ, нафта чи нафтопродукти (сховища газу і нафти, насосні станції, розподільні пристрої, засувки, відстійники, нагрівальні пристрої тощо).
Засоби автоматики, зв'язку, сигналізації - це сукупність пристосувань, які забезпечують безперебійну і безаварійну роботу трубопроводу (регулювання тиску, режим роботи насосів та засувок, попередження про небезпечні режими), включаючи датчики, виконавчі пристосування, інформаційні прилади, управляючі системи і т. п.
3. Об'єктивна сторона цього злочину як обов'язкові ознаки включає: 1) діяння,
2) наслідки та 3) причиновий зв'язок між ними.
Діяння може виконуватися шляхом дії або бездіяльності і полягає у пошкодженні або руйнуванні предметів, описаних вище. Про поняття пошкодження, руйнування див. коментар до статей 113,194, 263.
Наслідки як обов'язкова ознака об'єктивної сторони цього злочину полягають у порушенні нормальної роботи зазначених трубопроводів або спричиненні небезпеки для життя людей. За юридичною природою вони споріднені з наслідками, характерними для злочину, передбаченого ст. 277 (див. коментар до цієї статті).
Порушення нормальної роботи трубопроводів означає як повне припинення подачі через них продукту, який транспортується, так і зниження потужності, аварійні зупинки, необхідність застосовувати резервне обладнання тощо.
Спричинення небезпеки для життя людей або інших тяжких наслідків - це створення реальної загрози загибелі однієї чи кількох осіб, заподіяння тілесних ушкоджень, великої матеріальної шкоди, значної перерви в роботі трубопроводу.
Причиновий зв'язок у цьому злочині має специфіку, обумовлену характером наслідків, і складається з двох ланок (ланцюгів) причиновості. Такий зв'язок потрібно встановити: а) між діянням суб'єкта і змінами в об'єктах трубопроводу, тобто довести, що саме поведінка особи потягла за собою їх руйнування, пошкодження; б) між руйнуванням, пошкодженням об'єктів трубопроводу і наслідками, вказаними в диспозиції відповідної частини ст. 292.
4. Суб'єкт злочину загальний.
5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується різним ставленням особи до проміжних і остаточних наслідків свого діяння. До руйнування, пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів винний ставиться завжди з прямим чи непрямим умислом. Що ж до остаточних наслідків, то вина може виражатися тільки в необережності.
Якщо пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів умисно вчиняється з метою ослаблення держави і спрямоване на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, то вчинене, за наявності підстав, повинно кваліфікуватися за ст. 113.
* Пошкодження магістральних трубопроводів, яке вчиняється з метою викрадення нафти, газу, нафтопродуктів, кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. 292 і відповідною статтею розділу VI Особливої частини КК.
6. Кваліфікованими видами злочину закон визначає вчинення його: 1) повторно;
2) за попередньою змовою групою осіб; 3) загальнонебезпечним способом (ч. 2 ст. 292).
Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття вчинення зло- чину за попередньою змовою групою осіб - ст. 28 і коментар до неї, про поняття за- гальнонебезпечного способу - коментар до статей 67, 194.
Особливо кваліфіковані види злочину мають місце, якщо дії, передбачені частинами 1 або 2 ст. 292, спричинили: 1) загибель людей; 2) інші нещасні випадки з людьми; 3) аварію, пожежу чи значне забруднення довкілля; 4) інші тяжкі наслідки або
5) були вчинені організованою групою (ч. З ст. 292).
Про загибель людей див. коментар до ст. 276. Інші нещасні випадки з людьми охоплюють заподіяння смерті одному потерпілому, а також середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження одній чи кільком особам.
