Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Адвокатура і держава

1. Професіонал - людина, що займається чим-небудь як професією. Професія (лат. professio - "офіційно вказане заняття, спеціальність") - це що виник в умовах поділу праці профіль трудової діяльності, що вимагає володіння комплексом загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, досвідом. У професії виділяються спеціальності та спеціалізації. Причому, у міру розширення спектра масово-інформаційної діяльності кількість спеціальностей і спеціалізацій зростає.
Стосовно до адвокатуру професійне співтовариство - це сукупність осіб, які є лише адвокатами, і ніким іншим. Зрозуміло, оскільки адвокат - юрист, тобто особа, яка має вищу юридичну освіту (докладніше див коментар до ст. 2 коментованого Закону), інші особи, що володіють подібною освітою і юридичною практикою, має право претендувати на статус адвоката. Однак членами цього професійного співтовариства вони вправі стати тільки після визнання їх адвокатами в порядку, передбаченому коментованим Законом (ст. 2). Складніше йде справа з приналежністю адвокатури до системи інститутів громадянського суспільства. Саме поняття "громадянське суспільство" в літературі визначається як "відносно незалежна від держави область життєдіяльності людей, сфера суспільних відносин, в які вступають вільні індивіди, що переслідують свої приватні цілі та інтереси" * (44). Багато сучасні політики, починаючи з Б.Н. Єльцина і не виключаючи чинного главу держави, говорили про необхідність побудови в Росії громадянського суспільства, чи констатували його існування. Однак на конституційному рівні ця категорія закріплена була. Громадянське суспільство відображено в нормативних актах виборчого права, законах про інформацію, проект закону про нотаріат, коментованому Законі, але ні в одному з цих документів зміст даної категорії не отримало належної змістовного оформлення.
Якщо характеризувати адвокатуру як інститут громадянського суспільства, то можна виділити наступні її ознаки:
а) повну незалежність від держави; необхідно сказати, що інші "адвокатуроподобние" організації, створювані з ініціативи держави на бюджетні або інші засоби, які не належать захищається особі, та здійснюють юридичну допомогу і захист громадян, а також різні громадські та правозахисні організації не мають нічого спільного з адвокатурою. Прикладом таких організацій є державні юридичні бюро, створювані в порядку, встановленому ст. 18 Федерального закону від 21 листопада 2011 р. N 324-ФЗ "Про безкоштовної юридичної допомоги в Російській Федерації" * (45);
б) адвокатура - це публічна, а не приватна структура. Незважаючи на те що в ході судового процесу адвокат захищає приватні інтереси юридичної або фізичної особи, він виконує важливу конституційний обов'язок держави з надання громадянину кваліфікованої юридичної допомоги (ст. 48 Конституції РФ). У Росії, як і в будь-якому іншому демократичній державі, ця функція в цілях забезпечення об'єктивності та неупередженості передана незалежної від держави структурі - адвокатуру. Таким чином, діяльність не тільки адвокатури носить публічний характер, а й кожного адвоката, що і є основою особливого порядку здійснення слідчих дій відносно даної категорії осіб (докладніше див коментар до ст. 18);
в) економічна самостійність адвокатури. Діяльність адвоката фінансується державою лише у виняткових випадках (див. коментар до ч. 3 цієї статті). У всіх інших випадках адвокатура знаходиться на самофінансуванні і не має інших джерел доходів, крім професійної діяльності;
г) самоорганізація адвокатури. У формах, передбачених коментованим Законом, адвокати самостійно вибирають види самоорганізації і об'єднуються в ті корпорації, які цьому Закону не суперечать.
2. Частина друга коментованої статті визначає основні принципи діяльності адвокатури, якось:
а) принцип законності, що означає точне і однакове дотримання вимог закону та іншого нормативного правового акта будь-якими учасниками правовідносин. Стосовно до адвокатуру це означає, що ця корпорація створюється і діє виключно в рамках закону, а її учасники, працюючи з довірителем, зобов'язані не тільки дотримуватися всіх вимог закону, а й вказувати на його порушення решті учасників процесу і домагатися їх усунення в інтересах довірителя;
б) принцип незалежності, що полягає в непокорі адвокатури державним і муніципальним органам, їх посадовим особам, політичним партіям, іншим громадським утворенням громадянського суспільства. Виняток становлять законні вимоги влади, що стосуються дотримання адвокатурою вимог закону і вищестоящих адвокатських утворень, видаваних ними на основі власних корпоративних актів;
в) принцип самоврядування, тобто збіг об'єкта і суб'єкта управління. Іншими словами, адвокатура як сукупність адвокатів, об'єднаних в співтовариства, самостійно виробляє ті правила внутрішнього устрою і розпорядку діяльності, яким потім добровільно підкоряються всі учасники спільноти;
г) принцип корпоративності - продовження дії принципу самостійності. Як відомо, corporatio (лат.) - об'єднання, співтовариство. У цій якості і виступає адвокатура як об'єднання адвокатів. Необхідність включення в текст коментованого Закону цього принципу означає вказівку на дію в рамках цієї спільноти так званих корпоративних норм. З точки зору теорії права всі норми, що діють в даному суспільстві, діляться на юридичні, соціальні та корпоративні. При цьому соціальні норми - це історично сформовані правила суспільної поведінки, дотримання яких забезпечується моральною відповідальністю їх порушників (наприклад, громадський осуд, припинення контактів інших членів суспільства з порушником цих норм). Юридичні норми - це правила поведінки, встановлені законом або іншим нормативним правовим актом, що поширюють свою дію на необмежене коло осіб, дотримання яких (норм) забезпечується повагою до закону, влади, а у виняткових випадках - державним примусом у вигляді міри покарання, встановленої законом. Корпоративні норми займають якесь середнє положення між двома названими вище. Насамперед, вони не повинні суперечити закону й іншим нормативним правовим актам, поширюють свою дію на строго певне коло осіб, членів даної корпорації (спільноти), останніми ж приймаються і контролюються. Порушення цих норм, наприклад адвокатської етики, може спричинити за собою крайню міру покарання, аж до припинення адвокатського статусу (див. коментар до ст. 17);
д) принцип рівноправності адвокатів, що означає, що в своєї процесуальної діяльності всі адвокати, незалежно від їх посадового становища, стажу роботи, матеріального становища, соціальних, національних, статевих відмінностей, рівноправні між собою. Що ж до їх взаємин поза рамками судового та досудового процесів, то вони визначаються тими корпоративними нормами, які прийняті в даному співтоваристві і можуть встановлювати принцип нерівноправності і навіть підпорядкування один одному.
3. Як вже зазначалося вище, ст. 48 Конституції РФ гарантує кожному (мається на увазі будь-яка юридична або фізична особа) право на одержання кваліфікованої юридичної допомоги. Оскільки договір про надання юридичної допомоги носить БЕЗОПЛАТНО характер (тобто довіритель оплачує послуги обраного ним адвоката), то періодично виникають ситуації, коли особа, гостро потребує кваліфікованої юридичної допомоги (затриманий, укладений під варту, обвинувачуваний, підсудний), в силу матеріального становища не в змозі оплатити цю допомогу. У цьому випадку послуги адвоката оплачує держава з федерального бюджету. Категорії осіб, яким безкоштовна допомога надається завжди, а також порядок визначення розрахунку доходів незаможних громадян та форма розрахунку їх з адвокатом визначені у ст. 26 коментованого Закону (див. коментар). Однак, забігаючи наперед, відзначимо, що на практиці ця норма працює погано через низьку оплату праці адвокатів державою. Наприклад, в одному з найдорожчих за вартістю життя суб'єктів Федерації - Москві, вартість послуг адвоката, оплачуваної з бюджету, становить 300-400 рублів на день. Для порівняння: величина прожиткового мінімуму в Москві становить 6 441 рублів на місяць, або 214,7 рублів на день, тобто 2/3 від аналогічного заробітку адвоката за дорученням (безкоштовна юридична допомога надається громадянам, чий дохід нижче прожиткового мінімуму). Тому адвокати всіма можливими законними способами намагаються ухилитися від такого роду доручень. На практиці це означає порушення принципу рівноправності адвокатів та конституційного принципу права кожного на отримання кваліфікованої юридичної допомоги.
