Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 7. Право як засіб регулювання суспільних відносин, поняття, значення і види правового регулювання

1. Соціальна регуляція: поняття, складові, їх діалектика.
2. Поняття, істота і призначення правового регулювання.
3. Види правового регулювання: загальна характеристика.
4. Правотворчість: загальна характеристика.
Література
- Бабаєв В.К. Теорія сучасного радянського права / В.К. Бабаєв. - Нижній Новгород: ВШ МВС РРФСР, 1991. - С.36-46.
- Велика енциклопедія Кирила і Мефодія 2008 / / WINDOWS / DVD-ROM.
- Лівшиць Р.З. Сучасна теорія права: короткий нарис / Р.З. Лівшиць. - М., 1992. - С.25-91.
- Загальна теорія права і держави: підручник / за ред. В.В. Лазарєва. - М.: Юрист, 1994. - С.304-310.
- Теорія держави і права. Випуск 2: навчальний посібник / під ред. А.Б. Венгерова. - М.: Юрист, 1994.
- Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - С.456-463.
- Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.1 Держава / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004. - С.135-227; 355-380.
- Фаткуллин Ф.Ф. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник / Ф.Ф. Фаткуллин. - К.: Вид-во КЮІ МВС Росії, 2007. - С.61-85.
Запитання для самоконтролю
? Якими відмінними варіантами можуть протікати суспільні відносини?
? Чим відрізняється порядок від хаосу?
? Якими способами можна впорядкувати громадське ставлення?
? Що спільного і що відмінного в природу і властивості нормативних та індивідуальних велінь?
? Назвіть і охарактеризуйте складові механізму соціальної регуляції.
? Зіставте стихійну і свідому регуляцію.
? Розкрийте поняття соціально-функціонального управління.
? Як співвідносяться соціально-функціональне управління і саморегуляція?
? Прослідкуйте еволюцію соціальної нормативної системи.
? Що собою являють по суті нормативне (загальне) правове регулювання?
? Що відрізняє індивідуальне правове регулювання від нормативного правового регулювання; наведіть приклади.
Завдання на самопідготовку
? Знайдіть у словниках і випишіть визначення понять: порядок, регуляція, управління, самоврядування, норма, соціальна норма, хаос, стихія, статистика, нормативне веління, індивідуальне веління, тенденція, закономірність, соціальна нормативна система, мораль, право, традиції і звичаї, конфесійні норми, соціально-технічні норми, політичні норми, корпоративні норми.
? Складіть короткий конспект відповідей на питання плану семінарського заняття з даної теми.
? Складіть на окремому аркуші перелік використаної Вами літератури за темою семінарського заняття (лекції, підручник, словники, монографії, періодика, ін джерела); вкажіть, які інформаційні ресурси були задіяні (домашня бібліотека, бібліотечний фонд вузу чи іншого освітнього закладу, сайти і т . п.); на свій розсуд відобразіть, по можливості, питання для самоконтролю / листок підпишіть - ПІБ, № навч. групи, дисципліна, тема сем. заняття, число, підпис - листок здається викладачеві, ведучому семінарські заняття, в кінці уроку).
? Підберіть «палітру» суджень різних мислителів про порядок і стихії.
? Зробіть добірку афоризмів, які розкривають відношення до порядку відомих мислителів.
? Складіть бібліографічний перелік робіт, присвячених проблемам соціальної регуляції та правового регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 7. Право як засіб регулювання суспільних відносин, поняття, значення і види правового регулювання "
 1. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 2. Тема 10. Форма права
  тема права. Первинні та похідні системоутворюючі чинники права. Публічне право. Приватне право. Галузь права. Підгалузь (суб-, ген-інститут). Правовий інститут. Матеріальне і процесуальне право. Взаємовідносини внутрішньодержавного і міжнародного права. Галузева структура права в Російській Федерації, її детермінанти. Зовнішня форма права, її складові. Правообразование і
 3. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  засобів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів; принцип підвідомчості видатків бюджетів; принцип єдності каси. Формування витрат бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. Витратні зобов'язання. Бюджетні асигнування та їх
 4. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  правової думки про використання порівняння і порівняльного методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних
 5. Тема 4. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Тема 4. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
 6. Тема 1. УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА
  Тема 1. УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ВИКОНАВЧА
 7. Тема 1 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: поняття, суть і МІСЦЕ В СИСТЕМІ соціальних відносин
  відносин
 8. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  коштів державних позабюджетних фондів. Державні галузеві (відомчі) грошові
 9. Тема 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЙОГО ВИДИ, МЕЖІ, МЕТОДИ І РІВНІ
  Тема 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЙОГО ВИДИ, МЕЖІ, МЕТОДИ І
 10. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  тема виконавчо-розпорядчих органів РФ і РТ. 23. Джерела права, їх види. Джерела права в сучасній Росії. 24. Місцеве (муніципальне) самоврядування. Законодавство РФ і РТ про місцеве самоврядування. 25. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 26. Місце і роль Теорії держави і права в системі суспільних наук. 27. Метод загального правового регулювання:
 11. ТЕМА 21. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
  тема російських державних органів, що наглядають за законністю. Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ. 3. Правопорядок і громадський порядок. Роль і місце міліції в російській системі правоохоронних органів. 4. Дисципліна: поняття, види, шляхи зміцнення в умовах ринкових відносин. Література - Конституція Російської Федерації. - М.: Юрид. літ., 1993. -
 12. Контрольні питання
  право на існування термін "інформаційно-правові норми"? 2. Сформулюйте поняття інформаційно-правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6.
 13. Контрольні питання до розділу
  правового регулювання адміністративного права. 2. Джерела адміністративного права. 3. Учасники адміністративного правовідносини. 4. Адміністративне право та дієздатність. 5. Право громадянина на судовий і адміністративне оскарження (скаргу). Порядок і строки оскарження. 6. Органи виконавчої влади та їх класифікація. Органи державного управління. 7. Органи місцевого
 14. 13.3. Зміст адміністративно-правових режимів
  тематичне спостереження уповноважених суб'єктів за функціонуванням об'єктів державного управління; 5) організаційно-технічне забезпечення встановлених режимних
 15. Тема 12. Суспільно-політичний лад і право Білорусі в період проведення буржуазних реформ в Росії
  право Білорусі в період проведення буржуазних реформ в
 16. Тема 9. ГРОМАДСЬКІ та інші недержавні об'єднання
  Тема 9. ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ НЕДЕРЖАВНІ
© 2014-2022  yport.inf.ua