Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Судовий розпорядник

1. До участі в кримінальному провадженні головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник.
2. Судовий розпорядник:
1) забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників кримінального провадження;
2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї;
3) стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
4) приймає від учасників кримінального провадження та передає документи і матеріали суду під час судового засідання;
5) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, експерта;
6) виконує інші розпорядження головуючого, пов 'язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження.
3. Вимоги судового розпорядника, пов 'язані із виконанням обов 'язків, передбачених цією статтею, є обов 'язковими для дотримання їх всіма особами, присутніми у залі судового засідання.
4. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.
1. Судовий розпорядник є учасником кримінального провадження, на якого покладається організаційно-технічне забезпечення судового провадження. Судовий розпорядник вирішує питання, які стосуються організації та проведення конкретного судового засідання, порядок вирішення яких, як правило, не регулюється процесуальним законодавством. До кола учасників судового провадження судовий розпорядник не входить.
2. Судовий розпорядник є працівником суду, який забезпечує готовність зали судового засідання або іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання чи необхідності проведення відеоконференції, визначає певну кількість осіб, що можуть бути присутні у залі судового засідання, вказує місця учасникам судового провадження, оголошує про вхід і вихід суду із зали судового засідання та пропонує присутнім встати.
Для забезпечення порядку в залі судового засідання судовий розпорядник взаємодіє із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання, а також з питань забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, координує дії з підрозділами конвойної служби щодо своєчасної доставки в суд обвинувачених (підсудних) і затриманих осіб та інформує головуючого про затримку доставки до суду зазначених осіб. При цьому вказівки розпорядника судового засідання є обов'язковими для учасників судового провадження та для всіх присутніх у залі.
Крім того, судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам'ятку про їхні права та обов'язки, передбачені КПК, виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, експерта та вживає заходів, щоб допитані і недопитані свідки не спілкувалися між собою, приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає суду.
Поряд із виконанням конкретних обов'язків, перелічених у ст. 74 КПК, судовий розпорядник виконує інші розпорядження головуючого, пов'язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження. Зокрема, у випадку дистанційної (шляхом застосування відеоконференції) участі особи в судовому провадженні з іншого приміщення, розташованого на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, головуючий може доручити судовому розпоряднику цього суду вручити такій особі пам'ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд із нею до закінчення судового засідання.
Відвід судового розпорядника КПК не передбачений. Однак, виходячи із загальних засад кримінального провадження, очевидно, що, виконуючи функції працівника суду, судовий розпорядник не може одночасно виконувати функції представника, оскільки ця обставина викликатиме сумнів в об'єктивності та неупередженості суду, і може бути замінений рішенням суду за клопотанням сторін судового провадження або без такого.
У випадку, якщо під час участі в судовому засіданні судовий розпорядник матиме доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, згідно з ч. 4 ст. 517 КПК він повинен мати допуск до державної таємниці. Рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв приймаються судом у формі наказу або письмового розпорядження.
3. Вимоги судового розпорядника, пов'язані із виконанням обов'язків, передбачених цією статтею, є обов'язковими для дотримання їх всіма особами, присутніми у залі судового засідання.
4. Якщо судовий розпорядник у судовому засіданні відсутній його функції виконує секретар судового засідання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Судовий розпорядник"
 1. Стаття 74. Судовий розпорядник
  1. До участі в кримінальному провадженні головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник. 2. Судовий розпорядник: 1) забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників кримінального провадження; 2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї; 3) стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового
 2. Стаття 49. Судовий розпорядник
  1. Судовий розпорядник: 1) забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників цивільного процесу; 2) з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні у залі судового засідання; 3) оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати; 4) слідкує за
 3. Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання
  1. Перед початком судового розгляду головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання. 2. Судовий розпорядник вживає заходів, щоб допитані і недопитані свідки не спілкувалися між
 4. Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
  Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені для цього приміщення. 2. Судовий розпорядник вживає заходів щодо того, щоб свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав. 1. Ця стаття передбачає необхідність видалення свідків із залу судового засідання до початку розгляду справи по суті у відведене для цього приміщення. Така дія має на меті запобігання
 5. Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
  1. Учасниками цивільного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, с секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу. 1. Коментована стаття визначає коло осіб, яких цей Кодекс відносить до інших учасників цивільного процесу. На відміну від осіб, які беруть участь у справі, зазначені у статті учасники не
 6. Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання
  Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи. 2. Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається з дозволу головуючого.
 7. Стаття 345. Повідомлення про права і обов'язки
  1. Судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам'ятку про їхні права та обов'язки, передбачені цим Кодексом. 2. Після ознайомлення обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у судовому розгляді, з пам'яткою головуючий з'ясовує, чи зрозумілі їм їх права та обов'язки і у разі необхідності роз'яснює
 8. Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
  Під час одноособового розгляду справи в суді першої інстанції головуючим є суддя, який розглядає справу. 2. Головуючий керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного
 9. Стаття 329. Обов'язки присутніх у залі судового засідання
  1. Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду повинні встати. Сторони кримінального провадження допитують свідків та заявляють клопотання, подають заперечення стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Свідки, експерти, спеціалісти дають показання, стоячи на місці, призначеному для свідків. Особи, присутні в залі, заслуховують
 10. Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
  1. Досудове розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, проводяться з дотриманням вимог режиму секретності. 2. Процесуальні рішення не повинні містити відомостей, що становлять державну таємницю. 3. До участі у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються особи, які
 11. Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду
  1. Судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку. 2. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов'язковою участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження. 3. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі
© 2014-2022  yport.inf.ua