Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Кваліфікаційна експертиза заявки

. Експертний орган Установи України провадить експертизу заявки на патентоспроможність сорту. Таким експертним органом Установи є Державна комісія України з випробування та охорони сортів рослин Міністерства АПК. Якщо в процесі експертизи буде встановлено, що сорт не відповідає умовам патентоспроможності, то приймається рішення про
відмову в наданні правової охорони сорту, про що повідомляється заявникові у письмовій формі.
Рішення за результатами експертизи заявки на патентоспроможність може бути оскаржено до Апеляційної палати Установи.
Позитивне рішення за результатами експертизи заявки на патентоспроможність є підставою для видання заявникові патенту України на заявлений сорт.
З моменту публікації відомостей про заявку на сорт в офіційному бюлетені Установи сорту надається тимчасова охорона, яка має чинність від дати публікації до дати прийняття рішення про видачу патенту. Тимчасова охорона права на сорт надається в обсязі опублікованого опису сорту.
Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення про відмову у видачі патенту, тимчасова охорона права на сорт вважається такою, що не настала, але за умови, що можливість оскарження вичерпано.
На підставі позитивного рішення експертного органу за результатами експертизи на патентоспроможність сорту Установа здійснює державну реєстрацію сорту шляхом занесення його до Державного реєстру сортів України. Після реєстрації сорту Установа протягом одного місяця від дати одержання документа про сплату відповідного збору видає патент України на сорт. У разі наявності кількох співавторів на сорт їм видається один патент.
Рішення про видачу патенту України на сорт публікується в офіційному бюлетені Установи. В публікації зазначається ім'я автора чи співавторів сорту, назва сорту, його опис та інші відомості за визначенням Установи.
Довідавшись з публікації про видачу патенту, будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, визначеному Установою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Кваліфікаційна експертиза заявки"
 1. Суб'єкти прав на знаки для товарів і послуг
  кваліфікаційної експертизи. Перша експертиза має на меті встановити відповідність матеріалів заявки встановленим вимогам і наявність документа про сплату збору за подання заявки. У разі виявлення невідповідності матеріалів заявки встановленим вимогам про це повідомляється заявнику. Протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи заявка має бути виправлена заявником.
 2. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
  кваліфікаційну експертизу заявки (на патентоспроможність). Експертиза заявки провадиться поетапно протягом трьох років від дати надходження заявки до Установи України, яка може продовжити зазначений строк експертизи. Заявник має право під час проведення експертизи: вносити до матеріалів заявки доповнення, виправлення або уточнення; брати участь у розгляді питань, пов'язаних з проведенням
 3. Експертиза заявки
  кваліфікаційна експертиза) проводиться на вимогу заявника або будь-якої іншої особи. Заявник має право брати участь у розгляді питань, що обумовлені проведенням експертизи. Він має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення, але до прийняття рішення за заявкою. При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені виправлення та уточнення
 4. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
  кваліфікаційної експертизи, чи деклараційний патент, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки. У заяві на видачу патенту обов'язково має бути вказано прізвище заявника (заявників), його адресу, а також автора (авторів) заявленої пропозиції. 5 Опис винаходу і корисної моделі викладається у встановленому порядку і має розкривати їх суть
 5. § 3. Договір транспортного експедирування
  експертизу вантажів; - здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю; - надають в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження; - забезпечують виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, шо надійшли в некондиційному стані, з браком, у
 6. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку. Як вже зазначалося, більшість суб'єктів господарських організацій реєструються у виконавчих комітетах місцевих рад міста обласного
 7. Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
  експертиз поданої заявки в тих випадках, коли їх передбачено. Останній етап - внесення до спеціального державного Реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ - патент. Право на подання заявки передусім має автор. Він може (але не зобов'язаний) подати заявки до Держпатенту України через представника у справах
 8. Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
  кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку); 138.10.6. інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема: а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного
 9. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
  кваліфікаційним вимогам, передбаченим законодавством. Під терміном " аджастер" розуміється фізична або юридична особа, що бере участь у вирішенні питань з урегулювання заявлених претензій страхувальника у зв'язку із настанням страхового випадку, а також здійснює оцінку збитку після страхового випадку та визначає суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті, виходячи із зобов'язань
 10. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об'єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції; ґ) надання консультаційної допомоги з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи; д) обстеження
© 2014-2022  yport.inf.ua