Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 8. Предмет, межі, метод, механізм і рівні загального правового регулювання

1. Предмет загального правового регулювання.
2. Межі загального правового регулювання.
3. Метод правового регулювання та його компоненти.
4. Рівні загального правового регулювання.
Література
- Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації: Федеральний закон від 6 жовтня 1999 р. N 184-ФЗ (з ізм. та доп.).
***
- Бабаєв В.К. Теорія сучасного радянського права / В.К. Бабаєв. - Нижній Новгород: ВШ МВС РРФСР, 1991. - С.81-84.
- Велика енциклопедія Кирила і Мефодія 2008 / / WINDOWS / DVD-ROM.
- Загальна теорія права і держави: підручник / за ред. В.В. Лазарєва. - М.: Юрист, 1994. - С.317-322.
- Теорія держави і права. Випуск 2: навчальний посібник / під ред. А.Б. Венгерова. - М.: Юрист, 1994.
- Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - С.283-318.
- Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.1 Держава / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004. С787-890.
- Фаткуллин Ф.Ф. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник / Ф.Ф. Фаткуллин. - К.: Вид-во КЮІ МВС Росії, 2007. - С.57-85.
***
- Поротікова О.А. Цивільно-правове регулювання сусідських відносин / О.А. Поротікова / / Законодавство. - 2004. - N 4.
- Малешін Д.Я. Соціокультурні дослідження у законотворчості / Д.Я. Малешін / / Законодавство. - 2003. - N 10.
- Булгакова Л.І. Аудит у Росії: механізм правового регулювання / Л.І. Булгакова. - М.: Волтерс Клувер, 2005.
Запитання для самоконтролю
? Які основні підходи у вітчизняній правовій науці існують щодо визначення предмета правового регулювання?
? З чим зіткнеться суспільство, якщо в якості предмета правового регулювання визначити свідомість або поведінку соціальних суб'єктів?
? Як можна позначити важливість проблеми встановлення адекватних меж правового регулювання?
? Які основні фактори визначають насамперед межі правового регулювання?
? Наведіть приклади законодавчого перевищення меж правового регулювання.
? Розкрийте компоненти методу загального правового регулювання; наведіть приклади на основі чинного законодавства.
? Що слід розуміти під композиційним нормативно-правовим приписом?
? Що являють собою вихідну цілісність тексту нормативно-правового акту?
? Які питання Ви могли б запропонувати для колективного обговорення?
? З якого роду труднощами Ви зіткнулися при вивченні даної теми?
Завдання на самопідготовку
? Знайдіть у словниках і випишіть визначення понять: предмет, суспільне ставлення, громадське (індивідуальне) свідомість, соціальну поведінку, межа, доцільність, можливість, необхідність, рівень.
? Складіть короткий конспект відповідей на питання плану семінарського заняття з даної теми.
? Складіть на окремому аркуші перелік використаної Вами літератури за темою семінарського заняття (лекції, підручник, словники, монографії, періодика, др.істочнікі); вкажіть, які інформаційні ресурси були задіяні (домашня бібліотека, бібліотечний фонд вузу чи іншого освітнього закладу, сайти і т . п.); на свій розсуд відобразіть, по можливості, відповіді на питання для самоконтролю / листок підпишіть - ПІБ, № навч. групи, дисципліна, тема сем. заняття, число, підпис - листок здається викладачеві, ведучому семінарські заняття, в кінці уроку).
? