Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти до змісту підручника

Подання заявки на сорт

. Заявка на сорт подається до Установи будь-Якою фізічною чі юридичною особою, яка має право на одержании патентом.
Заявка про видачу патенту на сорт может буті подана особисто заявником, через довірену особу або патентного повіреного. Громадяни, Які прожівають за межами України, а такоже Іноземні юридичні особини, что мают постійне Местоположение за межами України, ведуть справа, пов'язані з одержании патентом на сорт, через патентних повіреніх, зареєстрованіх в Установі. Права та обов'язки патентних повіреніх, порядок їх атестації та реєстрації візначаються Положенням про патентних повіреніх України, что затверджується Кабінетом Міністрів України. Патентні повірені могут буті позбав Громадянам України, Які Постійно прожівають в Україні.
Заявка на видачу патенту на сорт має містіті:
заяву про внесення сорту до Реєстру сортів и видачу патенту на сорт;
ім 'я та адреси заявника чі автора сорту;
зазначення ботанічного таксона (українською та латинську мовами);
запропоновану Назву сорту;
Відомості про походження сорту;
Відомості про здійснене комерційне Використання;
описание сорту, что розкриває его ознакой та Властивості з повнотіла, достат ньою для визначення сорту.
До заявки додається документ про Сплату збору за Подання заявки або Який засвідчує наявність пільг Щодо его надалі вважає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Подання заявки на сорт "
 1. § 3. Право на селекційні Досягнення
  Правова охорона сортів рослин. Виведення нового сорту будь-якої культурної рослини потребує великих затрат ЕНЕРГІЇ, наполеглива пошуків, коштів, трівалого годині и великих зусіль. Це процес, Який Триває Багато років, іноді даже ПРОТЯГ життя кількох поколінь. Цею процес й достатньо дорого коштує, что потребує великих коштів на его Здійснення, ВІН Залучає Великі колективи вісококваліфікованіх
 2. § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносін, пов'язаних з ТВОРЧА діяльністю
  У цивільно-правовому регулюванні відносін, пов'язаних з ТВОРЧА діяльністю, багаті істотніх відмінностей. Передусім це Різні об'єкти відносін. Так, об'єктом авторських відносін є твори у Галузі літератури, науки, мистецтва, зокрема стаття, монографія, дисертація, картина, музичний твір, скульптура, твір архітектури, Фотографія. Об'єкти ПРОМИСЛОВОЇ власності охороняє патентним законом давством.
 3. Стаття 177. Порушення прав на Винахід, корисностям модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозіцію
  1. Незаконне Використання Винаходи, Корисної МОДЕЛІ, промислового теплоход, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської Предложения, прівласнення авторства на них, або Інше умисне Порушення прав на ЦІ об'єкти, ЯКЩО це завдан матеріальної Шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від двохсот до тісячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або Виправно
 4. Патентування сорту в іноземних державах
  . Відповідно до Закону про рослини Кожна фізична чи юридична особа, яка має право на сорт, может цею сорт патентуваті в будь-якій зарубіжній державі. Заявка на Патентування сорту в іноземній державі подається до відповідної служби цієї держави. Альо зарубіжне Патентування сорту можливе позбав за умови Подання заявки на цею самий сорт до Встанови. Тоб в Україні Діє принцип дозвільного зарубіжного
 5. Пріоритет сорту
  . За Датою надходження заявки до Установи візначається Пріоритет сорту. Прот заявник может претендуваті на визнані за ним конвенційного пріорітету, тоб Визнання пріорітету за Датою надходження заявки до Установи України держави - учасніці Міжнародної конвенції з охорони селекційніх досягнені. Альо право на конвенційній Пріоритет у заявника вінікає позбав за умови, что его заявка надійшла до
 6. § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносін, пов'язаних з ТВОРЧА діяльністю
  У цивільно-правовому регулюванні відносін, пов'язаних з ТВОРЧА діяльністю, багаті істотніх відмінностей. Передусім це Різні об'єкти відносін. Так, об'єктом авторських відносін є твори у Галузі літератури, науки, мистецтва, зокрема стаття, монографія, дисертація, картина, музичний твір, скульптура, твір архітектури, Фотографія. Об'єкти ПРОМИСЛОВОЇ власності охороняє патентне законодавство.
 7. § 2. Правова охорона селекційного досягнення
  Поняття селекційного досягнення. Селекція являє собою еволюцію рослин і тварин, що направляється волею людини. У міру пізнання законів живої матерії людина отримує все більші можливості для цілеспрямованого впливу на розвиток тварин і рослин в потрібному йому напрямку. У цьому сенсі творча діяльність селекціонера вельми схожа з творчою діяльністю винахідника.
 8. § 3. Нагляд та контроль у сфере Ліцензування
  Правові питання державного Нагляду за додержанням органами Ліцензування вимог законодавства у сфере Ліцензування регламентовані ст. 20 Закону. Згідно з цим Законом его здійснює спеціально уповноважений орган по вопросам Ліцензування проведення планових та позаплановіх перевірок. Смороду проводяться відповідно до Положення про Здійснення державного Нагляду за додержанням органами Ліцензування вимог
 9. § 4. Способи Укладання господарських договорів
  Укладання господарського договору - це нормативно закріплені взаємні Дії господарських організацій, спрямовані на встановлення господарсько - договірніх відносін та визначення Зміст договірного зобов'язання. Вимоги! Застосування питань комерційної торгівлі процедур (порядку) Укладання господарського договору могут буті передбачені законом (Наприклад, про товарну біржу) або встановлюються волевіявленням сторін. На
 10. Що означає Термін "промислова власність"? Які ее об'єкти?
  Іншим видом творчості є науково-технічна діяльність, результати Якої умовно назівають ПРОМИСЛОВИЙ власністю. Відповідно до чинного законодавства України про промислову власність до цієї групи об'єктів інтелектуальної власності належати: винаходи, Корисні МОДЕЛІ, промислові зразки. Промислова власність - один Із Видів інтелектуальної власності, є ее ськладової. Отже, промислову власність можна