Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Пріоритет сорту

. За датою надходження заявки до Установи визначається пріоритет сорту. Проте заявник може претендувати на визнання за ним конвенційного пріоритету, тобто визнання пріоритету за датою надходження заявки до Установи України держави - учасниці Міжнародної конвенції з охорони селекційних досягнень. Але право на конвенційний пріоритет у заявника виникає лише за умови, що його заявка надійшла до Установи не пізніше 12 місяців після подання першої заявки в державі - учасниці Конвенції. Але за наявності поважних причин Установа може подовжити строк на подання заявки на визнання конвенційного пріоритету, проте не більше як на два місяці.
Для визнання права на конвенційний пріоритет заявник зобов'язаний вказати про це при поданні заявки або протягом двох місяців від дати надходження заявки до патентного відомства України і додати копію першої заявки, завіреної
5 в патентному органі держави - учасниці Міжнародної конвенції з охорони селекційних досягнень, до якого було подано першу заявку.
Може статися так, що до Установи України водночас надійдуть дві заявки на один і той самий сорт, виведений різними авторами. У такому разі пріоритет визначається за заявкою, в якій доведено більш ранню дату її відправлення до Установи України. Якщо зазначені дати знову збігатимуться - за заявкою, що має більш ранній реєстровий номер Установи України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Пріоритет сорту"
 1. § 3. Право на селекційні досягнення
  пріоритет сорту. Проте заявник може претендувати на визнання за ним конвенційного пріоритету, тобто визнання пріоритету за датою надходження заявки до патентного відомства України держави-учасниці Міжнародної конвенції з охорони селекційних досягнень. Але право на конвенційний пріоритет у заявника виникає лише за умови, що його заявка надійшла до патентного відомства не пізніше 12 місяців після
 2. Формальна експертиза заявки на сорт.
  пріоритету і можливість подальшого розгляду заявки, про що заявникові надсилається письмове повідомлення. Якщо за результатами формальної експертизи буде встановлено, що заявку оформлено на сорт, на який не видається патент, то приймається рішення про відмову в подальшому розгляді заявки. Прийняте за результатами формальної експертизи рішення може не задовольнити заявника. У такому разі він
 3. Обов'язок власника патенту
  пріоритету, власник патенту повинен підтримувати сорт відповідним чином протягом строку чинності
 4. § 3. Право на селекційні досягнення
  сорту будь-якої культурної рослини потребує великих затрат енергії, наполегливих пошуків, коштів, тривалого часу і великих зусиль. Це процес, який триває багато років, іноді навіть протягом життя кількох поколінь. Цей процес досить дорого коштує, що потребує великих коштів на його здійснення, він залучає великі колективи висококваліфікованих спеціалістів. Одним словом, виведення нового сорту
 5. § 1. Купля-продажа. Мена. Рента
  сорту или другим признакам товар надлежащего качества, разница в ценах на эти товары подлежит возмещению. Разница в ценах доплачивается продавцу покупателем, если цена товара другой марки, модели и т. п. больше цены заменяемого товара и возвращается продавцом покупателю, если цена на товар другой марки, модели и т. п. ниже. При соразмерном уменьшении покупной цены товара в расчет принимается
 6. 3. Последствия продажи покупателю (потребителю) товара ненадлежащего качества
  сорту или другим признакам товар надлежащего качества подлежит возмещению разница между ценой заменяемого товара в момент замены и ценой товара, передаваемого взамен товара ненадлежащего качества. Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена товара, передаваемого взамен его, определяются на момент вынесения судом решения о замене товара. В случае
 7. 4. Защита слабой стороны в договоре
  сорту или другим признакам. Покупатель же при возврате продавцу товара ненадлежащего качества вправе во всех случаях требовать возмещения разницы между ценой товаров, установленной договором розничной купли - продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования либо вынесения решения судом. И еще одно изъятие из общих правил предусмотрено нормами ГК о
 8. 4. Последствия нарушения договора со стороны продавца
  сорту или другим признакам. Покупатель же при возврате продавцу товара ненадлежащего качества вправе во всех случаях требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли - продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования либо вынесения решения судом. Правила продажи отдельных видов товаров содержат нормы,
 9. § 1. Дихотомія "приватне право - публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві
  пріоритет людської волі, спрямованої на певне благо або інтерес. Цей пріоритет визнається і захищається правопорядком. Переважання волі - це формальний, а благо чи інтерес - матеріальний елемент у суб'єктивному праві. У свою чергу, окремі інтереси розділяються на такі, що встановлені переважно задля індивідуальних цілей (цілей окремих осіб), і такі, які встановлено переважно задля суспільних
 10. § 5. Міжнародні договори
  пріоритет перед національним законодавством. Таке правило відображає загальну тенденцію до гармонізації міжнародних угод та національного законодавства з формуванням у перспективі уніфікованих норм у галузі цивільного права. На практиці іноді виникає питання про нас дії міжнародного договору та акту національного законодавства, що містять колізійні норми. Воно вирішується таким чином: якщо
© 2014-2020  yport.inf.ua