Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Примусові заходи медичного характеру: поняття, підстави, види і зміст

.
Примусові заходи медичного хар-ра - передбачені уг.им законом заходи примусового лікування, кіт-ті можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили заг-о небезпечні діяння в стані неосудності, або хворим психічним розладом після соверш-я переступив-я, або страждають психічним захворюванням, що не викл-ім осудність, і вчинили переступив-е, а також до алкоголіків і наркоманів, кіт-ті вчинили переступив-е, в цілях їх лікування та попередження нових заг-о небезпечних дій або переступив-й. За своєю юр. природі ці заходи явл. заходами гос-венного примусу.
Підстави: соверш-е общ-о небезпечного діяння або переступив-я наступними категоріями осіб: а) скоїли заг-о небезпечне діяння в стані неосудності: б) скоїли переступив-е у адекватному стані, але хворими психічним розладом; в) скоїли переступив-е в стані психічного розладу; г) скоїли переступив-я і які є осудними, але потребує примусового лікування від алкоголізму, наркоманії чи токсикоманії (ч. 1 ст. 97 КК).
Примусові заходи медичного хар-ра уг.им наказ-ием НЕ явл. і елементів кари не містять, не тягнуть судимості.
Види примусових заходів медичного хар-ра
"а) амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра (консультативно-лікувальна допомога або диспансерне спостереження (контроль за станом психічного здоров'я особи шляхом регулярних оглядів лікарем-психіатром і надання йому необхідної медичної та соціальної допомоги);
б) примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального типу (особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння, не пов'язане з посяганням на життя громадян , і за своїм психічним станом не представляють небезпеки для оточуючих, але потребують лікарняному змісті і лікуванні);
в) примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу (особи, які за своїм психічним станом потребують стаціонарного лікуванні та постійному спостереженні);
г) примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням (особи, психічний стан яких може детермінувати поведінку, небезпечне як для самого хворого, так і для інших осіб).

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Примусові заходи медичного характеру: поняття, підстави, види і зміст "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  примусовості виконання. Послідовне проведення подібної позиції не дозволяє також пояснити правову природу добровільного фактичного надання аліментних-зобов'язаною особою змісту одержувачу. Нарешті, зазначений подходвступает в протиріччя і з рядом положень Сімейного кодексу (напр., п. 2 ст. 107, п. 1 ст. 118). У цьому зв'язку ми схильні вважати, що відповідна угода
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  примусові заходи превентивного (попереджувального) характеру. Цивільно-правові санкції. Тема 13. Цивільно-правова відповідальність Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав. Особливості цивільно- правової відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової
 3. Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 97
  примусових заходів медичного характеру. Вміщені в ній норми визначають підстави, мети, види примусових заходів медичного характеру, порядок їх реалізації, припинення застосування. Розглянуті заходи не є покаранням, а володіють власним призначенням і змістом, визначальним їх специфічну природу, природу заходи кримінально -правового характеру, що не є покаранням.
 4. § 2. Співвідношення принципів кримінального законодавства з принципами кримінальної відповідальності, принципами кримінального права, принципами кримінально-правової політики та принципами кодифікації кримінально-правових норм
  примусові заходи медичного характеру), які не є покаранням "* (119). Близька до наведеної позиція, висловлена М.П. Журавльовим і Е.М. Журавльової. Вчені вважають, що "при всій важливості покарання як засобу боротьби зі злочинністю ним не вичерпується поняття кримінальної відповідальності". Останнє за своїм змістом є більш широким, ніж покарання, оскільки можливі й інші форми
 5. Використана література:
  примусових заходів виховного впливу не дозволяє вважати їх заходами кримінальної відповідальності " . Карелін Д.В. Примусові заходи виховного впливу як альтернатива кримінальної відповідальності: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Томськ, 2001. С. 9. * (125) Див про це: Додаток N 2. * (126) Див: Лозовіцкая Г.П. Указ. соч. Ч. 2. С. 4, 6. * (127) Одним з перших дане
 6. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  примусове тощо) *. Усяка жива істота прагне щастя. При цьому для людини важливо рівновагу між прагненням до щастя і ступенем задоволення. Якщо природні потреби мають природні межі (наситився і є не хочеться), то соціальні потреби не мають природних обмежень, вони безмежні. Ми ще повернемося до цієї теми в гол. 6. * Дюркгейм Е. Громадська
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  примусових заходів виховного впливу, які вчинили втечі з установ кримінально-виконавчої системи або самовільно пішли із сімей, спеціальних навчально-виховних установ або центрів тимчасового утримання для неповнолітніх правопорушників органів внутрішніх справ (ч. 1 ст. 23 Федерального закону від 24 червня 1999 року N 120-ФЗ "Про основи системи профілактики бездоглядності
 8. Стаття 13. Права поліції
  примусове перепровадження (піше або на транспорті) фізичної особи з місця його фактичного затримання у вказане службове приміщення або до відповідної посадової особи. 13.2. Особа вважається доставленим, а доставлення завершеним, після того як доставляється переступив поріг будівлі територіального органу або підрозділу поліції або увійшов до кабінету до співробітника, до
 9. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  примусові заходи медичного та виховного характеру, застосовувані замість кримінального покарання або поряд з ним. Глави Особливої частини виділені, образно кажучи, виходячи з «адреси» здійснюваної з їх допомогою охорони та захисту суспільних відносин від злочинних посягань. Зокрема, маються глави про відповідальність і покарання за злочини проти життя і здоров'я (від навмисного
 10. Тема 8.2. Кримінально-правові відносини
  примусового впливу до винного або виправдовує притягнуте особа), суд касаційної інстанції (дозволяючий вступ вироку в законну силу або відмовляє в цьому). Зміст кримінально-правового відносини - це комплекс обов'язків, прав, повноважень його учасників. Його не треба трактувати, як це нерідко робиться, стверджуючи, що одні учасники володіють тільки або в основному
© 2014-2022  yport.inf.ua