Аварія - це руйнування або пошкодження об'єктів трубопровідного транспорту в процесі їх роботи, яке призвело до його зупинки (зупинки ділянки) упродовж 8 і більше годин. Пожежа - це неконтрольоване горіння за межами спеціального вогнища, викликане руйнуванням або пошкодженням об'єктів магістральних трубопроводів. Під значним забрудненням довкілля розуміються шкідливі зміни в стані водойм, атмосфери, землі, викликані попаданням у них продуктів, які транспортуються зруйнованим чи пошкодженим трубопроводом. Питання про те, чи є забруднення довкілля значним, вирішується з урахуванням кількості нафти, газу, нафтопродуктів, які викинуті в навколишнє середовище, ступеня їх шкідливості, площі забруднення тощо.
Інші тяжкі наслідки - це будь-яка інша значна шкода, викликана зруйнуванням чи пошкодженням трубопроводу. Вони можуть полягати в припиненні постачання споживачів нафтою, газом чи нафтопродуктами, необхідністю великих матеріальних затрат на ремонт магістрального трубопроводу та відновлення його роботи тощо. Тяжкість наслідків визначається з урахуванням розміру матеріальних збитків, часу, на який перервана робота об'єктів трубопроводу, інших обставин справи.
Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р.
Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15 травня 1996р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 292. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо-та нафто- продуктопроводів"
 1. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  статті 49, 64). Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. (статті 11, 16). Рішення КС у справі про платні медичні послуги N9 15-рп від 25 листопада 1998 р. Рішення КС у справі про безоплатну медичну допомогу N9 10-рп від 29 травня 1998 р. Угода про надання медичної допомоги громадянам держав -учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27 березня 1997р.
 2. Стаття 113. Диверсія
  пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій,- карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. 1. Основний безпосередній об'єкт диверсії - національна безпека в економічній, екологічній і
 3. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  292 Автоматизована система документообігу суду: 376-1 Автоматизовані системи: 361 Агенти біологічні: 326 Агресивна війна або агресивні воєнні дії: 437 Адміністративні стягнення: 78 Адміністрація установи виконання покарань: 391, 392 Активне сприяння розкриттю злочину: 45 Аліменти: 164 Алкоголь: 21 Алкогольні напої: 204 Амністія: 86 Аналоги наркотичних засобів, психотропних
 4. § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизаційних правовідносин
  об'єктів приватизації здійснюється з метою регіонального та ефективного застосування способів приватизації відповідно до Державної програми приватизації на певний період. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону про приватизацію належать: ­ майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими
 5. Стаття 144. Об'єкти амортизації
  статті 137 цього Кодексу; сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до статті 146 цього Кодексу; вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об'єктів.
 6. § 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу
  пошкодження об'єкта лізингу, витрати на утримання лізингового майна, бухгалтерський облік та звітність, визначення міжнародного арбітражного суду в разі виникнення спорів тощо. Відповідно до Закону України "Про лізинг" розрізняють два види лізингу - фінансовий та оперативний. Міністерством України у справах науки і технологій 3 березня 1998р. був затверджений типовий договір фінансового
 7. Стаття 11. Поняття злочину
  статтях КК термін «діяння» застосовується для характеристики об'єктивної сторони як однієї із ознак складу злочину. Той факт, що злочином є лише діяння, означає, що злочином не можуть бути визнані самі по собі: а) будь-які почуття, думки, побажання або ідеологічні, політичні, релігійні чи інші переконання особи, навіть і виявлені (наприклад, викладені в особистому щоденнику); б) вимова,
 8. Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
  статтею, визнається значною, якщо вона в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах - якщо вона в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Кодекс доповнено статтею 188-1 згідно із Законом № 2598-І\/ від 31.05.2005 р.) 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є право власності на електричну і
 9. Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики
  статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. (Кодекс доповнено статтею 194-1 згідно із Законом № 2598-І\9 від 31.05.2005 р. Стаття 194-1 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 270-У/І від 15 квітня 2008 р.) 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є право власності. Додатковим факультативним
 10. Стаття 277. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
  статті, якщо вони спричинили загибель людей,- караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. (Стаття 277 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 270-\/І від 15 квітня 2008 р.) 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є безпека використання шляхів сполучення і транспортних засобів всіх видів транспорту, крім трубопровідного. Його додатковим факультативним об'єктом
© 2014-2022  yport.inf.ua