Що ж стосується виділення адвокату за призначенням службових приміщень і засобів зв'язку, то це відбувається лише в тих місцевостях, де створення адвокатських спільнот економічно нерентабельно, а юридичні консультації створюються з ініціативи держави. Наприклад, у Москві адвокат за призначенням з названої суми, одержуваної від держави, оплачує оренду приміщення і засобів зв'язку, що в принципі робить його діяльність невигідною.
Із змісту Конституції та коментованого Закону випливає, що безоплатна юридична допомога надається тільки фізичним особам. Проте Конституційний Суд РФ одним зі своїх рішень зрівняв юридичні особи з фізичними в тому, що стосується реалізації положень глави другої Конституції, в яку входить ст. 48. До того ж не виключена ситуація, коли юридична особа стає банкрутом не зі своєї вини, а іноді і з вини держави. Думається, їм також повинна бути надана можливість отримувати безкоштовну кваліфіковану юридичну допомогу.
4. Частина четверта коментованої статті з соціального забезпечення прирівнює адвоката до пересічного громадянина. Іншими словами, адвокат, виходячи на пенсію, отримує звичайну соціальну пенсію і оплату тимчасової непрацездатності на тих же умовах. При цьому необхідно відзначити, що прокурори, слідчі, працівники міліції, судді за тих же обставин отримують незрівнянно більшу соціальний зміст у відповідності не з Конституцією, а з галузевим законодавством, указами Президента та відомчими актами. З урахуванням виконання примусової низькооплачуваної роботи, про що йшла мова вище, в наявності порушення конституційного принципу рівності прав громадян і сторін судового процесу.
Адвокатура безпосередньо покликана сприяти проведенню судової реформи в Росії та вдосконалення роботи судової системи, шляхом забезпечення доступу до правосуддя, а також допомагати в реалізації принципу змагальності судового процесу. Закон проголосив адвокатуру інститутом громадянського суспільства, що не входять до системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, внаслідок чого, представники цих органів не має права втручатися в діяльність адвокатів за винятком випадків, коли ця діяльність суперечить закону.
Однак, на жаль, держава не завжди дотримується цей баланс відносин і нерідко намагається впливати на адвокатуру. Головне у взаєминах з будь-якими органами державної влади - це незалежність адвокатури, невтручання в її діяльність з боку цих органів. Залежна від держави адвокатура вже не буде адвокатурою в істинному її розумінні. Чим менше у держави буде контрольних повноважень по відношенню до адвокатури, тим менше буде зловживань і порушень прав адвокатів. Наприклад, багатьох не влаштовує формулювання п. 6 ст. 17 Закону про адвокатуру, який дає можливість територіальному органу юстиції впливати на припинення статусу адвоката.
Проблему непростих відносин адвокатури з державою і спроби одержавлення адвокатури виділяють як Федеральна палата адвокатів РФ, так і адвокатські палати суб'єктів Російської Федерації. Незважаючи на те, що адвокатура завжди готова до конструктивного діалогу, він, на жаль, не завжди вдається, а нерідко інтереси адвокатури просто ігноруються. Сьогодні взаємини держави та адвокатури носять першорядний характер, так як проблеми, що виникають в цій області, автоматично переносяться і на інші відносини. Адвокатура, як і всі інші інститути, існує в рамках тієї держави, на території якого знаходиться і здійснює свою діяльність, отже, повинна дотримуватися її законів. За словами С.В. Степашина: "Більшість проблем у взаємодії адвокатури та держави сягають корінням у співвідношення приватного та публічного інтересів, співвідношення прав і свобод людини з повноваженнями держави" * (46).
Держава покликана не контролювати і не наглядати за діяльністю адвокатури, як це було в радянські часи, а забезпечувати гарантії її незалежності. Подібний підхід законодавця є значною перемогою всього адвокатського співтовариства в боротьбі з державою за свою незалежність * (47).
Суб'єкти, уповноважені здійснювати функцію державного керівництва адвокатурою, в історії її організаційного розвитку неодноразово змінювалися. До них належали: Міністерство юстиції СРСР, Міністерства юстиції союзних і автономних республік, управління НКЮ союзних республік при обласних і крайових Радах депутатів трудящих, а також виконкоми цих рад. Одночасно із зазначеними органами з 1922 по 1939 рр.. до участі в державному керівництві адвокатурою притягувався і суд. В історії радянської адвокатури не було такого періоду, коли державне керівництво нею здійснювалося тільки одним судом, хоча і сьогодні існує погляд на можливість залучення суду до виконання функції державного керівництва адвокатурою * (48).
  Можна згадати, що залучення суду до керівництва адвокатурою в 1922-1939 рр.. навіть спільно з Міністерством юстиції та виконкомами обласних (крайових) Рад депутатів трудящих і надання йому права брати участь у розгляді дисциплінарних справ про проступки адвокатів поставили адвокатуру в залежність від суду й привели до небажаних наслідків. Так, за "Положенням про колегію захисників" від 5 липня 1922 постанови президії колегії у дисциплінарних справах могли бути оскаржені до президії губвиконкому. Скарги подавалися до президії колегії захисників, який направляв їх разом з усією справою до президії губернського суду, а останній із своїм висновком - до президії губвиконкому. У ті часи в багатьох місцях встановилися ненормативні взаємини суду із захисниками, що виражалося в неосновательном залучення захисників до дисциплінарної відповідальності, зневажливому і зарозуміле ставлення судових працівників до адвокатів, в підлабузництво і догоджання адвокатів. Такі були негативні наслідки підпорядкування адвокатури судової влади * (49).
  Організація радянської адвокатури на засадах незалежності від суду та прокуратури була вперше закріплена в 1939 р. "Положенням про адвокатуру СРСР" * (50). Професор М.А. Чельцов свого часу писав: "Специфіка адвокатської роботи, що ставить адвокатів в необхідність дотику з клієнтами - тяжущіміся і підсудними, вимагає збереження самоврядної адвокатської організації, незалежної від тих органів - суду і прокуратури, з якими її представники не тільки зустрічаються на загальній для них роботі , але і стикаються. Звільнення адвокатських колегій з-під дисциплінарного нагляду місцевих судів і передача всього комплексу питань адвокатури в НКЮ мають у цьому відношенні величезну принципове і практичне значення "* (51).
  До цього слід додати, що недоцільність притягнення суду до виконання функції державного керівництва адвокатурою випливає не тільки з взаємовідносин органів управління, колегій адвокатів і суду. На практиці між судами і президіями колегії адвокатів, завідувачами юридичними консультаціями нерідко виникали розбіжності з різних питань, а саме: про причини зривів судових засідань, про забезпечення вимог судів виділити захисників, про дисциплінарну відповідальність адвокатів у зв'язку з приватними визначеннями судів, які не завжди були обгрунтованими. Причинами винесення необгрунтованих приватних визначень були недооцінка ролі адвокатів у судовому процесі, перекладання відповідальності за зрив справ і неявку на процес тільки на адвокатів, хоча нерідко процеси зривалися і з вини інших учасників, у тому числі суду. Тому було неправильно уповноважувати суд вирішувати спірні питання, що випливали з його взаємин з адвокатурою. Неправильним був і сам факт винесення в подібних випадках окремих ухвал щодо президій колегій адвокатів, що суперечить ст. 29 КПК РФ.
