Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 437. Участь особи, щодо якої ведеться провадження про застосування примусового заходу ме-діцінскую характеру, і його законного представника

(в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 323-ФЗ)
1. Особі, щодо якої ведеться провадження про застосування примусового заходу медичного характеру, має бути надано право особисто здійснювати належні йому і передбачені статтями 46 і 47 цього Кодексу процесуальні права, якщо його психічний стан дозволяє йому здійснювати такі права. При цьому враховуються висновок експертів, що беруть участь у виробництві судово-психіатричної експертизи, і при необхідності медичний висновок психіатричного стаціонару. Законний представник особи, щодо якої ведеться провадження про застосування примусового заходу медичного характеру, залучається до участі в кримінальній справі на підставі постанови слідчого чи суду. За відсутності близького родича законним представником може бути визнаний орган опіки та піклування.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 323-ФЗ)
2. Законний представник вправі:
1) знати, у вчиненні якого діяння, забороненого кримінальним законом, уличается репрезентована ним особа;
2) заявляти клопотання і відводи;
3) подавати докази;
4) брати участь з дозволу слідчого у слідчих діях, вироблених за його клопотанням або клопотанням його захистів-ника;
5) знайомитися з протоколами слідчих дій, в яких він брав участь, і робити письмові зауваження про правиль-ності і повноту зроблених у них записів;
6) після закінчення попереднього розслідування знайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи , виписувати з нього будь-які відомості і в будь-якому обсязі, в тому числі з використанням технічних засобів, отримувати копію постанови про припинення кримінальної справи або направлення кримінальної справи до суду для застосування примусового заходу медичного характеру;
7) брати участь у судовому розгляді кримінальної справи;
8) оскаржувати дії (бездіяльність) та рішення слідчого, прокурора і суду;
9) отримувати копії оскаржуваних рішень;
10) знати про принесені у кримінальній справі скаргах і уявленнях і подавати на них заперечення;
11) брати участь у засіданні судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій.
3. Про роз'яснення законному представнику прав, передбачених цією статтею, складається протокол.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 437. Участь особи, щодо якої ведеться провадження про застосування примусового заходу ме-діцінскую характеру, і його законного представника "
 1. Стаття 439. Закінчення попереднього слідства
  статтями 24 і 27 цього Кодексу, а також у випадках, коли характер вчиненого діяння і психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для неї або інших осіб або можливістю заподіяння їм іншого суттєвої шкоди; 2) про направлення кримінальної справи до суду для застосування примусового заходу медичного характеру. 2. Постанова про припинення кримінальної справи виноситься відповідно
 2. Стаття 26.3. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків
  особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків є відомості, що мають відношення до справи і повідомлені зазначеними особами в усній або письмовій формі. 2. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків відображаються
 3. Стаття 26.3. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків
  особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків є відомості, що мають відношення до справи і повідомлені зазначеними особами в усній або письмовій формі. 2. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків відображаються
 4. Стаття 433. Підстави для провадження про застосування примусових заходів медичного характеру
  особи, яка вчинила заборонене кримінальним законом діяння в стані неосудності, або особи, у якого після скоєння злочину настало психічний розлад, що робить немож-можна призначення покарання або його виконання . 2. Примусові заходи медичного характеру призначаються в разі, коли психічний розлад обличчя пов'язана з небезпекою для неї або інших осіб або можливістю
 5. Стаття 441. Судовий розгляд
  статтями 274 і 292 цього
 6. Коментар до статті 29.6
  статтями). 2. Клопотання вправі заявляти наступні учасники провадження у справі: - фізична особа, щодо якої ведеться провадження у справі, або законний представник юридичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі, - згідно з ч. 1 ст. 25.1, ч. 1 ст. 25.4 КоАП; - потерпілий - відповідно до ч. 2 ст. 25.2 КоАП; - законні представники фізичної особи,
 7. Стаття 102. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 102
  особи, при якому відпадає необхідність у призначенні іншого примусового заходу медичного характеру. 4. Закон дозволяє змінювати примусові заходи медичного характеру як з більш строгих на менш суворі, так і навпаки, а суд може скасувати більш сувору міру стаціонарного примусового лікування без попереднього перекладу хворого до лікарні менш суворого типу. 5. У постанові
 8. Коментар до статті 26.3
  особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілого і свідка див. коментарі до ст. 25.1, 25.2, 25.6. 2. КоАП визначено статус наступних протоколів: а) протоколу про адміністративне правопорушення; б) протоколу про застосування заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, складеного посадовою особою органу,
 9. Стаття 444. Порядок оскарження постанови су-так
  щодо якої велося або ведеться провадження про застосування примусового заходу медичного характеру, його захисником, законним представником або близьким родичем і прокурором у відповідності з главою 45.1 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N
 10. Стаття 445. Припинення, зміна та продовження застосування примусового заходу медичного характеру
  брати участь у судовому засіданні, якщо його психічний стан дозволяє йому брати участь у судовому засіданні. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду кримінальної справи. (частина 4 в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 323-ФЗ) 5. В судовому засіданні досліджуються клопотання, медичний висновок, вислуховується думку осіб, що беруть участь в судовому засіданні. Якщо медичний висновок
 11. Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення
  участю особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. За відсутності зазначеної особи справа може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про належному повідомленні особи про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення. 3. Суддя,
 12. Стаття 438. Участь захисника
  участь захисника є обов'язковою з моменту винесення постанови про призначення щодо особи судово-психіатричної експертизи, якщо захисник раніше не брав участі в даному кримінальному
 13. Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення
  участю особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. За відсутності вказаної особи справу може бути розглянуто лише у випадках, передбачених частиною 3 статті 28.6 цього Кодексу, або якщо є дані про належному повідомленні особи про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або
 14. Стаття 90. Застосування примусових заходів виховного впливу Коментар до статті 90
  стаття дозволяє суду призначати одночасно кілька примусових заходів. При виборі однієї або декількох примусових заходів необхідно використовувати індивідуальний підхід до виправлення неповнолітнього: враховувати, зокрема, вік неповнолітнього, його ставлення до навчання або роботи, наявність батьків або осіб, які їх замінюють, обставини вчинення злочину, постпреступное
 15. Стаття 99. Види примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 99
  особи, щодо якої застосовується відповідне рішення; даний вибір повинен грунтуватися на об'єктивних даних, що свідчать про характер і ступінь суспільної небезпеки особи, а також на оцінці психічного розладу хворого та прогноз його розвитку. 2. Психічний стан осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру, визначається на підставі
 16. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 17. Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  примусових робіт, які допустили порушення порядку та умов відбування примусових робіт, адміні-ністраціей виправного центру можуть застосовуватися такі заходи стягнення: а) догану; б) скасування права проживання поза гуртожитку; в) оселення в приміщення для порушників на строк до 15
 18. Стаття 25.5. Захисник і представник
  брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника чи представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення допускається адвокат або інша особа. 3. Повноваження адвоката посвідчуються ордером, виданим відповідним адвокатським утворенням. Повноваження іншого особи, яка надає юридичну допомогу,
© 2014-2022  yport.inf.ua