Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 445. Припинення, зміна та продовження застосування примусового заходу медичного характеру

1. За підтвердженому медичним висновком клопотанням адміністрації психіатричного стаціонару, а також за клопотанням особи, до якого застосовано примусовий захід медичного характеру, її захисника чи законного представника суд припиняє, змінює або продовжує на наступні 6 місяців застосування до даної особи примусового заходу медичного характеру.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 323-ФЗ)
2. Питання про припинення, про зміну або про продовження застосування примусового заходу медичного характеру розглядає-вають судом, який виніс постанову про її застосування, або судом за місцем застосування цього заходу.
3. Про призначення кримінальної справи до слухання суд сповіщає особу, до якого застосовано примусовий захід медичного характе-тера, його законного представника, адміністрацію психіатричного стаціонару, захисника і прокурора.
(В ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 323-ФЗ)
4. Участь у судовому засіданні захисника і прокурора обов'язково. Особі, щодо якої вирішується питання про припинення, про зміну або про продовження застосування до нього примусового заходу медичного характеру, має бути надано право особисто брати участь у судовому засіданні, якщо його психічний стан дозволяє йому брати участь у судовому засіданні. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду кримінальної справи.
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 323-ФЗ)
5. У судовому засіданні досліджуються клопотання, медичний висновок, вислуховується думку осіб, що беруть участь в судовому засіданні. Якщо медичний висновок викликає сумнів, то суд за клопотанням осіб, які беруть участь у судовому засіданні, або по власній ініціативі може призначити судову експертизу, витребувати додаткові документи, а також допитати особу, щодо якої вирішується питання про припинення, про зміну або про продовження застосування примусового заходу медичного характеру, якщо це можливо за його психічному стану.
6. Суд припиняє або змінює застосування примусового заходу медичного характеру у разі такого психічного стану особи, при якому відпадає необхідність у застосуванні раніше призначеної заходи або виникає необхідність у призначенні іншого примусового заходу медичного характеру. Суд продовжує примусове лікування за наявності підстави для продовження застосування примусового заходу медичного характеру.
7. Про припинення, про зміну або про продовження, а одно про відмову в припиненні, зміні чи продовження застосування примусового-дітельной заходи медичного характеру суд у дорадчій кімнаті виносить постанову і оголошує його в судовому засіданні.
8. Постанова суду може бути оскаржене в апеляційному та касаційному порядку або в порядку нагляду.
(В ред. Федеральних законів від 29.11.2010 N 323-ФЗ, від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 445. Припинення, зміна та продовження застосування примусового заходу медичного характеру "
 1. Стаття 102. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 102
  припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за поданням адміністрації установи, що здійснює примусове лікування, на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів. 2. Особа, якій призначена примусовий захід медичного характеру, не рідше одного разу на шість місяців підлягає огляду комісією лікарів-психіатрів для вирішення
 2. Стаття 439. Закінчення попереднього слідства
  статтями 24 і 27 цього Кодексу, а також у випадках, коли характер вчиненого діяння і психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для неї або інших осіб або можливістю заподіяння їм іншого суттєвої шкоди; 2) про направлення кримінальної справи до суду для застосування примусового заходу медичного характеру. 2. Постанова про припинення кримінальної справи виноситься відповідно
 3. Стаття 98. Цілі застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 98
  примусових заходів медичного характеру є поліпшення психічного стану або вилікування хворих, при якому вони перестають становити небезпеку для себе і оточуючих, а також попередження вчинення зазначеними особами нових суспільно небезпечних діянь, передбачених КК
 4. Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 97
  припинення кримінальної справи суд припиняє його незалежно від наявності психічного розладу в особи, без застосування примусових заходів медичного
 5. 4. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру
  припинення. Ці питання, згідно зі ст. 102 КК РФ, вирішує суд за поданням адміністрації установи, що здійснює примусове лікування. У КК підкреслюється провідна роль судового контролю не тільки при призначенні примусових заходів, а й протягом всього процесу їх здійснення. Саме такий підхід відповідає положенням міжнародно-правових документів, зокрема, Принципам
 6. Стаття 433. Підстави для провадження про застосування примусових заходів медичного характеру
  застосування примусових заходів медичного характеру, зазначених у пунктах "б" - "г" частини першої статті 99 Кримінального кодексу Російської Федерації, здійснюється щодо особи, яка вчинила заборонене кримінальним законом діяння в стані неосудності, або особи, у якого після скоєння злочину настало психічний розлад, що робить немож-можна призначення покарання або його
