Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Права та обов'язки власника патенту

. Права автора сорту прийнято поділяти на два види - особисті немайнові і майнові суб'єктивні права.
Про особисте немайнове право авторства на сорт свідчать Реєстр сортів, Реєстр патентів, свідоцтво про авторство на сорт рослин, патент; про майнове право власника сорту - Реєстр патентів, патент.
До особистих немайнових прав належать: а) право авторства; б) право на ім'я; в) право на назву сорту. Автор має право вимагати визнання авторства на виведений ним сорт саме за ним. Це має значення для його громадської оцінки. Крім того, автор має право вимагати, щоб при використанні сорту у відповідній документації зазначалось його ім'я. Автор має також право на назву свого сорту. Уже при поданні заявки автор повинен зазначити назву сорту, яка має надавати можливість ідентифікувати сорт, не повторювати назви або відрізнятися від назви уже існуючого сорту такого самого або близького ботанічного виду. Назва сорту не може складатися з одних цифр, не повинна вводити в оману щодо властивостей, походження та значення сорту або щодо особи автора сорту, суперечити принципам суспільної моралі.
Автор сорту має право перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати його авторство; вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях; вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо. При поданні заявки на один і той самий сорт до патентних відомств різних держав назва сорту в усіх заявках має бути однаковою.
При використанні сорту будь-якою особою має зберігатися та його назва, під якою він внесений до Державного реєстру сортів рослин України.
5 Назва сорту може бути змінена на прохання заявника, але до прийняття рішення про видачу патенту. Якщо запропонована заявником назва сорту не відповідає встановленим вимогам, то заявник протягом двох місяців повинен запропонувати нову назву.
Особисті немайнові права автора сорту є невідчужуваними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Права та обов'язки власника патенту"
 1. § 3. Право на селекційні досягнення
  права на які охороняються; виключна ліцензія - передача власником патенту або його правонаступником (ліцензіаром) права на використання сорту будь-якій особі (ліцензіату), включаючи продаж ліцензій на сорти третім особам; невиключна ліцензія - передача власником патенту або його правонаступником права на використання сорту будь-якій особі, за винятком продажу ліцензії на цей сорт третім особам.
 2. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Н-П
  права - - система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, про тлумачення цивільно-правових норм, практику застосування цивільних норм, термінологію цивільного права. Націоналізація - примусове безоплатне вилучення засобів виробництва, що перебувають у приватній власності, з наступною передачею їх у державну або іншу власність. Негаторний позов - позов
 3. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
  правах, не встановлено, рішення про арешт майна приймається керівником органу державної податкової служби (його заступником) без вручення його особам, зазначеним у пункті 94.6 цієї статті. 94.10. Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника органу державної податкової служби (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом. Зазначений строк не може
 4. Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
  права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з пунктом 153.5 статті 153 цього Кодексу; є) дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна; ж) інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг; з) інші доходи, передбачені цим розділом. 135.5. Інші доходи включають: 135.5.1. доходи у вигляді
 5. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  права. Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи успадкуванням. 170.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно
 6. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
  права на формування податкового кредиту, застосування нульової ставки та отримання бюджетного відшкодування. Визначимо, що юридичні особи - платники єдиного податку, що обрали ставку оподаткування 6 відсотків, є платниками податку на додану вартість на загальних умовах, у порядку, передбаченому розділом V цього Кодексу; г) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що
 7. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  права України є міжнародні договори і конвенції. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 p. оголосив про приєднання України до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Договору про патентну кооперацію. Уряд України взяв на себе обов'язки, що випливають із зазначених Конвенції, Угоди і Договору. Якщо
 8. § 1. Поняття юридичних фактів
  права та обов'язки): - угоди, передбачені законом, а також угоди, хоч й не передбачені законом, але такі, що йому не суперечать; - адміністративні акти; - відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, створення творів науки, літератури, мистецтва; - заподіяння шкоди іншій особі, а також набуття або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; - події, з
 9. 2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.
  права та обов'язки сторін договору роздрібної купівлі-продажу, а також наслідки невико-нання ними зобов'язань за цим договором, які будуть розглянуті нижче. При цьому потрібно зауважити, що покупцю надаються спеціальні права навіть у разі продажу йому товару належної якості, тобто при дотриманні продавцем покладених на нього обов'язків. Відповідно до ст. 706 ЦК України покупець зобов'язаний
 10. § 1. Поняття юридичних фактів
  права та обов'язки): угоди, передбачені законом, а також угоди, хоч й не передбачені законом, але такі, що йому не суперечать; адміністративні акти; відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, створення творів нау ки, літератури, мистецтва; заподіяння шкоди іншій особі, а також набуття або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; події, з якими
© 2014-2022  yport.inf.ua