  Сьогодні ситуація у взаєминах адвокатури з державними органами різко змінилася: немає партійного "підходу", а відносини з Мін'юстом Росії поступово набувають цивілізований характер. Хоча, якщо виходити з положень раніше діючого законодавства про адвокатуру, будь-який чиновник міг втручатися в будь-яку сферу діяльності адвокатури. У статті 32 "Положення про адвокатуру РРФСР" 1980 було записано, що Міністерство юстиції в межах своєї компетенції контролює дотримання колегіями адвокатів вимог Закону "Про адвокатуру", даного Положення * (52), інших актів законодавства, що регулюють діяльність адвокатури; встановлює порядок оплати юридичної допомоги та, за погодженням з відповідними відомствами, умови оплати праці адвокатів * (53).
  31 березня 1992 Федеративний договір і Конституція РФ віднесли регулювання питань адвокатури до спільного ведення РФ і її суб'єктів, що мало на увазі наявність у останніх повноважень на правове управління даною сферою. Деякі питання регулювання адвокатурою перейшли відразу до суб'єктів РФ, багато з яких, зважаючи пасивності Мін'юсту Росії, взяли всю повноту влади над адвокатурою в свої руки. Відповідно до ст. 73 Конституції РФ суб'єкти РФ мають усю повноту державної влади при установі спеціалізованих органів конституційного контролю - конституційних, статутних судів (палат), які здійснюють на їх території судову владу за допомогою конституційного судочинства. Затверджені суб'єктами РФ питання судочинства в цих органах можуть регулювати допуск та участь адвокатів у розгляді справ.
  Держава у взаємовідносинах з адвокатурою має мінімум три основних інтересу у сфері її діяльності: 1) повсюдне якісне надання юридичної допомоги населенню Росії з тим, щоб кожен громадянин знав свої права і вмів їх захищати: на попередньому слідстві і в суді забезпечення захистом як обвинувачених і підсудних , так і потерпілих від злочинів, фінансування витрат на надання допомоги малозабезпеченим; видання інструкції з оплати юридичної допомоги; 2) прийом в члени колегії адвокатів з тією метою, щоб в адвокатському корпусі працювали що раніше не скомпрометували себе, кваліфіковані юристи, що відповідають всім вимогам професії адвоката ; 3) створення нормальних умов для діяльності адвокатури як інституту громадянського суспільства в Росії, забезпечення правових і матеріальних гарантій адвокатам, звільнення адвокатських структур від податків і зборів.
  Дійсно, як вірно зазначає Г.А. Смагін, прийняття Закону про адвокатуру юридично оформило приналежність адвокатури до інститутів громадянського суспільства та покладання на неї окремих публічно-правових функцій * (54). На думку С.В. Стьопіна, "підкріпити зростаючий авторитет адвокатури можна лише шляхом підвищення якості та ефективності наданої адвокатами правової допомоги. Для цього необхідне створення адвокатури якісно нового типу, заснованої на історичному досвіді як самої російської адвокатури, так і на досягненнях правового регулювання адвокатури в цивілізованих державах. У зв'язку з цим реалізація положень і принципів Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" залишається однією з найактуальніших проблем проведеної судової реформи в Росії "* (55). До сказаного необхідно додати, що реалізація положень Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" повинна здійснюватися в комплексі з застосуванням інших нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування адвокатури на території Росії в даний час.
  Законодавство про адвокатську діяльність і адвокатуру грунтується на Конституції РФ і складається з Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації", інших федеральних законів, Кодексу професійної етики адвоката * (56), нормативних правових актів Уряду РФ і федеральних органів виконавчої влади, що регулюють зазначену діяльність, а також із законів та інших нормативних правових актів суб'єктів РФ * (57). Разом з тим необхідно зауважити, що в основі правового регулювання адвокатської діяльності та адвокатури в Росії лежать не тільки принципи, закріплені вітчизняним законодавством, а й загальновизнані стандарти, прийняті в міжнародному співтоваристві. Так, згідно з міжнародним принципом сумлінного виконання міжнародних зобов'язань після офіційного визнання, ратифікації та схвалення міжнародні договори і загальновизнані норми і принципи міжнародного права мають обов'язкову силу на території Росії.
  Відповідно до частини 4 ст. 15 Конституції РФ, загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Росії є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Тим самим держава, використовуючи державно-правовий механізм у сфері законодавчого регулювання інституту адвокатури та адвокатської діяльності, визнає пріоритет і необхідність орієнтуватися на норми міжнародного права, ніж "піднімає" норми і стандарти діяльності російських адвокатів до міжнародно-правових норм і стандартів.
  Держава, за допомогою легітимних напрямів реалізації державно-правового механізму створюючи сприятливий правовий режим (шляхом прийняття національного законодавства, ратифікації міжнародних договорів тощо) для адвокатів, формує і підтримує російську адвокатуру як найважливіший інститут громадянського суспільства. Більш того, дана норма забезпечує взаємодію спільноти правових держав на основі універсальних принципів і норм міжнародного спілкування, обов'язкових для всіх держав і інших суб'єктів міжнародного права. Відзначимо, що весь ряд міжнародних правових актів, так чи інакше беруть участь в регулюванні діяльності адвокатури, можна розділити на три чітко виражені категорії:
  - Міжнародні нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію прав і свобод людини і громадянина, загального характеру (наприклад, Статут ООН 1945 * (58));
  - Міжнародні нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію прав і свобод людини і громадянина, спеціального характеру;
  - Міжнародні нормативно-правові акти, що встановлюють загальні принципи надання юридичної допомоги та діяльності адвокатів.
  Закон про адвокатуру покликаний забезпечити в ході здійснення в Росії судової реформи правове регулювання питань діяльності адвокатури, взаємодії органів самоврядування адвокатів з державними органами, посадовими особами та громадянами. Таким чином, мета даного Федерального закону - розширення правових та організаційних можливостей адвокатів з надання кваліфікованої юридичної допомоги фізичним та юридичним особам * (59).
  Закон про адвокатуру лише частково виправдав надії, які покладали на подібний акт теоретики і практики інституту адвокатури. Як зауважує з цього приводу Президент Адвокатської палати міста Москви Г.М. Резник, "коли після прийняття Закону про адвокатуру тут же з'ясовується необхідність його коригування, важко уникнути реакції у вигляді саркастичних усмішок. Тим часом подібну ситуацію не варто драматизувати. Зустрічається вона не настільки рідко і зазвичай зобов'язана своєю появою прагненню примирити непримиренне, досягти компромісу там, де він об'єктивно неможливий. Буває, що огріхи допускаються на останній стадії шліфування законопроекту - вже після того, як він пройшов друге читання: відомо, що стилістичне "покращення" часто змінює юридичний сенс "* (60). Дані обставини мали місце і в процесі розробки, проходження і прийняття Закону про адвокатуру. У цьому зв'язку відразу ж після його прийняття багато вчених заговорили про необхідність внесення до даний Федеральний закон поправок і змін * (61).
  Найбільш серйозні зміни в Закон про адвокатуру були внесені через два з половиною роки після його вступу в законну силу Федеральним законом від 20 грудня 2004 р. N 163-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації "* (62).
  Як зазначає А. Шаров, "поправки стосуються не тільки уточнення деяких термінів, а й таких принципових питань, як припинення адвокатського статусу, а також зміна членства в адвокатських палатах" * (63).
  Ряд нормативно-правових актів процесуального характеру обгрунтовано можна включити до складу законодавства, що регулює правовідносини у галузі адвокатської діяльності. Так, конкретні права та обов'язки адвокатів при виконанні доручень у цивільних, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення регламентуються процесуальними кодексами: Кримінально-процесуальним кодексом РФ від 18 грудня 2001 г. * (64), Цивільним процесуальним кодексом РФ * (65), Кодексом РФ про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 г. * (66), Арбітражним процесуальним кодексом РФ від 24 липня 2002 г. * (67), Податковим кодексом РФ * (68).
