Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Загальні положення продовження строку досудового розслідування

1. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
2. Якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором;
2) до шести місяців - прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, міст Києва і Севастополя чи прирівняним до них прокурором або їх заступниками;
3) до дванадцяти місяців - Генеральним прокурором України чи його заступниками.
3. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
1. Чинний КПК (ст. 219) встановлює стислі строки досудового розслідування, оскільки своєчасне і швидке розслідування кримінальних правопорушень випливає із завдань кримінального судочинства, які передбачають забезпечення прав і законних інтересів, передусім потерпілих і підозрюваних.
Стаття 219 КПК називає граничні строки для провадження дізнання по кримінальних проступках (два місяці) та досудового слідства при розслідуванні злочинів (дванадцять місяців).
Коментована стаття визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування. Зазначені в цій статті правила поширюються на досудове розслідування у формі дізнання (кримінальні проступки), а також на досудове слідство (злочини).
Якщо досудове розслідування кримінального проступку у формі дізнання неможливо закінчити внаслідок складності провадження у строк протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, то цей строк може бути продовжений районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
2. Якщо досудове розслідування злочину у формі досудового слідства неможливо закінчити протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, то цей строк може бути продовжений:
1) до трьох місяців - районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором;
2) до шести місяців - прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, міст Києва і Севастополя чи прирівняним до них прокурором або їх заступниками;
3) до дванадцяти місяців - Генеральним прокурором України чи його заступниками.
3. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений:
а) до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження;
б) до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження;
в) до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Загальні положення продовження строку досудового розслідування"
 1. Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування
  1. Прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк досудового розслідування, якщо переконається, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин. 2. Якщо прокурор задовольняє клопотання
 2. Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування
  1. Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування. 2. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального
 3. Стаття 109. Реєстр матеріалів досудового розслідування
  1. Реєстр матеріалів досудового розслідування складається слідчим або прокурором і надсилається до суду разом з обвинувальним актом. 2. Реєстр матеріалів досудового розслідування повинен містити: 1) номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового розслідування, а також час її проведення; 2) реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування;
 4. Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування
  1. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. 2. Якщо досудове розслідування
 5. Стаття 298. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків
  1. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї
 6. Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування
  Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового
 7. Стаття 283. Загальні положення закінчення досудового розслідування
  1. Особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. 2. Прокурор зобов'язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до
 8. Стаття 219. Строки досудового розслідування
  1. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. 2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового
 9. Стаття 199. Порядок продовження строку тримання під вартою
  1. Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. 2. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 3. Клопотання про
 10. § 4 Продовження строку досудового розслідування
  § 4 Продовження строку досудового
 11. § 4. Продовження строку досудового розслідування
  § 4. Продовження строку досудового
 12. Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування
  1. Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продовженні строку досудового розслідування у разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність підстав, передбачених частиною першою статті 296 цього Кодексу, а також, якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального
 13. Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою
  1. Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. 2. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному
 14. Стаття 301. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків
  1. Закінчення досудового розслідування кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. 2. Слідчий зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п'яти днів після повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених процесуальних документів: 1)
 15. Стаття 38. Орган досудового розслідування
  1. Органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: 1) органів внутрішніх справ; 2) органів безпеки; 3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 4) органів державного бюро розслідувань. 2. Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
 16. Стаття 282. Відновлення досудового розслідування
  1. Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового
© 2014-2022  yport.inf.ua