 7. Стаття 99. Види примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 99
  примусового характеру залежить від суспільної небезпеки особи, щодо якої застосовується відповідне рішення; даний вибір повинен грунтуватися на об'єктивних даних, що свідчать про характер і ступінь суспільної небезпеки особи, а також на оцінці психічного розладу хворого та прогноз його розвитку. 2. Психічний стан осіб, до яких застосовуються примусові
 8. 5. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання
  припинення примусового лікування, призначеного відповідно до ст. 104 КК. Для такого припинення необхідно відпадання підстав його призначення. Припинення примусового заходу медичного характеру, з'єднаної з виконанням покарання, провадиться судом за поданням органу, що виконує покарання, на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів. Аналіз змісту ст. 104 КК
 9. Стаття 104. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання Коментар до статті 104
  припинення примусового лікування та укладенням лікарської комісії. 6. Термін примусового лікування не обов'язково повинен збігатися з терміном призначеного покарання, бо залежить від клінічних показань та інших факторів, тому примусове лікування може бути припинено до відбуття засудженим терміну покарання. Стаття 104 КК РФ не визначає порядок періодичного опосвідчення
 10. § 4. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання
  зміні психічного стану засудженого, що вимагає стаціонарного лікування, він поміщає-ся в психіатричний стаціонар або інша лікувальна установа в порядку і з підстав, які передбачені законодавством РФ про охорону здоров'я. Засуджені до позбавлення сво-боди поміщаються в подібних випадках в психіатричні ста-стаціонару, наявні в системі Мін'юсту РФ. Госпіталізація осіб,
 11. Стаття 441. Судовий розгляд
  статтями 274 і 292 цього
 12. Глава Х. Примусові заходи медичного характеру
  заходи медичного
 13. Стаття 103. Залік часу застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 103
  припинення застосування примусових заходів медичного характеру, відновленні кримінальної справи і призначення покарання або продовження виконання призначеного покарання час, протягом якого до особи застосовувалося примусове лікування в психіатричному стаціонарі, зараховується в строк покарання з розрахунку один день перебування в психіатричному стаціонарі за один день позбавлення волі. У законі
 14. Стаття 440. Призначення судового засідання
  застосування примусового заходу медичного характеру, суддя призначає її до розгляду у су-Дебні засіданні в порядку, встановленому главою 33 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N
 15. Примусові заходи медичного характеру: поняття, підстави, види і зміст
  застосовані судом до осіб, які вчинили заг-о небезпечні діяння в стані неосудності, або хворим психічним розладом після соверш-я переступив-я, або страждають психічним захворюванням, що не викл-ім осудність, і вчинили переступив-е, а також до алкоголіків і наркоманів, кіт-ті вчинили переступив-е, в цілях їх лікування та попередження нових заг-о небезпечних дій або переступив-й. За своєю
 16. § 3. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру
  445 КПК України). У судовому засіданні обов'язково беруть участь захисник і прокурор. У разі, коли особа, у якої психічний розлад наступило після здійснення злочину, вилікувалося і йому призначається покарання (або поновлюється його виконання), вре-мя, протягом якого до особи застосовувалося примусове ле-чення в психіатричному стаціонарі, зараховується в строк на- казания з
 17. Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медичного характеру
  зміні психічного стану засудженого, що вимагає стаціонарного лікування, приміщення засудженого в психіатричний стаціонар або інша лікувальна установа здійснюється в порядку і з підстав, які передбачені законодавством Російської Федерації про охорону здоров'я. 5. Час перебування в зазначених установах зараховується в строк відбування покарання. При відпадати необхідності
 18. Стаття 103. Залік часу застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 103
  застосування примусових заходів медичного характеру застосовується з урахуванням строків давності кримінального
 19. Стаття 305. Рішення суду щодо заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом
  продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом, повинно відповідати загальним вимогам, що пред'являються до судового рішення і порядку його винесення (ст. 194-195, 197, 198, 209). 2. В результаті розгляду справи суд робить висновок про наявність чи відсутність підстав для примусової госпіталізації громадянина в психіатричний стаціонар, продовження терміну
 20. Стаття 443. Постанова суду
  статтями 21 і 81 Кримінального кодексу Російської Федерації про звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності або від покарання і про застосування до нього примусових заходів медичного характеру. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Якщо особа не представляє небезпеки за своїм психічним станом або їм скоєно діяння невеликої тяжкості, то суд виносить постанову про
© 2014-2022  yport.inf.ua