  Тут необхідно зазначити, що останнім часом Конституційний Суд РФ неодноразово розглядав різні процесуальні норми, відповідно до яких адвокати мали переважне право перед іншими категоріями юристів у галузі захисту інтересів громадян у судах різних рівнів * (69). Зокрема, Конституційний Суд РФ зазначив, що ч. 5 ст. 59 Арбітражного процесуального кодексу РФ - у системному зв'язку з п. 4 ст. 2 Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" - позбавляє можливості організації та приватних юристів виконувати взяті за договором зобов'язання представляти інтереси клієнта в арбітражному суді у випадках, коли клієнтом є не громадянин, а організація. При цьому Конституційний Суд РФ, вказуючи на те, що в даному випадку законодавець обрав критерієм для обмеження допуску до участі в якості представників в арбітражному процесі не кваліфікаційні вимоги, пов'язані з якістю юридичної допомоги і необхідністю захисту публічних інтересів, а лише організаційно-правову форму, в якій виступає учасник судочинства, що потребує юридичної допомоги, постановив: визнати ч. 5 ст. 59 Арбітражного процесуального кодексу РФ не відповідною Конституції РФ, її статтям 19 (частини 1 і 2), 46 (ч. 1), 55 (ч. 3) і 123 (ч. 3), в тій мірі, в якій вона в системній зв'язку з п. 4 ст. 2 Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" в діючій системі правового регулювання виключає для обраних організаціями осіб, що надають юридичну допомогу, можливість виступати в арбітражному суді в якості представників, якщо вони не відносяться до числа адвокатів або осіб, які у штаті цих організацій * (70). Крім процесуальних кодексів, адвокатська діяльність регулюється і деякими іншими федеральними законами. Наприклад, у ст. 22 Федерального закону від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" * (71) передбачаються додаткові випадки надання адвокатами юридичної допомоги безкоштовно, зокрема, військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, з питань, пов'язаних з проходженням військової служби .
  Інший приклад - положення ст. 7 Закону РФ від 2 липня 1992 р. N 3185-1 "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні" * (72), в якій встановлюються додаткові гарантії прав громадянина при наданні їй психіатричної допомоги: право на допомогу адвоката, зустрічі з адвокатом наодинці, гарантія забезпечення адміністрацією лікувального закладу можливості запрошення адвоката, гарантія таємниці листування з адвокатом.
  Уряд Росії і федеральні органи виконавчої влади також можуть приймати нормативні правові акти з питань, що регулюють адвокатську діяльність. Зокрема, в ст. 14 Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" передбачено створення регіональних реєстрів адвокатів, порядок ведення яких визначається федеральним органом юстиції. Наказом міністра юстиції РФ від 29 липня 2002 р. N 211 було затверджено Порядок ведення реєстрів адвокатів суб'єктів РФ, що регламентує питання внесення відомостей про осіб, які отримали статус адвоката, про призупинення, поновлення або припинення статусу адвоката, оформлення, видачі, обліку, зберігання та знищення посвідчень адвоката * (73).
  З метою забезпечення доступності для населення юридичної допомоги Уряд РФ може приймати нормативні акти про фінансування діяльності праці адвокатів за рахунок держави і виділенні адвокатським утворенням службових приміщень і засобів зв'язку. На виконання ст. 25 Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" було прийнято постанову Уряду РФ від 4 липня 2003 р. N 400 "Про розмір оплати праці адвоката, що бере участь в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства, прокурора або суду ", відповідно до якого встановлюється не тільки розмір винагороди адвоката, а й порядок компенсації адвокату, який надає безкоштовну юридичну допомогу громадянам Росії * (74). Відзначимо, що у формуванні законодавства про адвокатську діяльність істотну роль грає такий орган виконавчої влади, як Міністерство юстиції РФ, нормативні акти якого в даній області регулюють і формальні сторони адвокатської діяльності, і суттєві питання, що стосуються, наприклад, оплати послуг адвокатів * (75) чи здійснення на території Росії діяльності адвокатів іноземних держав * (76).
  Оглядаючи федеральне законодавство, прийняте в розвиток норм Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації", зауважимо, що даний сегмент всього російського законодавства про адвокатуру є найбільш "молодим" і найперспективнішим. Представляється, що надалі цілком обгрунтовано здійснювати регулювання на основі зазначеного Закону допомогою прийняття Міністерством юстиції РФ федеральних актів. При цьому необхідно зауважити, що подібне законотворчість жодним чином не повинно означати постановку адвокатури під юрисдикцію того ж Мін'юсту Росії: дане міністерство за своїм профілем цілком може створювати адекватну реакцію федерального законодавця на будь-які зміни в області адвокатської діяльності.
  Розглянемо особливості механізму оподаткування адвокатських утворень в Росії як одного з основних напрямків реалізації державно-правового механізму формування і підтримки інституту адвокатури та адвокатської діяльності. Відповідно до п. 6 ст. 244 гл. 24 "Єдиний соціальний податок" Податкового кодексу РФ * (77) було прийнято наказ Міністерства фінансів РФ від 6 лютого 2006 р. N 23н "Про затвердження форми" Дані про обчислених суми єдиного соціального податку з доходів адвокатів "і рекомендацій щодо її заповнення" * (78). Згідно п. 2 Рекомендацій щодо заповнення даних про обчислених суми єдиного соціального податку з доходів адвокатів (додаток N 2 до наказу Міністерства фінансів РФ від 6 лютого 2006 р. N 23н), дані за податковий період представляються колегіями адвокатів, адвокатськими бюро, юридичними консультаціями в податкового органу особисто, або надсилаються у вигляді поштового відправлення з описом вкладення, або передаються по телекомунікаційних каналах зв'язку.
  Відповідно до п. 7 ст. 244 Податкового кодексу РФ наказом ФНС від 22 листопада 2007 р. N ММ-3-05/645 @ "Про затвердження форми довідки про суми єдиного соціального податку, сплачених за минулий податковий період колегією адвокатів, адвокатським бюро чи юридичною консультацією за адвоката" * ( 79) було затверджено форму Довідки про суми єдиного соціального податку, сплачених за минулий податковий період колегією адвокатів, адвокатським бюро чи юридичною консультацією за адвоката * (80). Згідно з листом ФНС від 30 травня 2007 р. N 04-2-03/000487 "Про професійні податкових відрахуваннях адвокатів, заснували адвокатські кабінети" * (81), право на отримання професійних податкових відрахувань, передбачених у ст. 221 Податкового кодексу РФ, мають платники податку, зареєстровані в установленому порядку та провідні підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, а також адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, частнопрактикующие нотаріуси та інші особи, які займаються у встановленому законодавством порядку приватної практикою * (82).
  Професійні податкові відрахування зазначеним особам надаються в сумі фактично вироблених ними і документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів від здійснюваної діяльності. Якщо платники податків не в змозі документально підтвердити свої витрати, пов'язані з діяльністю в якості індивідуальних підприємців, професійний податкове вирахування проводиться в розмірі 20% від загальної суми доходів, отриманої від підприємницької діяльності. Разом з тим відповідно до п. 2 ст. 1 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" адвокатська діяльність не є підприємницькою, при цьому в п. 1 ст. 2 даного Закону встановлено, що адвокат не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Аналогічні обмеження встановлені і щодо нотаріальної діяльності, яка не є підприємництвом і не переслідує мети одержання прибутку.
  Отже, вищевказана норма про застосування професійного податкового відрахування в розмірі 20% від загальної суми доходів, отриманої від підприємницької діяльності, не поширюється на адвокатів, заснували адвокатські кабінети, приватнопрактикуючих нотаріусів та інших осіб, що займаються у встановленому законодавством порядку приватної практикою, але не мають статусу індивідуального підприємця і не внесених до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців. Таким чином, зазначені платники податків можуть отримати професійні податкові відрахування в сумі фактично виготовлених й документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів від заняття приватною практикою.
