Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Секретар судового засідання

1. Секретар судового засідання:
1) здійснює судові виклики і повідомлення;
2) перевіряє наявність та з 'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;
3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами;
4) веде журнал судового засідання;
5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді;
6) виконує інші доручення головуючого в судовому засіданні.
1. Секретар судового засідання є учасником кримінального провадження, на якого покладається організаційне забезпечення судового провадження. Він є працівником суду, якого не віднесено до кола учасників судового провадження. За наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 77 та ч. 1 ст. 79 КПК, секретар судового засідання не має права брати участь у кримінальному провадженні та відводиться.
У судовому засіданні секретар доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб, прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з' ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.
Під час судового розгляду секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду та про умови фіксування судового засідання, а також здійснює контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами.
Секретарем судового засідання ведеться та підписується журнал судового засідання, основні вимоги до ведення якого передбачені ст. 108 КПК.
Секретар судового засідання оформляє матеріали кримінального провадження і здійснює їх передачу до канцелярії.
Крім виконання обов'язків, перелічених у цій статті, секретар виконує доручення головуючого в судовому засіданні. Наприклад, вручає копію вироку, забезпечує ознайомлення з матеріалами судового провадження, організовує дослідження матеріалів, які знаходяться на електронних носіях, тощо. У випадку дистанційної (шляхом застосування відеоконференції) участі особи в судовому провадженні з іншого приміщення, розташованого на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, головуючий може доручити секретареві судового засідання цього суду вручити такій особі пам'ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання.
У випадку, якщо під час участі в судовому засіданні секретар матиме доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, згідно з ч. 4 ст. 517 КПК він повинен мати допуск до державної таємниці. Рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв приймаються судом у формі наказу або письмового розпорядження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 74 КПК у разі відсутності в судовому засіданні судового розпорядника секретар судового засідання виконує його функції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Секретар судового засідання"
 1. Стаття 73. Секретар судового засідання
  судового засідання: 1) здійснює судові виклики і повідомлення; 2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; 3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами; 4) веде журнал судового засідання; 5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді; 6) виконує інші доручення
 2. Стаття 48. Секретар судового засідання
  стаття регламентує функції секретаря судового засідання у процесі розгляду цивільної справи та по його закінченні. Секретар судового засідання у зв'язку з його функціями є досить важливим учасником процесу, оскільки від якості його роботи залежить не тільки успішний розгляд справи, але й успішність переглядів рішення по справі. За допомогою журналу судо-вого засідання (поряд з мотивувальною
 3. Стаття 198. Журнал судового засідання
  стаття регулює другу форму фіксування судового засідання - фіксування у журналі судового засідання. Журнал ведеться секретарем судового засідання, підписується ним невідкладно і приєднується до справи. 2. Частина 2 даної статті передбачає реквізити журналу судового засідання. У ньому повинно зазначатися наступне: 1) рік, місяць, число і місце, де проводилось засідання; 2) найменування та склад
 4. Стаття 108. Журнал судового засідання
  секретарем судового
 5. Стаття 342. Відкриття судового засідання
  судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження. 2. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з'ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим,
 6. Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами
  судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду, а також про умови фіксування судового
 7. Стаття 74. Судовий розпорядник
  статтею, є обов'язковими для всіх осіб, присутніх у залі судового засідання. 4. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового
 8. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
  статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу. 2. Спеціаліст, експерт, крім того, не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому
 9. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  статті 20 цього Кодексу. 2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо: 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі; 2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань. 3. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у
 10. Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання
  судового засідання може бути обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі судового засідання. 2. Близькі родичі та члени сім'ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового
 11. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
  стаття регулює перший вид фіксування - фіксування судового засідання технічними засобами. Вона передбачає повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, яке здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду. Носії інформації (касета, дискета тощо) після закінчення судового засідання як додаток до журналу
 12. Стаття 371. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма
  секретарем судового засідання в журнал судового засідання. 5. Виправлення в судовому рішенні мають бути засвідченні підписами суддів того складу суду, який його
 13. Стаття 320. Запасний суддя
  судового засідання протягом судового розгляду. Рішення про необхідність призначення запасного судді приймає суд, що здійснюватиме судове провадження, одночасно з призначенням підготовчого судового засідання. Про призначення запасного судді робиться відмітка в журналі судового засідання. 2. Якщо під час судового засідання суддю замінює запасний суддя, судовий розгляд продовжується. Судовий
 14. Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання
  судового розгляду головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання. 2. Судовий розпорядник вживає заходів, щоб допитані і недопитані свідки не спілкувалися між
 15. Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
  статті розраховане на з'ясування питання, чи можна цим складом суду, за участю цього експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання розглянути і вирішити дану справу. 2. Після оголошення складу суду, прізвищ експерта, перекладача, секретаря судового засідання, спеціаліста головуючий роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявити відводи суду і зазначеним
 16. Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду
  судовому засіданні з обов'язковою участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження. 3. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення
 17. Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
  стаття визначає коло осіб, яких цей Кодекс відносить до інших учасників цивільного процесу. На відміну від осіб, які беруть участь у справі, зазначені у статті учасники не визнаються такими, що мають юридичну заінтересованість у справі, тому їх логічно вважати особами, які сприяють здійсненню правосуддя. За процесуальними ролями інших учасників цивільного процесу необхідно поділяти на дві групи:
 18. Стаття 163. Відкриття судового засідання
  статті і до ст. 173 ЦПК містить правила, що регулюють підготовчу частину судового засідання. її завданням є підготовка необхідних умов для успішного розгляду і вирішення цивільної справи. Всі питання, що вирішуються у даній частині судового засідання, та всі процесуальні дії цієї частини можна звести у чотири групи: а) чи можна при даній явці осіб, які беруть участь у справі, розглянути цю
 19. Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
  статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу. 2. Спеціаліст, експерт, крім того, не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому провадженні.
© 2014-2022  yport.inf.ua