Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Вирішення питання про відсторонення від посади

1. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
2. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:
1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади;
2) перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та які підлягають поверненню особі або вилученню на час відсторонення від посади;
3) строк відсторонення від посади, який не може становити більше двох місяців;
4) порядок виконання ухвали.
4. Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним клопотанням, підозрюваному чи обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, наступного за днем її постановлення, та підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
1. Під час судового розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади слідчий, прокурор зобов'язаний довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий суддя, суд за результатами розгляду клопотання слідчого, прокурора задовольняє клопотання та застосовує відсторонення особи від посади на строк до двох місяців або відмовляє у задоволенні такого клопотання.
Рішення про відсторонення особи від посади приймається за результатами змагального процесу, коли кожна зі сторін наводить докази в обґрунтування своєї правової позиції. Слідчий, прокурор, що звернулися з відповідним клопотанням до слідчого судді (суду), під час його розгляду повинні довести наявність достатніх підстав для відсторонення особи від посади у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, обґрунтованість викладених у клопотанні обставин.
У разі якщо слідчий, прокурор не доведуть наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення особи від посади необхідно для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання іншій протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади.
2. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд насамперед зобов'язаний врахувати наявність правових підстав для відсторонення особи від посади та достатніх доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, а також наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Вказані обставини повинні бути встановлені за результатами розгляду клопотання, підтверджуватись показаннями свідків, матеріалами кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя, суд мають звернути особливу увагу на можливі наслідки для інших осіб, у тому числі й негативні, у разі прийняття рішення про відсторонення від посади. З огляду на загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК, слідчий суддя або суд при оцінці потреб досудового розслідування зобов'язані врахувати можливість досягнення завдань у конкретному кримінальному провадженні без застосування вказаних заходів.
3. В ухвалі, яку слідчий суддя або суд постановляє за наслідками розгляду клопотання, зазначаються мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади та перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та які підлягають поверненню особі або вилученню на час відсторонення від посади, вказується строк відсторонення від посади, який не може становити більше двох місяців, а також порядок виконання ухвали.
4. Не пізніше дня, наступного за днем постановлення ухвали, її копія надсилається: а) слідчому, прокурору, який звернувся до слідчого судді, суду з відповідним клопотанням; б) підозрюваному чи обвинуваченому; в) керівнику підприємства, установи, організації, де працює підозрюваний, обвинувачений; г) іншим заінтересованим особам. Ухвала слідчого судді, суду про відсторонення особи від посади підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому розд. 8 КПК для виконання судових рішень.
Згідно з положеннями п. 11 ч. 1 ст. 309, п. 3 частин 1, 2, 3 ст. 392 КПК ухвалу слідчого судді чи суду про відсторонення від посади або відмову у ньому може бути оскаржено в апеляційному порядку. Ухвала слідчого судді оскаржується у п'ятиденний строк з дня її оголошення в апеляційному порядку під час досудового розслідування. Порядок і строки оскарження ухвали визначено статтями 392, 395 КПК.
Після набрання законної сили ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, передбаченому для виконання судових рішень відповідно до статей 532-535 КПК. Суд разом зі своїм розпорядженням про виконання судового рішення про відсторонення особи від посади надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено обов'язок його виконання. Органи, що виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Вирішення питання про відсторонення від посади"
 1. Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади
  1. Клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника. 2. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу. 3. Під час
 2. Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування
  1. Прокурор має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу. 2. Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що: 1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; 2) сторона обвинувачення не мала
 3. Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади
  1. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають
 4. Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади
  1. Відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. 2. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час
 5. Глава 14. Відсторонення від посади
  Глава 14. Відсторонення від
 6. Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади
  1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього Кодексу, має право звернутися прокурор. 2. У клопотанні
 7. Стаття Продовження строку відсторонення від посади та його скасування
  1. Прокурор має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу. 2. Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що: 1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; 2) сторона обвинувачення не мала
 8. Стаття Розгляд клопотання про відсторонення від посади
  1. Клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/ або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника. 2. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу. 3. Під час
 9. Стаття 594. Витрати, пов'язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі
  1. Витрати, що виникли на території України у зв'язку з вирішенням питання про видачу особи, а також витрати, що виникли у зв'язку із транзитним перевезенням через територію іншої держави особи, яка видається Україні, вважаються процесуальними витратами згідно з цим
 10. Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального провадження
  1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів;
 11. Стаття Клопотання про відсторонення від посади
  1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього Кодексу, має право звернутися прокурор. 2. У клопотанні
 12. Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зони
  У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони. У разі якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів, що
 13. Стаття Загальні положення відсторонення від посади
  1. Відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. 2. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час
 14. Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини
  1. Спір щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, брата, сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини вирішується судом відповідно до статті 159 цього Кодексу. Коментована стаття регламентує питання щодо вирішення судом спору щодо участі баби, діда, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини. Вказаний спір може виникнути у тому разі, коли особи, з якими дитина проживає
 15. Стаття 425. Право на касаційне оскарження
  1. Касаційну скаргу мають право подати: 1) засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого; 2) виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав виправдання; 3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник; 4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо
© 2014-2022  yport.inf.ua