  У листі ФНС від 19 квітня 2006 р. N 04-2-02/306 @ "Оподаткування доходів адвокатів, отриманих за роботу в адвокатській палаті" * (83), роз'яснюється, що в ст. 226 Податкового кодексу РФ визначено, що російські організації (включаючи адвокатські палати), від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи, визнаються податковими агентами, на яких покладено обов'язки з обчислення, утримання з доходів платника податків та перерахування до відповідного бюджету утриманих сум податку на доходи фізичних осіб. Обчислення сум та сплата податку на доходи виробляються щодо всіх доходів платника податків, джерелом яких виступає податковий агент, за винятком доходів, обчислення та сплата податку на які здійснюються відповідно до ст. 214.1, 227 і 228 НК РФ з заліком раніше утриманих сум податку.
  Обчислення сум податку виробляють податкові агенти наростаючим підсумком з початку податкового періоду за підсумками кожного місяця стосовно всіх доходів, щодо яких застосовується податкова ставка в розмірі 13%, нарахованих платнику податку за даний період, із заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку. Податкові агенти зобов'язані утримати нараховану суму податку з доходів платника податку при їх фактичної виплати. Утримання у платника податків нарахованої суми податку проводиться податковим агентом за рахунок будь-яких грошових коштів, що виплачуються податковим агентом платнику податків, при фактичній виплаті зазначених коштів платнику податків або за його дорученням третім особам. Таким чином, адвокатські палати суб'єктів РФ визнаються податковими агентами щодо винагород, виплачуваних ними адвокатам за роботу на виборних посадах в раді адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання адвокатської палати.
  Сьогодні адвокатура є реально діючим і дуже конструктивним правовим інститутом громадянського суспільства. Роль адвокатури в сучасному суспільстві незмінно зростає. Представників адвокатської спільноти часто запрошують взяти участь у розробці того чи іншого законопроекту, дати правову оцінку, що є високим показником розвитку держави. На відміну від інших учасників адвокати самостійні, неупереджені та професійні, отже, можуть виступати незалежними експертами з тих чи інших питань, а також їх великий досвід і постійне спілкування з громадянами можуть допомогти в прогнозуванні ефективності цих норм. Адвокатура активно бере участь в обговоренні проблем спільно з органами юстиції, організовує конференції, представники адвокатської спільноти часті гості в ЗМІ, так як у тому числі і через них вдається доносити до широкого загалу проблеми адвокатури, і все це для того, щоб "голос" адвокатури був почутий.
  На нашу думку, такий діалог просто необхідний. Головне - налагодження взаємин адвокатури та держави, як двох рівноправних партнерів, готових не тільки слухати, але і "чути" один одного. Не можна говорити категорично про те, що адвокатура повинна працювати сама по собі, без будь-якого втручання з боку держави, так як це не можливо. Адвокатура є особливим публічно-правовим інститутом громадянського суспільства, а, отже, не може перебувати взагалі поза зоною державного контролю, але в той же час владне тиск неприпустимо. Держава повинна спрямовувати діяльність адвокатури, створювати сприятливі умови, в тому числі і правові (норми закону, особливо встановлюють контрольні функції державних органів щодо адвокатури, повинні бути чітко прописані і не допускати вільного тлумачення).
  3. Як вже зазначалося вище, ст. 48 Конституції Росії гарантує кожному (мається на увазі будь-яка юридична або фізична особа) право на одержання кваліфікованої юридичної допомоги. Договір про надання юридичної допомоги, за загальним правилом, носить БЕЗОПЛАТНО характер, тобто довіритель оплачує послуги обраного ним адвоката. По-перше, оплата праці адвоката самим довірителем виступає додатковою гарантією незалежності адвоката і його неупередженості. По-друге, БЕЗОПЛАТНО характер взаємин "адвокат - довіритель" відповідає ринковому характеру російської економіки. Однак, цей порядок має ряд винятків, що потребують більш докладного розгляду.
  Насамперед, це участь адвоката у кримінальному процесі. За загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 50 КПК РФ, оплату послуг адвоката виробляє довіритель або інші особи на прохання підозрюваного, обвинуваченого. Такий порядок оплати праці адвоката видається логічним, оскільки передбачається, що підозрюваний, обвинувачений переступив закон і зобов'язані нести негативні наслідки свого діяння, в тому числі - матеріальні витрати. У разі визнання особи невинною слідчим або судом, вона має право подати регресний позов і повернути витрачені на оплату послуг адвоката кошти з бюджету держави. Проте, ч. 2 ст. 50 КПК РФ встановлено, що на прохання підозрюваного, обвинуваченого участь захисника забезпечується дізнавачем, слідчим або судом. Відзначимо ряд особливостей такого роду допомоги. По-перше, Закон не визначає мотивів, з яких підозрюваний, обвинувачений звертається до уповноваженого органу (особі) з подібним проханням. Це зовсім не обов'язково миє бути важке матеріальне становище підозрюваного, обвинуваченого. Мотивом може бути: відсутність конкретних знань про склад адвокатського співтовариства в місці знаходження майбутнього довірителя, пригнічений його психічний стан, відсутність організаційних можливостей для пошуку адвоката і т.д. Однак конституційний принцип гарантованості отримання кваліфікованої юридичної допомоги, в тому числі - безкоштовною, в даному випадку домінує (ч. 1 ст. 48).
  У забезпечення реалізації згаданої ч. 2 ст. 50 КПК РФ видано Постанова Уряду від 4 липня 2003 р. N 400 (в ред. Від 28 вересня 2007 р. N 625) "Про розмір оплати праці адвоката, що бере участь в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства, прокурора або суду ". Ним передбачена оплата праці адвоката в розмірі від 1/4 до одного мінімального розміру оплати праці за один день участі в процесі. Оплата здійснюється через органи державної влади Російської Федерації, наділені повноваженнями по призначенню адвокатів і Судовий департамент при Верховному Суді Російської Федерації * (84), тобто - з коштів федерального бюджету.
  Очевидно, оцінивши складність постійного перерахунку оплати послуг адвоката через МРОТ, уповноважені органи виконавчої влади перевели розмір оплати праці адвокатів у конкретні цифри. Спільним Наказом Міністерства Юстиції Російської Федерації N 199 та Міністерства фінансів Російської Федерації N 87н від 15 жовтня 2007 р. "Про затвердження Порядку розрахунку оплати праці адвоката, що бере участь в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства чи суду залежно від складності кримінальної справи "один день участі адвоката в процесі визначено у розмірі не менше 275 руб. і не більше 1100 руб. * (85) Далі йдуть різні градації складності кримінальних справ залежно від рівня судового органу, кількості обвинувачених (підсудних), кількості томів кримінальної справи та ін Причому розрахунок конкретної суми належного адвокату гонорару виробляє дізнавач, слідчий або суд .
  Єдиною перевагою цієї системи є те, що адвокат таки отримує винагороду за свою працю. А ось недоліків маса. По-перше, порушується принцип незалежності адвоката від інших учасників процесу. Більше того, у Постанові Уряду в порушення принципу змагальності та норм КПК РФ в числі осіб, повноважних призначати адвоката, названий прокурор, тобто протилежна сторона кримінального процесу. По-друге, з'являється матеріальна залежність адвоката від дізнавача, слідчого, суду, а не від закону. Логічно припустити корисливий мотив дій з обох сторін. По-третє, порушується свобода волі довірителя у виборі засобів і способів захисту.
