Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Експертиза заявки про видачу патенту на сорт

. Експертиза заявки на сорт включає формальну експертизу та кваліфікаційну експертизу заявки (на патентоспроможність). Експертиза заявки провадиться поетапно протягом трьох років від дати надходження заявки до Установи України, яка може продовжити зазначений строк експертизи.
Заявник має право під час проведення експертизи:
вносити до матеріалів заявки доповнення, виправлення або уточнення;
брати участь у розгляді питань, пов'язаних з проведенням експертизи осо бисто, через свою довірену особу або через патентного повіреного;
знайомитися з результатами експертизи сорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Експертиза заявки про видачу патенту на сорт"
 1. § 3. Право на селекційні досягнення
  Правова охорона сортів рослин. Виведення нового сорту будь-якої культурної рослини потребує великих затрат енергії, наполегливих пошуків, коштів, тривалого часу і великих зусиль. Це процес, який триває багато років, іноді навіть протягом життя кількох поколінь. Цей процес досить дорого коштує, що потребує великих коштів на його здійснення, він залучає великі колективи висококваліфікованих
 2. Кваліфікаційна експертиза заявки
  . Експертний орган Установи України провадить експертизу заявки на патентоспроможність сорту. Таким експертним органом Установи є Державна комісія України з випробування та охорони сортів рослин Міністерства АПК. Якщо в процесі експертизи буде встановлено, що сорт не відповідає умовам патентоспроможності, то приймається рішення про відмову в наданні правової охорони сорту, про що
 3. Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
  Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняються державою і засвідчується патентом. Патент - це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки потребує виконання низки
 4. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  Поняття промислової власності. Другий вид творчості становить науково-технічна діяльність, результати якої називають промисловою власністю. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки
 5. § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
  У цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю, багато істотних відмінностей. Передусім це різні об'єкти відносин. Так, об'єктом авторських відносин є твори у галузі літератури, науки, мистецтва, зокрема стаття, монографія, дисертація, картина, музичний твір, скульптура, твір архітектури, фотографія. Об'єкти промислової власності охороняє патентне законом давство.
 6. Патентування сорту в іноземних державах
  . Відповідно до Закону про рослини кожна фізична чи юридична особа, яка має право на сорт, може цей сорт патентувати в будь-якій зарубіжній державі. Заявка на патентування сорту в іноземній державі подається до відповідної служби цієї держави. Але зарубіжне патентування сорту можливе лише за умови подання заявки на цей самий сорт до Установи. Тобто в Україні діє принцип дозвільного зарубіжного
 7. Формальна експертиза заявки на сорт.
  Зазначена експертиза має на меті встановити наявність необхідних документів та їх відповідність вимогам закону. Матеріали, які доповнюють чи змінюють заявку, не повинні змінювати суті заявленого сорту. Додаткові матеріали вважаються такими, що змінюють суть заявленого сорту, якщо вони містять ознаки, які не були наведені в первинних матеріалах заявки. Додаткові матеріали, що змінюють суть
 8. Права та обов'язки власника патенту
  . Права автора сорту прийнято поділяти на два види - особисті немайнові і майнові суб'єктивні права. Про особисте немайнове право авторства на сорт свідчать Реєстр сортів, Реєстр патентів, свідоцтво про авторство на сорт рослин, патент; про майнове право власника сорту - Реєстр патентів, патент. До особистих немайнових прав належать: а) право авторства; б) право на ім'я; в) право на назву
 9. Подання заявки на сорт
  . Заявка на сорт подається до Установи будь-якою фізичною чи юридичною особою, яка має право на одержання патенту. Заявка про видачу патенту на сорт може бути подана особисто заявником, через довірену особу або патентного повіреного. Громадяни, які проживають за межами України, а також іноземні юридичні особи, що мають постійне місцеперебування за межами України, ведуть справи, пов'язані з
 10. § 3. Право на селекційні досягнення
  Правова охорона сортів рослин. Виведення нового сорту будь-якої культурної рослини потребує великих затрат енергії, наполегливих пошуків, коштів, тривалого часу і великих зусиль. Це процес, який триває багато років, іноді навіть протягом життя кількох поколінь. Цей процес досить дорого коштує, що потребує великих коштів на його здійснення, він залучає великі колективи висококваліфікованих
© 2014-2022  yport.inf.ua