Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Про надходження клопотання про надання дозволу на приму-сове виконання рішення іноземного суду суд у п'ятиденний строк письмово повідомляє боржника і пропонує йому у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
2. Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач і боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його розгляду.
3. За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних при-чин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідомляє сторони.
4. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове вико-нання рішення іноземного суду проводиться суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.
5. Неявка без поважних причин у судове засідання стягувача або боржника або їх представників, стосовно яких суду відомо про 436
своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою для розгляду клопотання, якщо будь-якою з сторін не було порушено питання про перенесення його розгляду.
6. Розглянувши подані документи та вислухавши її пояснення сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання. Копія ухвали надсилається судом стягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановления ухвали.
7. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, суд визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню.
8. Якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом Національного банку України на день постановления ухвали.
1. Дана стаття встановлює порядок розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання в Україні рішення іно земного суду. Якщо суд не встановив порушень, перелічених у попередній статті, і не повернув клопотання заявникові (або його представникові), справа повинна вважатися відкритою. По даній цивільній справі стаття зобов'язує здійснити певні підготовчі дії.
По-перше, суд повинен у п'ятиденний строк письмово повідомити боржника і запропонувати йому у місячний строк подати можливі заперечення проти задоволення клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. По-друге, якщо боржник подав такі заперечення у письмовій формі чи відмовився від їх подання або коли у місячний строк з часу повідомлення боржника заперечень він не подав, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового засідання по розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Про час і місце судового засідання стягувача і боржника повідомляють письмово не пізніше ніж за десять днів до розгляду справи. Сторони слід повідомляти письмово про перенесення справи, яке здійснюється по заяві стягувача або боржника, за наявності поважних причин для цього.
2. Судове засідання по розгляду клопотання проводиться відкрито, справа розглядається суддею одноособово, неявка належно повідомлених сторін у судове засідання не є перешкодою для розгляду справи. За підсумками судового засідання у залежності від наданих документів суд на підставі ст. 396 цього Кодексу пос-
тановляе ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у такому дозволі. Копії ухвали суду надсилаються сторонам у триденний строк з дня постановления ухвали.
3. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося частково, в ухвалі суд повинен визначити об'єм стягнення та його час. За умов визначення суми боргу іноземним судом в іноземній валюті, суд визначає суму стягнення в національній валюті за курсом Національного банку України на день постановления ухвали.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду"
 1. Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем або у порядку, встановленому міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 2. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено подання клопотання про надання дозволу на примусове
 2. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  1. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається у письмовій формі і повинно містити: 1) ім'я (найменування) стягувача або його представника (якщо клопотання подається представником), зазначення їхнього місця проживання (перебування) або місцезнаходження; 2) ім'я (найменування) боржника, зазначення його місця проживання (перебування), його
 3. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  1. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду не задовольняється у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 2. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі випадки не передбачено, у задоволенні клопотання може бути відмовлено: 1) якщо
 4. Стаття 397. Оскарження ухвали суду
  1. Ухвала про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені цим Кодексом. 1. Коментована стаття встановлює можливість оскарження як ухвали суду про подання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, так і ухвали суду про відмову у задоволенні клопотання з
 5. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  Поняття промислової власності. Другий вид творчості становить науково-технічна діяльність, результати якої називають промисловою власністю. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки
 6. Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя
  1. Утримання одному з подружжя надається другим із подружжя у натуральній або грошовій формі за їхньою згодою. 2. За рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій формі. 3. Аліменти сплачуються щомісячно. За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед. 4. Якщо платник аліментів виїжджає на постійне місце проживання у державу, з якою Україна не має
 7. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  Відповідно до ч. 4 ст. 87 ЦК юридична особа вважається створенню з дня її державної реєстрації. За ч. 1 ст. 58 ГК суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець. Аналогічні вимоги передбачені також Законом України «Про господарські товариства». Отже, державна реєстрація і є необхідною обов'язковою умовою їх участі, в конкретних
 8. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду на клопотання стягувача розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. 2. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України або його місце прожнван- 433 ня (перебування) або місцезнаходження невідоме, питання про надання дозволу на
 9. Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
  1. Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, визнається в Україні, якщо його визнання передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності за домовленістю ad hoc з іноземною державою, рішення суду якої мас виконуватися в Україні. 1. Глава 2 розділу VIII ЦПК регулює процедуру визнання рішень іноземного
 10. Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
  1. Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, за умови, що це передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подається заінтересованою особою до суду в порядку, встановленому статтями 392 - 394 цього Кодексу для 441 подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua