Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Строк подання заяви про перегляд судового рішення

1. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше.
2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
3. Перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи, інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого, з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.
4. Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.
5. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою -третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику учасників судового провадження та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.
1. Заява про перегляд судового рішення подається до ВСУ через ВССУ у встановлені ст. 447 КПК строки: три місяці з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого подано клопотання про його перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав для перегляду, передбачених ч. 1 ст. 445 КПК.
2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, подається протягом трьох місяців від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
3. У разі якщо порушується питання про перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого, такий перегляд допускається лише в межах установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.
4. Якщо особа відбуває покарання або засуджений помер, це не є перешкодою для перегляду справи.
5. Якщо заява про перегляд судового рішення помилково подана безпосередньо до ВСУ, останній направляє її до ВССУ для виконання вимог, передбачених статтями 448, 449 КПК. Законом передбачений єдиний строк для всіх осіб, коло яких визначено у ч. 1 ст. 425 і 446 КПК, які мають право на подання заяви про перегляд судового рішення. У разі подання заяви з пропуском встановленого ст. 447 КПК строку та за відсутності клопотання про його відновлення заява залишається без розгляду.
За наявності причин, визнаних поважними, ВССУ за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Питання про відновлення строку вирішується у судовому засіданні без виклику учасників судового провадження і за результатами виноситься ухвала, якою пропущений строк відновляються або визнається таким, що не підлягає поновленню.
У випадку подання заяви про перегляд судового рішення з пропущеним строком заявник вправі подати клопотання про його поновлення з наведенням мотивів пропуску строку та надати докази поважності причин пропуску строку. Така заява подається до ВССУ.
За відсутності клопотання про поновлення строку на подання заяви про перегляд судового рішення заява залишається без розгляду, про що постановляється відповідна ухвала. У той же час питання про поновлення строку звернення може бути поставлено перед ВСУ у контексті подання заяви про перегляд судового рішення по суті. Клопотання про поновлення пропущеного строку розглядається судом без виклику учасників судового провадження.
Обов'язок доведення поважності причин пропуску строку звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення покладено на особу, якою заявлено клопотання про поновлення пропущеного строку. Поважними причинами пропуску строку можуть бути визнані: тяжка хвороба учасника судового провадження, смерть або тяжка хвороба близької йому людини, стихійне лихо, несвоєчасне вручення особі, що перебуває під вартою, копії судового рішення, вручення такого без перекладу мовою, якою останній володіє, тощо.
Якщо питання про поновлення строку на подання заяви про перегляд судового рішення чи про залишення заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду не було предметом розгляду ВССУ, то його вирішує суддя - доповідач ВСУ протягом 15 днів з дня відкриття провадження відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 452 КПК. Залежно від прийнятого рішення той готує доповідь і постановляє ухвалу про закінчення підготовки та про призначення справи до розгляду або виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо поважних причин пропуску строку звернення не встановлено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Строк подання заяви про перегляд судового рішення"
 1. Стаття 447. Строк подання заяви про перегляд судового рішення
  1. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, якщо воно
 2. Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
  1. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати ви-могам, встановленим статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому мас бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд. 1. Коментована стаття є головним чином відсильною. Як і всяке судове рішення, заочне рішення має відповідати вимогам законності і обґрунтованості, тобто й у цьому розгляді справи суд повинен
 3. Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
  1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, має право відмовитися від заяви до початку судового розгляду. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває кримінальне провадження за нововиявленими обставинами, про що постановляє ухвалу. 2. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, не має права
 4. Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
  Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. 2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. 1. Хоча вважається, що відповідач своєю процесуальною поведінкою і зробив можливим розгляд справи за його відсутності, процесуальний закон залишає за ним можливості захисту свого права. Тому
 5. Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
  1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядається судом протягом двох місяців з дня її надходження згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для кримінального провадження в суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. 2. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
 6. Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
  1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються: 1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою); 2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву; 3) копії різних
 7. Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку внаслідок незнання про існування таких обставин. 2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він
 8. Стаття 464. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами
  1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що надійшла до суду, передається в порядку черговості судді суду. У розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не має права брати участь суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання. 2. Не пізніше наступного дня після надходження заяви до суду
 9. Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
  Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви. 2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і 266 з'ясовує думку
 10. Стаття Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововияв- леними обставинами та її наслідки
  1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, має право відмовитися від заяви до початку судового розгляду. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває кримінальне провадження за нововиявле- ними обставинами, про що постановляє ухвалу. 2. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявле- ними обставинами, не має права
 11. Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
  1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі. 2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено: 1) найменування суду, який ухвалив заочне рігчення; 2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку; 3) обставини, шо свідчать про поважність причин неявки
 12. Стаття 364. Форма і зміст заяви
  Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду першої інстанції. 2. У заяві зазначаються: 1) найменування суду, якому адресується заява; 2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження; 404 3) інші
 13. Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
  Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подасться протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 2. Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу
 14. Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення
  Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви. 2. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження. 1. Дана стаття
 15. Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
  1. Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь 402 у справі, протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, що с підставою для перегляду. 2. Строк для подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявле-іиімп обставинами обчислюється: 1) у випадках, встановлених пунктом 1 частини другої статті 361 цього
 16. Стаття 446. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України
  1. Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку. 2. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення
 17. Стаття 461. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  1. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини. 2. Перегляд за нововиявленими обставинами виправдувального вироку допускається лише протягом передбачених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 3. За
 18. Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається в письмовій формі. 2. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами зазначаються: 1) найменування суду, до якого подається заява про перегляд; 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо
 19. Стаття Право подати заяву про перегляд судового рішення за новови- явленими обставинами
  1. Учасники судового провадження мають право подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили. 1. Дана стаття визначає коло осіб, які мають право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (суб'єкти звернення за нововиявленими обставинами), зокрема, до них відносять учасників судового
© 2014-2022  yport.inf.ua