Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Отримання зразків для експертизи

1. У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
2. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
3. Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. Уразі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов 'язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.
1. Під зразками, необхідними для проведення експертизи, слід розуміти матеріальні об' єкти, що відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею, судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
Такими матеріальними об'єктами можуть бути зразки почерку, відбитки пальців рук, зліпки зубів, взуття, зразки слини, крові, сперми, ґрунту, епітелію, шрифту принтеру тощо, якщо вони використовуються під час проведення експертизи як порівняльні матеріали.
2. Питання про відібрання зразків з речей і документів під час досудового розслідування вирішує слідчий суддя на підставі клопотання сторін кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання слідчого має бути погоджене з прокурором.
Зміст клопотання, перелік речей і документів, доступ до яких заборонений, процесуальний порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зміст ухвали слідчого судді та порядок її виконання передбачені статтями 160-166 КПК.
3. Біологічні зразки для проведення експертизи відбираються за правилами, встановленими для проведення освідування особи (ст. 241 КПК). Відібрання біологічних зразків у особи здійснюється на підставі постанови прокурора та, за необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря. Якщо відібрання біологічних зразків супроводжується оголенням особи, то відповідні маніпуляції здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, у якої зразки відбираються.
Слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при відібранні біологічних зразків особи іншої статі, коли це пов'язано з необхідністю оголювати особу.
Перед початком відібрання біологічних зразків особі пред'являється постанова прокурора. Після цього особі пропонується добровільно віддати біологічні зразки.
При відібранні біологічних зразків не допускаються дії, які принижують честь і гідність особи або є небезпечними для її здоров'я.
Про відібранні у особи біологічних зразків складається протокол.
У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки сторона кримінального провадження має звернутися з клопотанням про відібрання біологічних зразків до слідчого судді чи суду. Клопотання розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 КПК. За результатами розгляду клопотання слідчий суддя чи суд дозволяє слідчому, прокурору здійснити відбирання біологічних зразків примусово, або зобов'язує їх примусово відібрати зразки, якщо клопотання було подано стороною захисту.
Особі, у якої примусово відбираються біологічні зразки для експертизи, надається копія протоколу відібрання зразків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Отримання зразків для експертизи"
 1. Стаття 245. Отримання зразків для експертизи
  статті 160 - 166 цього Кодексу). 3. Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160 - 166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або
 2. Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
  статті 245 цього Кодексу неможливе без завдання значної шкоди для кримінального провадження. 2. Негласне отримання зразків здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням прокурора, або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, у порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу. 3. У клопотанні слідчого, прокурора про надання дозволу на
 3. Стаття 344. Неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи)
  зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи), - тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
 4. Стаття 314. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів
  зразків товарів та техніко-технологічної документації на них, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками та документацією визначаються Кабінетом Міністрів
 5. Стаття 382. Одержання проб та зразків для проведення експертизи
  статті, свідчення та участь яких у вивченні та оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження і розгляду справи. Посадова особа митного органу, в провадженні або на розгляді якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову про взяття проб та зразків. До взяття проб та зразків у разі потреби може залучатися експерт. Про взяття
 6. Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів
  зразків товарів, що перебувають під митним контролем, складається акт за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним
 7. Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій
  статті, складаються протоколи, форми яких встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
 8. Стаття 316. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України
  зразків товарів та документації, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками товарів визначаються Кабінетом Міністрів
 9. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
  експертизу та кваліфікаційну експертизу заявки (на патентоспроможність). Експертиза заявки провадиться поетапно протягом трьох років від дати надходження заявки до Установи України, яка може продовжити зазначений строк експертизи. Заявник має право під час проведення експертизи: вносити до матеріалів заявки доповнення, виправлення або уточнення; брати участь у розгляді питань, пов'язаних з
 10. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
  для призначення експертизи, прізвище експерта або найменування митної лабораторії чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися експертиза. У цій же постанові ставляться конкретні питання, які мають бути вирішені під час проведення експертизи, а також визначаються матеріали, що передаються у розпорядження експерта. До призначення експерта з'ясовуються необхідні відомості про його
 11. Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду
  статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам. 2. Суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо: 1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені
 12. Стаття 102. Зміст висновку експерта
  отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом; 6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка; 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання. 2. У висновку експерта обов'язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий
 13. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
  стаття встановлює два випадки, у яких суд зобов'язаний призначити експертизу по цивільній справі. По-пер- 171 ше, суд зобов'язаний призначити експертизу у тому разі, коли обидві сторони по справі заявили відповідне клопотання. По-друге, якщо є клопотання про призначення експертизи, подане хоча б однією зі сторін, експертиза обов'язково призначається, коли необхідно встановити характер і
 14. Стаття 149. Комплексна експертиза
  статті 148 цього Кодексу. 1. Від комісійної експертизи комплексна експертиза відрізняється тим, що до її складу входять експерти різних галузей знань або різних напрямків у межах однієї галузі знань. 2. Висновок комплексної експертизи складається за загальними правилами (див. коментар до ст. 147 цього Кодексу) з наступними особливостями: а) у вступній частині додатково зазначається прізвище
 15. Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
  стаття встановлює у частині 1 негативні на слідки для осіб, які ухиляються від надання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі у вигляді визнання факту або відмові у визнанні факту, для з'ясування якого було призначено експертизу. 2. Частина 2 коментованої статті цього Кодексу передбачає не гативні наслідки у вигляді примусового приводу для
 16. Стаття 242. Підстави проведення експертизи
  статтею 155 Кримінального кодексу України. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді,
 17. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
  зразків. 170 4. Якщо цього вимагають особливі обставини справи, суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, проінструктувати його про доручене завдання і за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо сформульованих питань. Про вчинення цих дій повідомляються особи, які беруть участь у справі і які мають право брати участь у їх вчиненні.
 18. Стаття 262. Огляд і виїмка кореспонденції
  статті. 5. Керівники та працівники установ зв'язку зобов'язані сприяти проведенню негласної слідчої (розшукової) дії і не розголошувати факт її проведення чи отриману
 19. Стаття 148. Комісійна експертиза
  стаття присвячена одному з видів судових екс пертиз - комісійній експертизі. У цивільному процесі експертизи розділяються, насамперед, за галузями знань, виробництв, ремесел на судово-почеркознавчу, судово-технічну, судово-медичну, судово-психіатричну і т. ін., та за суб'єктом - на одноособові і комісійні. 2. Згідно з коментованою статтею цього Кодексу комісійною є така експертиза, яка
© 2014-2022  yport.inf.ua