  Що стосується інших форм надання безкоштовної кваліфікованої юридичної допомоги, то ст. 26 коментованого Закону визначено категорії громадян та підстави її надання, а ст. 21 Федерального закону "Про безкоштовної юридичної допомоги в Російській Федерації" цей перелік істотно розширено. Стаття 19 названого Закону встановлена ??складна процедура підбору адвокатів, які надають безоплатну юридичну допомогу, порядок її оплати та звіту про її наданні. Але найголовніше - це порядок розрахунку розміру оплати праці адвоката та її джерело. У частині 9 ст. 25 коментованого Закону вказано джерело грошових коштів, з якого відшкодовуються витрати на надання цієї допомоги адвокатами, - це бюджет суб'єкта Федерації. Це ж джерело підтверджений ст. 19 Закону про безкоштовну юридичну допомогу. Виходить, що категорії незаможних громадян визначаються федеральним актом, а джерело відшкодування витрат - регіональний бюджет. До того ж віднесення окремих громадян до числа незаможних і потребують надання безкоштовної юридичної допомоги проводиться відповідно до ст. 26 коментованого Закону через числення величини прожиткового мінімуму, встановленого в суб'єкті Федерації (див. коментар до ст. 26).
  Наведемо приклад: величина прожиткового мінімуму в м. Москві становить 9490 руб. на людину (2-й кв. 2011 р.) на місяць або 316 руб. в день. А оплата праці адвоката становить 500-600 руб. в день, тобто середня цифра від встановлених зазначеним вище наказом Мінфіну або близько 2-х розмірів прожиткового мінімуму. На наш погляд, така система визначення категорій малозабезпечених громадян та фактичної оплати праці адвоката навряд чи відповідає конституційним принципам соціальної держави (ст. 7 Конституції Росії). Більш того, в дотаційних суб'єктах Російської Федерації (а таких у нашій країні 4/5 від загального числа) нарахований гонорар адвокату за призначенням доводиться чекати місяцями. Тому адвокати всіма можливими законними способами намагаються ухилитися від виконання такого роду доручень. На практиці це означає порушення принципу рівноправності адвокатів та конституційного права кожного на отримання кваліфікованої юридичної допомоги.
  Проблема надання первинної юридичної допомоги в Росії стає все більш гострою, якщо виходити з того, що взято курс на побудову правової держави. Справді, чим більше законів, тим складніше в них розібратися простій людині. У цих умовах зменшити гостроту зазначеної проблеми можна виключно за рахунок встановлення в російському праві високих кваліфікаційних вимог до осіб, які надають юридичні послуги. Введення типових обов'язкових правил підвищить якість послуг (як платних, так і безкоштовних) і допоможе подолати роз'єднаність професійної спільноти.
  28 вересня 2011 були прийняті Єдині стандарти надання первинної кваліфікованої юридичної допомоги, згідно зі ст. 2 яких під первинною кваліфікованою юридичною допомогою слід розуміти правове (юридичне) консультування з першим зверненням фізичних та юридичних осіб про сприяння в реалізації їхніх власних або представляються прав і свобод, яке виключає здійснення представництва в судових та виконавчих органах влади Російської Федерації.
  Разом з тим, поряд з поняттям "юридична допомога" ("кваліфікована юридична" допомога ") у науково-практичному обороті використовуються такі терміни, як" правова допомога "," правові послуги "," юридичні послуги ", співвідношення між якими розкривається різними дослідниками по-різному. Так, на думку Т.І. Ільїної, поняття "юридична допомога", "юридичні послуги", а також "правова допомога" є різними позначеннями одного і того ж явища, тобто є синонімами; думка ж про те, що категорія "правова допомога" охоплює надання різного роду благ, в тому числі правових послуг є, на її погляд, невірним * (86). Слід, однак, зауважити, що відповідні висновки обгрунтовуються автором в рамках цивільно-правового дослідження.
  Критичні оцінки спроб розведення, понять "юридична допомога" і "юридичні послуги" містяться і в роботах правознавців більш широкого профілю, включаючи Г.М. Рєзніка, який вважає, зокрема, що запропонована в літературі конструкція розрізнення "послуги" і "допомоги" по підставі доставляння соціального блага хоча і не позбавлена ??вишуканості, але не витримує перевірки прозою життя; при цьому * (87) він звертає увагу на те , що законодавчо між поняттями "юридична, допомога" і "юридична послуга" ніде ніяких відмінностей не проводиться. Схожу позицію з приводу співвідношення названих термінів займають і ряд фахівців у галузі конституційного права. Наприклад, Р.Г. Мельниченко у своїй роботі "Конституційне право на юридичну допомогу" послідовно розкриває зміст і ознаки поняття "юридична допомога" через доступ до юридичних благ, у вигляді юридичних послуг * (88). Навпаки, В.В. Печерський виходить з нетотожні характеру понять "юридична допомога" і "юридична послуга" * (89). Спираючись на загальносоціальні уявлення про допомогу як такої, він приходить до висновку, що поняття "юридична допомога" утворюється сукупністю наступних ознак:
  - Вплив на елементи життєдіяльності конкретної фізичної або юридичної особи несприятливих факторів, що викликають загрозу природного здійснення правового статусу;
  - Активна професійна діяльність юриста, спрямована на розуміння ситуації, предконфликтной або конфліктної ситуації, що загрожує нормальному здійсненню прав і свобод звернувся фізичної або юридичної особи;
  - Укладення угоди на надання юридичної допомоги;
  - Співпраця особи, яка потребує юридичної допомоги (позивача, відповідача, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого і т.д.), з обраним ним юристом, спрямоване на повідомлення необхідної для надання допомоги інформації, передачу документів, речових та інших доказів;
  - Професійна таємниця як обов'язковий елемент довіри між юристом та особою, які потребують юридичної допомоги;
  - Незалежність юриста, який надає юридичну допомогу, від інших фізичних та юридичних осіб;
  - Жертовність юриста своїми особистими інтересами;
  - Наявність особливих (у більшості випадків регульованих законодавством) засобів, прийомів і способів надання юридичної допомоги, корпоративних правил професійної діяльності);
  - Неможливість гарантування позитивного результату при наданні юридичної допомоги.
  Що ж до юридичної послуги, то вона викликається до життя зовсім іншими життєвими обставинами, в яких відсутні ознаки конфліктності, зіткнення протилежних інтересів. У особи, яка звернулася за наданням юридичної послуги, існує тільки свій власний правовий інтерес, задоволення якого він не може здійснити самостійно, що полягає, як правило, в бажанні отримати в рамках консультування певну сукупність юридичної інформації, здатної бути корисною в тій чи іншій конкретній життєвій ситуації (очікуваної в майбутньому, здійснюваної в сьогоденні або що сталася в минулому). Відповідно до цього під "юридичною послугою" пропонується розуміти діяльність спеціально уповноважених суб'єктів, спрямовану на доставлення фізичній або юридичній особі певної сукупності благ юридичного характеру * (90).
  Принципово поділяючи позицію про розбіжність юридичної допомоги та юридичних послуг, вважаємо, однак, що таке неспівпадіння не є корінним, що дозволяло б зробити висновок про самостійність, сутнісної відособленості даних соціально-правових явищ.
  Юридична допомога як інститут знаходиться в нерозривному взаємозв'язку з сутнісними характеристиками сучасної держави, влаштованого на принципах панування права, демократії, поваги та охорони гідності особистості, рівності, справедливості, визнання та захисту прав і свобод людини і громадянина. Вона відображає комплекс взаємин між особистістю і державою з приводу забезпечення особі реальної можливості ефективно скористатися тими соціальними благами, доступ до яких опосередкований встановленим конституцією і, конкретизованим в поточному законодавстві конституційно-правовим статусом особистості * (91).
