Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття Верховенство права

1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до Якого людина, ее права та свободи візнаються Найвищого цінностямі та візначають Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави.
2. Принцип верховенства права у крімінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
1. Принцип верховенства права нашел свое закріплення як у нізці міжнародніх нормативно-правових АКТІВ (Преамбулі КЗПЛ; Преамбулі та ст. 3 Статуту Заради Європи, Амеріканській конвенції про права и обов'язки людини та ін.), Так и на національному Рівні (п. 1 ст. 8 конституції України, ст. 8 КАСУ, у Преамбулі, ст. 2, ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про судоустрій и статус суддів», ст. 5 ЗУ «Про безоплатну правову Допомога» та ін.).
За своим характером цею принцип є багатоаспектності и Включає низьку компонентів, что утворюють его Зміст. СУТНІСТЬ верховенства права Розкрити у Доповіді «Про верховенство права», прійнятій на 86-му пленарному засіданні Венеціанської КОМІСІЇ 25-26 березня 2011 р. Відповідно до підходів Венеціанської КОМІСІЇ віділяють Такі складові верховенства права: 1) доступ до закону (про відмивання повінні буті зрозумілімі, яснімі та передбачуваності), 2) Вирішення вопросам про юридичні права винне, як правило, здійснюватіся на підставі закону, а не за Розсудів; 3) Рівність перед законом; 4) влада винна реалізовуватіся відповідно до закону, справедливо та розумно; 5) права людини повінні буті захищені; 6) повінні буті наявні засоби для врегулювання спорів без невіправданіх витрат та відстрочок; 7) наявність справедливого суду; 8) держава винна Дотримуватись своих зобов'язань у рамках як міжнародного права, так и национального.
Віходячі з такого підходу та міжнародно-правових документів слід віділіті обов'язкові елєменти верховенства права: 1) законність, у тому чіслі прозорий, підзвітній и демократичний процес Прийняття законодавства; 2) правова візначеність; 3) Заборона на свавілля; 4) доступ до Правосуддя, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Незалежності та не-упереджень судами; 5) Дотримання прав людини; 6) недіскрімінація та Рівність перед законом.
У сфері кримінального провадження особливого Значення набуває такий аспект принципом верховенства права, як пріорітетність прав людини, оскількі самє в Цій сфере правових відносін смороду могут буті Суттєво обмежені. У зв'язку Із Цім ч. 1 коментованої статьи візначає, что кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до Якого людина, ее права та свободи візнаються Найвищого цінностямі та візначають Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави. Це положення прямо віпліває Із ст. 3 конституції України, відповідно до Якої права и свободи людини та їх Гарантії візначають Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави.
Принцип верховенства права Вперше на національному Рівні БУВ закріпленій у п.1 ст. 8 конституції України. Розуміння его сутності нашли свое відображення у тлумаченні, Яке Було надано ПВСУ у п. 1 постанови від 1 листопада 1996 р. № 9. «Про застосування конституції України при здійсненні Правосуддя»: «Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні візнається и Діє принцип верховенства права. Констітуційні права та свободи людини й громадянина є безпосередня діючімі. Смороду візначають цілі и Зміст Законів та других нормативно-правових АКТІВ, Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ органів законодавчої та віконавчої власти, органів місцевого самоврядування и Забезпечують ЗАХИСТ Правосуддя.
Віходячі Із зазначеного принципу та гарантування Констітуцією суднового захисту констітуційніх прав и свобод, судова діяльність має буті спрямована на захист ціх прав и свобод від будь-яких посягань путем забезпечення своєчасного та якісного РОЗГЛЯДУ конкретних справ. При цьом слід мати на увазі, что згідно Зі ст. 22 конституції закріплені в ній права и свободи людини й громадянина НЕ є вічерпнімі ».
Верховенство права означає, что суд не винен застосовуваті положення правового акта, у тому чіслі закону, ЯКЩО йо! Застосування суперечіть констітуційнім принципам права або порушуватіме права та свободи людини й громадянина. Суд не винен такоже допускаті Тлумачення закону, Яке б несправедливо обмежувало ЦІ права и свободи.
Гарантією реалізації принципу верховенства права є закріплення в нормативних актах чіткіх правил и процедур Здійснення кримінального провадження. Недодержання процесуальної форми ДІЯЛЬНОСТІ у крімінальному процесі Тягном за собою негатівні Наслідки для посадових ОСІБ - представніків Держава і обумовлює! Застосування санкцій відновлювального характеру.
2. Відповідно до ч. 2 коментованої статьи суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики ЄСПЛ.
Міжнародні договори, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою України, поряд Із Констітуцією України, КПК, іншімі законами належати до джерел кримінального процесуального законодавства. ЦІ Міжнародні акти відіграють ВАЖЛИВО роль у правовому регулюванні прав людини, закріпленні пріорітету прав людини перед державою. Одним Із міжнародніх договорів, Які мают Значення джерела кримінального процесуального права України, є КЗПЛ. Особлівість цього договору Полягає в тому, что Конвенція підлягає! Застосування разом Із рішеннями ЄСПЛ, у якіх містіться Тлумачення ее положень. Крім того, у ЗУ «Про Виконання РІШЕНЬ та! Застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. вказується на обов'язок держави Виконати решение ЄСПЛ у справах для проти України, з необхідністю Усунення причин Порушення Україною КЗПЛ и протоколів до неї, з Впровадження в українське судочинство та адміністратівну практику європейськіх стандартів прав людини, Зі створеня передумов для Зменшення числа заяв до ЄСПЛ проти України . У статьи 17 цього Закону закріплюється обов'язок судів застосовуваті при розгляді справ КЗПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права.
Природа РІШЕНЬ ЄСПЛ обумовлена ПЄВНЄВ факторами: а) правові позіції, что містяться в них, мают нормативний характер; б) у рішеннях дається Тлумачення КЗПЛ та Протоколів до неї; в) Самі решение мают правозастосовній характер, оскількі в них містіться решение з конкретної справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття Верховенство права "
 1. Стаття 8. Верховенство права
  верховенства права, відповідно до Якого людина, ее права та свободи візнаються Найвищого цінностямі та візначають Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави. 2. Принцип верховенства права у крімінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав
 2. 20. Де закріплені принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу?
  Верховенства і прямої дії права Європейського Союзу мають прецедентне походження: не будучи прямо закріпленими в установчих договорах, вони були встановлені судовою практикою - рішеннями Суду Європейських співтовариств. Спочатку, в 1963 р., Суд визнав принцип прямої дії (рішення у справі "Van Gend en Loos"), потім, в 1964 р., принцип верховенства (рішення у справі "Costa") * (38). В
 3. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
  верховенство права; 2) законність; 3) Рівність перед законом и судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи Іншого володіння особини; 7) таємниця Спілкування; 8) невтручання у ПРИВАТНЕ життя; 9) недоторканність права власності; 10) презумпція невінуватості та забезпечення доведеності вини; 11)
 4. Контрольні питання
  верховенства права. 4. Права і свободи людини і громадянина як вища цінність у демократичному суспільстві. 5. Принцип поділу влади в системі здійснення державної влади. 6. Роль і місце судової влади у захисті прав і свобод особистості. 7. Проблеми та шляхи формування правової державності в Російській
 5. 23. Законність, правопорядок і правова держава
  верховенство закону, тобто тільки прийнятий вищим законодавчим органом в установленому порядку нормативно-правовий акт має найвищу юридичну силу; 4) неприпустимість протиставлення і підміни законності і доцільності; 5) зв'язок законності і культури; 6) невідворотність покарання за порушення законності; 7) презумпція невинності; 8) захист прав і свобод людини як
 6. Стаття 331. (Стаття 331 виключено згідно із Законом № 1723-ІУ від 18.05.2004 р.)
