Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 89. Побачення засуджених до позбавлення волі

1. Засудженим до позбавлення волі надаються короткострокові побачення тривалістю чотири години і тривалі побачення тривалістю три доби на території виправної установи. У передбачених цим Кодексом випадках засудженим можуть надаватися тривалі побачення з проживанням поза виправної установи тривалістю п'ять діб. У цьому випадку начальником виправної установи визначаються порядок та місце проведення побачення.
2. Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника адміністрації виправної установи. Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання з чоловіком (дружиною), народите-лями, дітьми, усиновлювачами, усиновленими, рідними братами і сестрами, дідусями, бабусями, онуками, а з дозволу началь-ника виправної установи - з іншими особами.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
3. Засудженим на їх прохання дозволяється замінювати тривале побачення короткостроковими, короткострокове або тривале побачення телефонною розмовою, а у виховних колоніях тривале побачення з проживанням поза виправної установи краткосроч-ним побаченням з виходом за межі виховної колонії. Порядок заміни одного виду побачення іншим встановлюється федераль-ним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань.
(В ред. Федеральних законів від 21.07.1998 N 117-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
4. Для отримання юридичної допомоги засудженим надаються побачення з адвокатами або іншими особами, що мають пра-во на надання юридичної допомоги, без обмеження їх числа тривалістю до чотирьох годин. За заявою засудженого сві-данія з адвокатом надаються наодинці, поза межами чутності третіх осіб та без застосування технічних засобів прослуховуючи-ня.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 89. Побачення засуджених до позбавлення волі"
 1. Стаття 158. Побачення засуджених військовослужбовців
  1. Засуджені військовослужбовці мають право на короткострокові та тривалі побачення. 2. Короткострокові побачення надаються з родичами та іншими особами два рази на місяць тривалістю до чотирьох годин. 3. Тривалі побачення надаються з чоловіком (дружиною) і близькими родичами, а з дозволу командира дисцип-кулінарних військової частини - з іншими особами чотири рази протягом року
 2. Стаття 75. Направлення засуджених до позбавлення сво-боди для відбування покарання
  1. Засуджені до позбавлення волі направляються для відбування покарання не пізніше 10 днів з дня отримання адміністрацією слідчого ізолятора повідомлення про вступ вироку суду в законну силу. Протягом цього строку засуджений має право на короткострокове побачення з родичами або іншими особами. Порядок направлення засуджених до виправних установ визначається федеральним органом
 3. Стаття 80. Роздільне утримання засуджених до ли-шению волі у виправних установах
  1. У виправних установах встановлюється роздільне утримання засуджених до позбавлення волі чоловіків і жінок, неповнолітніх і дорослих. 2. Особи, вперше засуджені до позбавлення волі, утримуються окремо від засуджених, які раніше відбували позбавлення волі. Ізо-лированной від інших засуджених містяться: засуджені при небезпечному рецидиві, засуджені за особливо небезпечному рецидиві злочини ний;
 4. Стаття 69. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту
  1. Засуджені до арешту утримуються в умовах суворої ізоляції. Ізольовано від інших категорій осіб, які утримуються під стра-жей, і окремо розміщуються: засуджені чоловіки, засуджені жінки, неповнолітні засуджені, а також засуджені, які раніше відбували покарання у виправних установах та мають судимість. 2. На засуджених поширюються умови утримання, встановлені цим
 5. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  Окремо від інших засуджених у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до довічного позбавлення волі, а також засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням
 6. Стаття 123. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях суворого режиму
  Коментар до статті 123 1. У виправних колоніях суворого режиму в звичайних і полегшених умовах засуджені проживають у гуртожитку, а в строгих умовах - в замикаються приміщеннях. У звичайних умовах їм дозволяється щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності, крім зароблених коштів, пенсій і соціальних допомог, інші засоби, наявні на
 7. Стаття 128. Колонії-поселення
  1. У колоніях-поселеннях відбувають покарання у вигляді позбавлення волі: а) особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і що раніше не відбували позбавлення волі; б) особи, вперше засуджені за вчинення умисних злочинів невеликої або середньої тяжкості; в) особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і раніше відбували позбавлення волі; г) позитивно
 8. Стаття 137. Порядок застосування заходів стягнення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  (в ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ) 1. Засудженим, проштовхування у дисциплінарний ізолятор, забороняються тривалі побачення, телефонні розмови, приобрете-ня продуктів харчування і предметів першої необхідності, отримання посилок, передач і бандеролей, користування настільними іграми і куріння. Вони мають право користуватися щоденної прогулянкою тривалістю дві години. 2. К
 9. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  1. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а
 10. Стаття 79. Прийом засуджених до позбавлення волі до виправних установ
  1. Прийом засуджених до позбавлення волі до виправних установ здійснюється адміністрацією зазначених установ у порядку, встановленому Правилами внутрішнього розпорядку виправних установ. 2. Засуджені, які прибули в виправні установи, поміщаються в карантинне відділення на строк до 15 діб. У період перебування у карантинному відділення засуджені перебувають у звичайних умовах
 11. Стаття 121. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях загального режиму
  1. Засуджені до позбавлення волі, відбувають покарання у звичайних умовах у виправних колоніях загального режиму, про-живають у гуртожитках. Їм дозволяється: а) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності крім засобів, зазначених у частині другій статті 88 цього Кодексу, інші кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі трьох тисяч рублів; (в
 12. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  1. Засуджені до позбавлення волі мають право на оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю визначену на місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або
 13. Стаття 110. Основні форми і методи воспита -котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  1. У виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі
 14. Стаття 131. Умови відбування позбавлення волі в тюрмах
  1 . Засуджені до позбавлення волі містяться у в'язницях в замикаються загальних камерах. У необхідних випадках за мотивованою-ному постановою начальника тюрми і за згодою прокурора засуджені можуть міститися в одиночних камерах. 2. Розміщення засуджених по камерах проводиться з дотриманням вимог, передбачених статтею 80 цього Кодек -са. Крім того, окремо утримуються засуджені,
 15. Стаття 81.1. Реєстраційний та міграційний облік за місцем перебування засуджених до позбавлення волі
  (введена Федеральним законом від 30.12.2012 N 313-ФЗ) 1. Реєстрація та зняття з реєстраційного обліку за місцем перебування засуджених до позбавлення волі громадян Російської Фе-ської Федерації, постановка на міграційний облік і зняття з міграційного обліку за місцем перебування засуджених до позбавлення волі іно-дивних громадян та осіб без громадянства здійснюються адміністрацією відповідного слідчої
 16. Стаття 123. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях суворого режиму
  1. Засуджені до позбавлення волі, відбувають покарання у звичайних умовах у виправних колоніях суворого режиму, проживають в гуртожитках. Їм дозволяється: а) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності крім засобів, зазначених у частині другій статті 88 цього Кодексу, інші кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі двох тисяч рублів;