Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 82. Режим у виправних установах і його основні вимоги

1. Режим у виправних установах - встановлений законом і відповідними закону нормативними правовими актами порядок виконання і відбування позбавлення волі, забезпечує охорону і ізоляцію засуджених, постійний нагляд за ними, ис-конання покладених на них обов'язків, реалізацію їх прав і законних інтересів, особисту безпеку засуджених і персоналу, роздільне утримання різних категорій засуджених, різні умови утримання в залежності від виду виправної установ ня, призначеного судом, зміна умов відбування покарання.
2. Режим створює умови для застосування інших засобів виправлення засуджених.
3. У виправних установах діють Правила внутрішнього розпорядку виправних установ, затверджувані федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та норматив-но-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Феде-рації.
(В ред. Федеральних законів від 21.07.1998 N 117-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
4. Адміністрація виправної установи зобов'язана забезпечити засуджених одягом встановленого зразка. Форма одягу визначається нормативними правовими актами Російської Федерації.
5. Засуджені, а також приміщення, в яких вони проживають, можуть піддаватися обшуку, а речі засуджених - огляду. Ліч-ний обшук проводиться особами однієї статі із засудженими. Обшук житлових приміщень за наявності в них засуджених допускається в слу-чаях, що не терплять зволікання.
6. Адміністрація виправної установи має право проводити огляд що знаходяться на території виправного уста-дення і на прилеглих до нього територіях, на яких встановлені режимні вимоги, осіб, їх речей, транспортних засобів, а також вилучати заборонені речі і документи, перелік яких встановлюється законодавством Російської Федерації і Прави -лами внутрішнього розпорядку виправних установ.
7. Порядок виробництва обшуків і оглядів визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 21.07.1998 N 117-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
8. Перелік речей і предметів, які засудженим забороняється мати при собі, отримувати в посилках, передачах, бандеролях або здобувати, встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку виправних установ.
(Частина восьма в ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
9. Виявлені у засуджених гроші, цінні папери та інші цінності вилучаються і зберігаються відповідно до Правил внут-рішнього розпорядку виправних установ адміністрацією виправної установи до звільнення засудженого без права користування та розпорядження ними під час відбування покарання. Заборонені предмети, речовини і продукти харчування, вилучені у осуж-денних, передаються на зберігання або знищуються за постановою начальника виправної установи, про що складається ва-акт. Гроші, цінні папери та інші цінності, власник яких не встановлений, звертаються в дохід держави в відповідної з законодавством Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
10. Зберігання придбаних засудженими в установленому порядку цінних паперів забезпечується адміністрацією ісправітель-ного установи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 82. Режим у виправних установах і його основні вимоги "
 1. Стаття 79. Прийом засуджених до позбавлення волі до виправних установ
  виправні установи здійснюється адміністрацією зазначених установ у порядку, встановленому Правилами внутрішнього розпорядку виправних установ. 2. Засуджені, які прибули в виправні установи, поміщаються в карантинне відділення на строк до 15 діб. У період перебування у карантинному відділення засуджені перебувають у звичайних умовах відбування
 2. Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
  виправних установах здійснюється оперативно-розшукова діяльність, завданнями якої є: забезпечення особистої безпеки засуджених, персоналу виправних уста-нов та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття готуються і скоєних у виправних установах злочинів і порушень встановленого порядку відбування покарання; розшук у встановленому порядку
 3. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  режиму. До негативно характеризується засудженим відносяться не тільки злісні порушники, до них можна віднести всіх тих засуджених, які не можуть бути залишені у виховній колонії з підстав, зазначених у ч. 1 ст. 139 ДВК РФ. У даній нормі компромісно поєднуються принцип відбування покарання в одній установі (засуджені залишаються під наглядом адміністрації виховної колонії,
 4. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі психолого-педагогічних
 5. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  режиму, за його наявності або до виправної колонії загального режиму. (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 2. Рішення про переведення засудженого, який досяг віку 18 років, в ізольована ділянка виховної колонії, функціонує-ючий як виправна колонія загального режиму, або до виправної колонії приймається судом у порядку, встановленому кримінально-процесуальним
 6. Коментар до статті 23.4
  статтями).
 7. Стаття 80. Роздільне утримання засуджених до ли-шению волі у виправних установах
  виправних установах встановлюється роздільне утримання засуджених до позбавлення волі чоловіків і жінок, неповнолітніх і дорослих. 2. Особи, вперше засуджені до позбавлення волі, утримуються окремо від засуджених, які раніше відбували позбавлення волі. Ізо-лированной від інших засуджених містяться: засуджені при небезпечному рецидиві, засуджені за особливо небезпечному рецидиві злочини ний;
 8. Стаття 81. Відбування засудженими до позбавлення волі всього терміну покарання в одному виправному закладі
  виправної колонії, в'язниці чи виховній колонії. 2. Переклад засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправної установи в інше того ж виду до-пускається в разі хвороби засудженого або для забезпечення його особистої безпеки, при реорганізації або ліквідації исправи-тельного установи, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають
 9. Стаття 115. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі
  режимів: - переведення в одиночні камери на строк до шести місяців - у колоніях особливого режиму; - переведення в приміщення камерного типу (ПКТ) на строк до шести місяців - у виправних колоніях загального і суворого режимів (чоловіки); - переведення в єдині приміщення камерного типу (ЕПКТ) на термін до року - у виправних колоніях загального, суворого і особливого режимів (чоловіки); - переведення в приміщення
 10. Стаття 87. Умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі
  режиму. Підстави та порядок переведення засуджених з одних умов відбування покарання в інші у виправних установах різного виду встановлені ст. ст. 120, 122, 124, 127, 130 і 132 ДВК РФ. 3. Переведення засуджених проводиться за рішенням комісії виправної установи, очолюваної начальником установи. У роботі комісії можуть брати участь представники органів місцевого
 11. Стаття 93. Прогулянки засуджених до позбавлення волі
  режимі у в'язниці. 2. Прогулянка засуджених проводиться в денний час на спеціально обладнаній частині території виправної установи (прогулянковий дворик). Прогулянки проводяться покамерно в порядку черговості. Прогулянка може бути достроково припинена у разі порушення засудженим Правил внутрішнього розпорядку виправних
 12. Стаття 130. Тюрми
  режимів. У в'язницях також можуть міститися засуджені, які перебувають там з підстав, зазначених у статті 77 цього Кодексу. Термін, призначений за вироком суду для відбування у в'язниці, обчислюється з дня прибуття засудженого до в'язниці. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до засудженого не застосовувалася міра визиску-ня у вигляді проштовхування у карцер, термін його перебування на суворому режимі