Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Порядок продовження строку досудового розслідування

1. Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
2. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються :
1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
3. Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні цього досудового розслідування, підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за п 'ять днів до дня подання клопотання прокурору, що уповноважений на розгляд питання про продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний, його захисник мають право до подання клопотання про продовження строку досудового розслідування подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмові заперечення, які обов'язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, уповноваженому на його розгляд.
4. Прокурор, уповноважений розглядати питання продовження строку досудо- вого розслідування, зобов'язаний розглянути клопотання не пізніше трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
5. Рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування або про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови.
1. Коментована стаття регламентує порядок продовження строку досудового розслідування, а також визначає вимоги, які пред'являються до клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Щоб продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення слідчий або прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні такого розслідування, виносять клопотання про це.
2. Частина друга ст. 295 КПК включає вимоги, яким повинно відповідати клопотання про продовження строку досудового розслідування.
У клопотанні зазначаються: 1) прізвище, ім'я та по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри та правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) перелік процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
3. Слідчий або прокурор вручають копію клопотання підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за п'ять днів до дня подання клопотання прокурору, який уповноважений на його розгляд відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК.
Підозрюваний, його захисник мають право подати свої письмові заперечення слідчому або прокурору, який ініціює це питання, до клопотання про продовження строку досудового розслідування. Такі письмові заперечення обов'язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, уповноваженому на його розгляд.
4. Частина 4 ст. 295 КПК вимагає, щоб прокурор, який уповноважений розглядати питання продовження строку досудового розслідування, розглянув його протягом трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому разі до спливу цього строку.
5. Своє рішення про продовження строку досудового розслідування або про відмову в провадженні прокурор приймає у формі постанови (ч. 5 ст. 295 КПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Порядок продовження строку досудового розслідування"
 1. Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування
  статті 219 цього
 2. Стаття Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування
  статті 219 цього Кодексу. 1. У частині першій коментованої статті наведено обставини, які дозволяють прокуророві задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування. 2. Разом із задоволенням клопотання слідчого чи прокурора, відповідний прокурор (див. ч. 2 ст. 294 КПК) визначає новий строк досудового розслідування. Це має бути найкоротший строк, достатній для потреб досудового
 3. Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування
  статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8)
 4. Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування
  строку досудового
 5. Стаття 109. Реєстр матеріалів досудового розслідування
  строк його
 6. Стаття 199. Порядок продовження строку тримання під вартою
  статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. 4. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження
 7. Стаття 219. Строки досудового розслідування
  статтею.
 8. Стаття Загальні положення продовження строку досудового розслідування
  статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. 2. Якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,
 9. § 4. Продовження строку досудового розслідування
  строку досудового
 10. § 4 Продовження строку досудового розслідування
  строку досудового
 11. Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування
  статті 296 цього Кодексу, а також, якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. 2. У разі відмови у продовженні строку досудового розслідування, прокурор, який
 12. Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування
  статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. 2. Якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,
 13. Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою
  продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. 2. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі
 14. Стаття 301. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків
  статтею. 2. Слідчий зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п'яти днів після повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених процесуальних документів: 1) проект рішення про закриття кримінального провадження; 2) проект клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) обвинувальний акт, клопотання про застосування
 15. Стаття 38. Орган досудового розслідування
  досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: 1) органів внутрішніх справ; 2) органів безпеки; 3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 4) органів державного бюро розслідувань. 2. Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою. 3. При
 16. Стаття 272. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
  статтею 251 цього Кодексу, зазначається: 1) обґрунтування меж спеціального завдання; 2) використання спеціальних несправжніх (імітаційних) засобів. 4. Виконання спеціального завдання не може перевищувати шість місяців, а в разі необхідності строк його виконання продовжується слідчим за погодженням з керівником органу досудового розслідування або прокурором на строк, який не перевищує строку
 17. Стаття 282. Відновлення досудового розслідування
  досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування
 18. Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування
  строк їх проведення у випадках, передбачених цим Кодексом; 6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого; 7) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. 3. Керівник органу досудового розслідування зобов'язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового розслідування
© 2014-2022  yport.inf.ua