Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку внаслідок незнання про існування таких обставин.
2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або необґрунто- ване рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він був.
1. Стаття встановлює правила визначення суду, до якого належить подавати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (правила підсудності).
Суть статті полягає в тому, що перегляд за нововиявленими обставинами повинен здійснювати той суд, який першим допустив помилку внаслідок незнання про обставину, яку особа розцінює як нововиявлену.
Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами належить подавати безпосередньо до того суду, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини. Конкретні форми звернення законом не передбачені, вона може звернутися особисто, а може використати відповідні засоби зв'язку - пошта, кур'єр і т.ін. При цьому не має значення та обставина, чи знаходиться у цьому суді справа.
Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснює суд, який ухвалив це рішення, а якщо раніше його було оскаржено, то той суд, для рішення якого нововиявлена обставина була важливою у першу чергу. Тобто провадження за нововиявленими обставинами здійснює суд, який першим припустився помилки при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цих обставин.
Це зумовлене тим, що нововиявлена обставина мала значення для ухвалення судового рішення судом першої інстанції, та, незважаючи на подальші помилкові рішення наступних інстанцій, необхідним і достатнім обсягом повноважень для перегляду наділений насамперед суд першої інстанції. Якщо ж ця обставина мала значення для ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, але не судом першої інстанції, то необхідним і достатнім обсягом повноважень для перегляду наділений лише він. Наприклад, свідок у справі дав неправдиві показання в суді апеляційної інстанції. Рішення апеляційного суду було оскаржене на підставі неправильного застосування судом закону, а лише з часом встановлено неправдивість показань свідка через обвинувальний вирок суду. У цьому випадку суд касаційної інстанції не може переглянути судове рішення за нововиявленими обставинами, оскільки не наділений повноваженням встановлювати нові обставини в адміністративній справі, але таке повноваження має суд апеляційної інстанції, на правильність судового рішення якого і вплинула перш за все неправдивість показань свідка.
Саме суд апеляційної інстанції у цій ситуації повинен здійснити перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
2. Загальному правилу повністю відповідає правило частини другої коментованої статті про те, що заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необгрунтоване рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він був.
Недотримання правил підсудності, що встановлені цією статтею, є підставою для повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами для подання до належного суду. Якщо порушення правил підсудності виявлено після відкриття провадження за нововиявленими обставинами, тоді застосовуються правила ст. 34 КПК щодо передачі справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами"
 1. Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
  заяви до початку судового розгляду. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває кримінальне провадження за нововиявленими обставинами, про що постановляє ухвалу. 2. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, не має права повторно звертатися до суду з такою самою заявою з тих самих
 2. Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
  заяви. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення. 3. Суд своєю ухвалою має право зупинити виконання судового рішення, яке переглядається за нововиявленими обставинами, до закінчення перегляду. 4. Суд має право не досліджувати докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за
 3. Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку внаслідок незнання про існування таких обставин. 2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він
 4. Стаття 464. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами
  статті 462 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 3. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яка не оформлена згідно з вимогами, передбаченими статтею 462 цього Кодексу, застосовуються правила частини третьої статті 429 цього Кодексу. Копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із
 5. Стаття Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововияв- леними обставинами та її наслідки
  заяви до початку судового розгляду. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває кримінальне провадження за нововиявле- ними обставинами, про що постановляє ухвалу. 2. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявле- ними обставинами, не має права повторно звертатися до суду з такою самою заявою з тих самих підстав. 1. Особа, яка подала заяву про перегляд
 6. Стаття Право подати заяву про перегляд судового рішення за новови- явленими обставинами
  стаття визначає коло осіб, які мають право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (суб'єкти звернення за нововиявленими обставинами), зокрема, до них відносять учасників судового провадження. При цьому слід розмежовувати поняття «учасники судового провадження» та «учасники кримінального провадження». Відповідно до п. 26 ст. 3 КПК учасниками судового провадження
 7. Стаття 366. Оскарження ухвали суду
  статті раптово виникає ще один об'єкт перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами - заочне рішення. Уявляється, що це не має значення, оскільки заочне рішення є рішенням. Що стосується такого об'єкту, як судовий наказ, то це правильно. В коментарі до ст. 95 ЦПК зазначалось, що визначення судового наказу як особливої форми судового рішення, є дуже
 8. Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  заяви додаються копії заяви в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження. Ця вимога не поширюється на особу, яка тримається під вартою. 5. Особа, яка подає заяву, має право додати до неї документи або копії документів, які мають значення для кримінального провадження і не були відомі на час ухвалення судового
 9. Стаття 461. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини. 2. Перегляд за нововиявленими обставинами виправдувального вироку допускається лише протягом передбачених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 3. За наявності обставин, які підтверджують вчинення особою більш тяжкого кримінального
 10. Стаття 460. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  провадження мають право подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної
 11. Стаття 364. Форма і зміст заяви
  подано заяву; 5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення; 6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововияв-ленпх обе іавин. 3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі. 1. Стаття встановлює реквізити заяв осіб, які беруть участь у справі,
 12. Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
  стаття ЦПК визначає компетенцію судів по перегляду рішень, ухвал чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами. 2. Заява про перегляд зазначених процесуальних документів подається до суду, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ. Ухвали чи рішення судів касаційної або апеляційної інстанції, якими змінено рішення або ухвала суду першої інстанції, чи ухвалено
 13. Стаття 365. Розгляд заяви
  статті ЦПК, справа розглядається за правилами, встановленими ЦПК. Уявляється, однак, що нове провадження у справі повинно починатися зі стадії підготовки справи, тому що суд скасовує тільки підсумкові рішення, або ухвалу чи судовий наказ, а не ухвалу про відкриття провадження. 3. Якщо суд не знаходить підстав для перегляду рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, він відхиляє заяву як
 14. Стаття 467. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами
  про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції. 2. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржене в порядку, передбаченому цим Кодексом для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З набранням
 15. Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
  статті 361 цього Кодексу, - з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи; 2) у випадках, встановлених пунктом 2 частини другої статті 361 цього Кодексу, - з дня, коли вирок у кримінальній справі набрав законної сили; 3) у випадках, встановлених пунктом 3 частини другої статті 361 цього Кодексу, - з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове
 16. Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
  статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому мас бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд. 1. Коментована стаття є головним чином відсильною. Як і всяке судове рішення, заочне рішення має відповідати вимогам законності і обґрунтованості, тобто й у цьому розгляді справи суд повинен виконати всі вимоги цивільного судочинства і вирішити справу згідно із законом,
 17. Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
  статті 445 цього Кодексу; 4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, - якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього
 18. Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
  статті 121 цього Кодексу. 1. Стаття, що коментується, регулює питання про форму, зміст заяви про перегляд заочного рішення та про додатки до неї. Стосовно форми заяви встановлена одна вимога - заява про перегляд заочного рішення має бути подана у письмові формі. Зміст заяви визначається вимогами частин 2 та 3 даної статті. У ній має бути зазначено найменування суду, який ухвалив рішення, ім'я
 19. Стаття Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  стаття стандартизує форму і структуру заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами - містить перелік елементів (реквізитів), що дають необхідну інформацію для вирішення судом питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами. 2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається лише у письмовій формі (частина перша коментованої
© 2014-2022  yport.inf.ua