  Згідно ч. 1 ст. 1 Закону про адвокатуру адвокатською діяльністю є кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які отримали статус адвоката, фізичним і юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод та інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддя. Адвокатура - це професійне співтовариство адвокатів, яке як інститут громадянського суспільства не входить в систему органів державної влади та органів місцевого самоврядування, діє на основі принципів законності, незалежності, самоврядування, корпоративності і принципу рівноправності адвокатів. Законодавство про адвокатську діяльність і адвокатуру грунтується на Конституції РФ і складається із Закону про адвокатуру, інших федеральних законів, прийнятих відповідно до федеральних законів нормативних правових актів Уряду РФ і федеральних органів виконавчої влади, що регулюють зазначену діяльність, а також із прийнятих законів та інших нормативних правових актів суб'єктів РФ. Таким чином, диспозиція ч. 1 ст. 48 Конституції РФ отримала законодавчу конкретизацію. Надаючи юридичну допомогу, адвокат виконує наступні функції:
  1) надає консультації та довідки з правових питань як в усній, так і в письмовій формі;
  2) складає заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру;
  3) представляє інтереси довірителя у конституційному судочинстві;
  4) бере участь в якості представника довірителя в цивільному та адміністративному судочинстві;
  5) бере участь як представника чи захисника довірителя у кримінальному судочинстві та провадженні у справах про адміністративні правопорушення;
  6) бере участь у якості представника довірителя в розгляді справ у третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі (суді) та інших органах вирішення конфліктів;
  7) представляє інтереси довірителя в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та інших організаціях;
  8) представляє інтереси довірителя в органах державної влади, судах та правоохоронних органах іноземних держав, міжнародних судових органах, недержавних органах іноземних держав, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових та інших органів або міжнародними договорами РФ і т.д.
  Представниками організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному та адміністративному судочинстві, судочинстві у справах про адміністративні правопорушення можуть виступати тільки адвокати, за винятком випадків, коли ці функції виконують працівники, які перебувають в штаті зазначених організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування . Адвокат має право (ч. 3 ст. 6 Закону про адвокатуру):
  а) збирати відомості, необхідні для надання юридичної допомоги, в тому числі запитувати довідки, характеристики й інші документи від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, а також інших організацій;
  б) опитувати з їхньої згоди осіб, імовірно володіють інформацією, що відноситься до справи, по якій адвокат надає юридичну допомогу;
  в) збирати і представляти предмети і документи, які можуть бути визнані речовими та іншими доказами, у порядку, встановленому російським законодавством;
  г) залучати на договірній основі фахівців для роз'яснення питань, пов'язаних з наданням юридичної допомоги;
  д) безперешкодно зустрічатися зі своїм довірителем наодинці, в умовах, що забезпечують конфіденційність (у тому числі в період його утримання під вартою), без обмеження числа побачень та їх тривалості;
  е) фіксувати (у тому числі за допомогою технічних засобів) інформацію, що міститься в матеріалах справи, по якій адвокат надає юридичну допомогу, дотримуючись при цьому державну та іншу охоронювану законом таємницю і т.д.
  Адвокат не вправі (ч. 4 ст. 6 Закону про адвокатуру):
  1) приймати від особи, яка звернулася до нього за наданням юридичної допомоги, доручення у випадку, якщо воно має свідомо незаконний характер;
  2) приймати від особи, яка звернулася до нього за наданням юридичної допомоги, доручення у випадках, якщо він:
  - Має самостійний інтерес по предмету угоди з довірителем, відмінний від інтересу даної особи;
  - Брав участь у справі в якості судді, третейського судді або арбітра, посередника, прокурора, слідчого, дізнавача, експерта, спеціаліста, перекладача, є у даній справі потерпілим або свідком;
  - Перебуває в родинних або сімейних стосунках з посадовою особою, яка брала або бере участь у розслідуванні або розгляді справи даної особи;
  - Надає юридичну допомогу довірителю, інтереси якої суперечать інтересам цієї особи;
  3) займати у справі позицію всупереч волі довірителя, за винятком випадків, коли адвокат переконаний у наявності самообмови довірителя;
  4) робити публічні заяви про доведеність вини довірителя, якщо той її заперечує;
  5) розголошувати відомості, повідомлені йому довірителем у зв'язку з наданням останньому юридичної допомоги, без згоди довірителя;
  6) відмовитися від прийнятого на себе захисту.
  Негласне співробітництво адвоката з органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, забороняється.
  Згідно ч. 1 ст. 26 Закону про адвокатуру юридична допомога громадянам Росії, середньодушовий дохід сімей яких нижче величини прожиткового мінімуму, встановленого в суб'єкті РФ відповідно до федеральним законодавством, а також самотньо проживають громадянам РФ, доходи яких нижче зазначеної величини, виявляється безкоштовно в наступних випадках:
  1) позивачам - по розглянутих судами першої інстанції справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з трудовою діяльністю;
  2) ветеранам Великої Вітчизняної війни - з питань, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю;
  3) громадянам Росії - при складанні заяв про призначення пенсій та допомог;
  4) громадянам Росії, які постраждали від політичних репресій, - з питань, пов'язаних з реабілітацією.
  Держава, як гарант конституційного права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги, не може стояти осторонь від вирішення питання про те, хто і як таку допомогу надає. Однак, при цьому, абсолютно зрозумілі побоювання тих, хто виступає проти посилення державного контролю щодо адвокатури, тим більше що історія нам неодноразово показувала мінливість в настрої влади по відношенню до даного правовому інституту. Багатьох вчених і практиків не влаштовує формулювання п. 6 ст. 17 Закону про адвокатуру, який дає можливість територіальному органу юстиції впливати на припинення статусу адвоката. Існують побоювання, що це може бути використано окремими державними чиновниками проти адвокатів, які займають принципове положення при виконанні своїх професійних обов'язків. Таким чином, слід виключити п. 6 ст. 17 Закону про адвокатуру і дати можливість вирішувати ці питання виключно адвокатським палатам.
  Згідно п. 2.2.5 Звіту Ради Федеральної палати адвокатів Російської Федерації за період з квітня 2009 р. по квітень 2011 р. у 2009-2010 рр.. щорічно близько 30 тисяч адвокатів брали участь у наданні громадянам Російської Федерації юридичної допомоги безкоштовно. При цьому ними виконано 1452491 доручення, відповідно до яких дано усних та письмових консультацій з правових питань - 1054925 та складено документів правового характеру - 258 326 * (92).
  Адвокати безкоштовно представляли інтереси довірителів в цивільному судочинстві - по 87 783 справах, у виконавчому провадженні - по 18 621 цивільній справі, в державних органах, інших органах та організаціях - 13961 разів. У звітному періоді юридичну допомогу безкоштовно у адвокатів отримали 327584 незаможних громадянина, в тому числі:
  - Позивачі, по розглянутих судами першої інстанції справах про стягнення аліментів, - 50 531, про відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, - 7510, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з трудовою діяльністю, - 8828;
  - Ветерани та інваліди Великої Вітчизняної війни - 52 637;
  - Громадяни Російської Федерації - при складанні заяв про призначення пенсій та допомог - 24316;
  - Громадяни Російської Федерації, постраждалі від політичних репресій, - 5516;
  - Неповнолітні, які утримуються в установах системи профілактики, - 5721;
  - Неповнолітні - при розгляді суддею матеріалів про приміщення в спеціальні навчально-виховні заклади закритого типу або в центри тимчасового тримання органів внутрішніх справ для неповнолітніх правопорушників - 10 258;
  - Громадяни похилого віку та інваліди, які проживають в стаціонарних установах соціального обслуговування, - 7515;
  - Особи, які страждають психічними розладами, в тому числі що знаходяться в психіатричних стаціонарах, - 6977;
  - Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, з питань, пов'язаних з проходженням військової служби, а також з інших підстав, встановлених федеральними законами, - 4086;
  - Особи, місце проживання яких невідомо, залучені в цивільному судочинстві як відповідача, - 50220;
  - Інші категорії малозабезпечених громадян, яким надання безкоштовної юридичної допомоги передбачено законодавством суб'єктів Російської Федерації, - 93 469.