  Стаття 331. (Стаття 331 виключено згідно із Законом № 1723-ІУ від 18.05.2004
 7. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  верховенства і безпосередньої дії конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 8. Стаття 230. (Стаття 230 виключено згідно із Законом № 669-ІУ від 03.04.2003 р.)
  Стаття 230. (Стаття 230 виключено згідно із Законом № 669-ІУ від 03.04.2003
 9. Стаття 12. Право на правова допомога
  стаття того и встановлює, что особа, яка бере участь у деле, має право на правова допомога. Що стосується ОСІБ, Які Надаються таку допомог, стаття додає до адвокатів "других фахівців у Галузі права". Про форми правової ДОПОМОГИ дів. коментар до ст. 56 цього
 10. Стаття 359. Підстави для Скасування чі Зміни судових РІШЕНЬ
  статтей 354 цього Кодексу. 1. Коментована стаття містіть правило, згідно з Яким підставамі Скасування або Зміни РІШЕНЬ, что переглядаються у зв'язку з вінятковімі обставинами, є ті Самі Обставини, что є мотивами Оскарження (дів. коментар до ст. 354
 11. 6. Конституції та питання міжнародного права
  верховенство норм міжнародних договорів над внутрішнім законодавством (зокрема, Конституції Албанії, Болгарії, Чехії, Словаччини, Польщі, Хорватії,
 12. Стаття 321. Особливості відповідальності за деякі види порушеннях Мітні правил
  статтей 331, 332, 348 - 350 цього Кодексу, внаслідок аварії або Дії непереборної сили, что підтверджується відповіднімі документами, НЕ Тягном за собою відповідальність, передбачення Цім
 13. Стаття 344. Оголошення складу суду и роз'яснення права відводу
  статтей 342 та 343 цього Кодексу Дій Головуючий оголошує склад суду, Прізвище запасного судді, ЯКЩО ВІН призначеня, прізвіща прокурора, потерпілого, Цивільного позивача, обвинуваченого, захисника, Цивільного відповідача, представніків та законна представніків, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання, роз'яснює учасникам судового провадження право відводу и з'ясовує , чі
 14. 33. Законність і правопорядок
  верховенство і єдність закону, рівність громадян перед законом і судом і витікаючу з нього невідворотність юридичної відповідальності будь-якої особи за вчинене правопорушення, пронизує всі сторони життя, змісту і дії права, починаючи з його формування в процесі правотворчості і закінчуючи застосуванням та іншими видами реалізації права. Принципи законності: 1) єдність (у країні
 15. Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції
  статтей 284 цього Кодексу, скасовує обвінувальній вирок чи ухвалу и закриває кримінальне
 16. Стаття 417. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції
  статтей 284 цього Кодексу, скасовує обвінувальній вирок чи ухвалу и закриває кримінальне
 17. Стаття 12.
  (Статтю 12 виключено на підставі Закону N 258/95-ВР від 05.07 .95) Розпорядження Антимонопольного комітету України Антимонопольний комітет України и его теріторіальні управління в межах своих Повноваження пріймають обов'язкові для Виконання
 18. 18. Що таке "принципи права Європейського Союзу"?
  верховенства і прямої дії права Європейського Союзу, що визначають його співвідношення з правовими системами держав-членів; - загальні принципи права - вихідні початку правового регулювання, які діють у всіх сферах ведення Союзу і притаманні також іншим демократичним правовим системам; - спеціальні принципи права Європейського Союзу, які мають силу в рамках окремих галузей чи
 19. Стаття 386. Органи, уповноважені розглядаті справи про Порушення Мітні правил
  статтей 329 - 335, 337, 338, 342 - 344, 346, 347, 354, 355 цього Кодексу, розглядаються митними органами. Справи про Порушення Мітні правил, передбачені статтей 336, 339 - 341, 345, 348 - 353 цього Кодексу, а такоже УСІ справи про Порушення Мітні правил, вчінені особами ВІКОМ від шістнадцяті до вісімнадцяті років, розглядаються місцевімі судами (суддю) за місцем розташування Мітні
© 2014-2022  yport.inf.ua