Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги

Касаційна скарга подасться у письмовій формі.
2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:
1) найменування суду, до якого подається скарга;
2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживан ня або місцезнаходження;
366

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, vx місце проживання або місцезнаходження;
4) рішення (ухвала), шо оскаржується;
5) в чому полягає неправильне застосування судом норм ма теріального права чи порушення норм процесуального права;
6) клопотання особи, яка подає скаргу;
7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.
3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником.
4. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
5. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.
(Is змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. N 3570-IV)
1. Стаття, що коментується, встановлює вимоги до форми та змісту касаційної скарги. На відміну від ЦПК 1963 року, новий ЦПК встановлює лише одну вимогу до форми скарги - вона повинна бути викладена у письмовій формі.
2. Вимоги до змісту касаційної скарги викладені у частині 2 статті. Касаційна скарга повинна містити: найменування суду, до якого подається скарга; ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або знаходження; ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження; рішення (ухвала), що оскаржується; у чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи застосування або порушення норм процесуального права; клопотання особи, яка подала скаргу, дата і підпис; перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.
3. Касаційна скарга підписується особою, яка бере участь у справі, або її представником. Якщо касаційну скаргу подає представник сторони або третьої особи, то до неї має бути доданий документ, що посвідчує наявність цієї правомочності. У будь-якому разі до касаційної скарги додаються їх копії з додатковими матеріалами у кількості екземплярів відповідно до числа осіб, які брали участь у справі, а також копії оскаржених рішень (ухвал) судів пер-шої та апеляційної інстанцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги"
 1. Стаття 376-1. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
  статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб,- караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. (Кодекс доповнено статтею 376-1 згідно із Законом N9 1475-VI від 05.06.2009) 1. Метою Закону «Про внесення змін до
 2. Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
  зміст. У заяві про апеляційне оскарження зазначається: найменування суду, до якого подасться заява; ім'я (найменування) заявника, його місце проживання або місцезнаходження; рішення або ухвала, що оскаржується; підпис і дата; перелік доданих документів. 2. Форма апеляційної скарги також є письмовою. Що стосується змісту апеляційної скарги, в ній мають бути зазначені: найменування суду, до якого
 3. Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
  статті визначає склад суду касаційної інстанції: справа розглядається колегією у складі п'яти судців. За загальним правилом, розгляд справ у касаційному порядку здійснюється без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Для надання пояснення у справі суд може викликати у судове засідання зазначених осіб. Але ця дія може бути здійснена лише у разі необхідності заслухати такі пояснення. Тобто
 4. Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін
  стаття визначає підстави відхилення судом касаційної скарги. Зазначений процесуальний документ повинен відхилятися касаційним судом у тому разі, якщо судові постанови (рішення) винесені судом першої або апеляційної інстанції з додержанням вимог матеріального і процесуального права, тобто 379 оскаржувані постанови є законними і обгрунтованими, а, отже, такими, що відповідають головним
 5. Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування
  зміст повинен відповідати вимогам ст. 210 ЦПК. Ухвала апеляційного суду, крім зазначених загальних вимог, повинна постановлятись у випадках, передбаче-них частиною 1 ст. 314 ЦПК, її зміст повинен відповідати ст. 315 цього Кодексу. Другою підставою є підстава скасування ухвали і передачі питання на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції: порушено порядок, встановлений для
 6. Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
  форма судового рішення застосовується каса ційним судом лише у двох випадках: у разі скасування судових рі шень і ухваленні нового або зміни
 7. Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
  стаття структурувала ухвалу суду касаційної інстанції, а також вказувала на її основні реквізити. 2. Ухвала даного суду повинна була складатися з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної і резолютивної. Внесені законодавцем зміни на перший погляд ліквідують структуру ухвали, встановлюючи лише перелік головних її реквізитів і не застосовуючи понять "вступна частина", "описова частина",
 8. Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
  стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався; 10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо роз поділу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження. (Із змінами, внесеними згідне
 9. Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  статті 84 цього Кодексу набирає чинності з момен ту набрання чинності відповідним законом. До цього часу граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється Кабінетом Міністрів України. 2і. До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за
 10. § 2. Захист честі, гідності та ділової репутації
  статті) відповідачем у справі виступає орган, що здійснив випуск масової інформації, а у позовах про спростування відомостей, викладених у характеристиках, довідках та інших документах, відповідачами визнаються особи, які їх підписали, та підприємства, установи, організації, від імені яких видано документ. За умови, якщо автор дасть згоду на розкриття свого імені, він притягується до участі у
© 2014-2022  yport.inf.ua