  Федеральна палата адвокатів відповідно до програми співробітництва ЄС і Росії брала участь у спільному проекті "Удосконалення доступу до правосуддя в Російській Федерації" (проект ТАСІС). В рамках проекту експертами ФПА проведені повномасштабні дослідження проблем надання безкоштовної юридичної допомоги в Російській Федерації та більш поглиблено в чотирьох пілотних регіонах (Республіка Татарстан, Чуваська Республіка, Рязанська та Самарська області) * (93). Корисним з точки зору вивчення проблем надання субсидований юридичної допомоги була участь ФПА РФ в проектах, що реалізуються інститутом "Право суспільних інтересів" (PILI) та Інститутом права і публічної політики.
  У складі робочої групи, утвореної Міністерством юстиції РФ за дорученнями вищого керівництва Російської Федерації, Федеральна палата адвокатів взяла активну участь у підготовці законопроекту "Про безкоштовної юридичної допомоги в Російській Федерації", що передбачає істотне розширення категорій громадян, які мають право на отримання безкоштовної юридичної допомоги, і збільшення обсягу цієї допомоги * (94).
  Кваліфікаційні комісії створені в усіх адвокатських палатах і накопичили значний досвід прийому кваліфікаційних іспитів у осіб, що претендують на присвоєння статусу адвоката, багату дисциплінарну практику у зв'язку з розглядом скарг на дії (бездіяльність) адвокатів * (95).
  Сьогодні існують й інші можливості для держави вплинути на адвоката. Питання в тому, наскільки часто держава вдається до використання наявних можливостей. Наприклад, в ході дисертаційного дослідження було встановлено, що, посилаючись на законодавчу неврегульованість, законодавцем робляться численні спроби внесення поправки до Закону про адвокатуру, в який вже неодноразово вносилися зміни та доповнення (зокрема, від 28 жовтня 2003 р. N 134-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N 122-ФЗ, від 20 грудня 2004 р. N 163-ФЗ, від 24 липня 2007 р. N 214-ФЗ, від 3 грудня 2007 р. N 320-ФЗ, від 23 липня 2008 N 160-ФЗ, від 11 липня 2011 р. N 200-ФЗ).
  За словами Президента Федеральної палати адвокатів РФ Є.В. Семеняко, проблема, пов'язана з поправками до Закону про адвокатуру, вийшла на перший план * (96). І дійсно, хіба адвокатське співтовариство могло залишитися осторонь, після того як було запропоновано: 1) дозволити територіальним органам державної реєстрації запитувати від ради адвокатської палати довідкові та інші матеріали, необхідні для прийняття рішень, що відносяться до встановленій сфері діяльності, тобто фактично доступ до адвокатському досьє, яке є адвокатською таємницею; 2) заборонити адвокатам займатися підприємницькою діяльністю, а також будь-який, крім адвокатської, оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності; 3) посилити порядок видачі ордерів, передавши цю функцію органам юстиції та т . д. Так, наприклад, в 2003 р. депутати Державної Думи Федеральних Зборів РФ І.Ю. Артем'єв і С.В. Іваненко внесли до Думи законопроект про доповнення ст. 31 Закону про адвокатуру, який зобов'язує адвокатські палати організовувати негайне надання юридичної допомоги підозрюваним і обвинуваченим при їх затриманні. Законопроект був відхилений Думою в 2004 р. Ті ж депутати внесли до Думи законопроект про доповнення ст. 6 Закону про адвокатуру переліком з 20 випадків (на трьох сторінках), коли адвокату необхідно підтримувати свої повноваження ордерами. Законопроект також був відхилений Думою в 2005 р. У 2004 р. депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ А.Н. Волков вніс в Думу законопроект про виключення частини 3 із статті 8 Закону про адвокатуру, яка забороняє без судового рішення проводити оперативно-розшукові заходи, слідчі дії відносно адвоката і використовувати як докази обвинувачення відомості, предмети і документи, що входять у виробництво адвоката у справах його довірителів. Згодом законопроект був відкликаний самим автором.
  Законодавчі Збори Єврейської автономної області внесло до Державної Думи законопроект про зміну статті 20 Закону про адвокатуру з метою "встановлення державного контролю за ... адвокатами". Законопроект також був відхилений Державною Думою в 2005 р. У цьому ж році депутат Держдуми РФ В.І. Черепков вніс до Державної Думи законопроект про зміну ст. 49 КПК РФ, що передбачає допуск в якості захисників у кримінальних справах будь-яких осіб, обраних обвинуваченими, а не лише адвокатів. Законопроект був відхилений Думою в 2006 р. Депутати Держдуми РФ В.І. Алксніс, С.Н. Бабурін, І.К. Вікторов, С.А. Глотов, А.Н. Трешневіков, І.В. Савельєва, А.В. Фоменко внесли до Думи законопроект про присвоєння статусу адвоката без іспиту особам з вченими ступенями за юридичною спеціальністю. Законопроект також був відкликаний авторами в 2006 р.
  У цьому ж році депутати В.В. Гребенников, А.В. Митрофанов та інші внесли до Думи законопроект, який "багато в чому ставить адвокатуру в залежність від контролюючих державних органів" * (97).
  Адвокатське співтовариство, що цілком закономірно, негативно поставилося до тенденцій посилення державного впливу на адвокатуру і спробам втручання в її діяльність * (98). Зокрема, Президент Федеральної палати адвокатів РФ Є.В. Семеняко заявив, що поправки порушують баланс між адвокатурою і державою і ставлять під сумнів невід'ємні атрибути адвокатури, її "три кити": незалежність, корпоративність і самоврядування * (99). Коментуючи поправки, Г.Б. Мірзоєв висловив свою стурбованість з приводу постійних спроб "розмити концепцію закону через різного роду підзаконні акти та експерименти" * (100), а з приводу видачі ордерів зазначив, що якщо "чиновник буде мати відношення до ордерами - це означатиме кінець адвокатуру" * ( 101).
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 3. Адвокатура і держава"
 1.  А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012

 2.  Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009
    адвокатуру в Російській Федерації ". В основу навчального посібника покладено новітнє законодавство про адвокатуру, детально і кваліфіковано розглянуті питання історії російської адвокатури, принципи її діяльності, організаційно-правові вимоги, роль адвокатури в громадянському суспільстві, а також питання адвокатської етики; прокоментовані нормативні правові акти , що стосуються регулювання
 3.  Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство. Держава
    Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство.
 4.  Прийняті скорочення
    адвокатуру - Федеральний закон від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" ЗК РФ - Земельний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення МРОТ - мінімальний розмір оплати праці Положення про адвокатуру - Закон РРФСР від 20 листопада 1980 року "Про затвердження Положення про адвокатуру РРФСР"
 5.  Постанова Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру"
    адвокатуру "з 1 лютого 1993 року. 2. Встановити, что Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю видають без складання кваліфікаційних іспітів особам, Які на день Прийняття цієї Постанови є членами колегій адвокатів або мают ліцензію на Здійснення Юридичної практики чі Працюють за ліцензіямі, виданя підпріємцям - юридичним особам. 3. Доручіті Кабінету Міністрів України до 15
 6.  16.1. Адвокатура
    16.1.
 7.  Глава 2. Історія російської адвокатури
    адвокатури
 8.  Глава 3. Правові засади організації адвокатури
    адвокатури
 9.  Глава 4. Організація адвокатської діяльності та адвокатури
    адвокатури
 10.  § 1.2. Адвокатське право як навчальна дисципліна
    адвокатури (адвокатське право) як навчальної дисципліни формується на основі науки про адвокатуру і являє собою навчальний матеріал, певним чином систематизований для оптимізації процесу навчання. Зміст цієї навчальної дисципліни визначається змістом досліджуваної юридичної науки і однойменної галузі законодавства. Саме вони служать основним матеріалом для формування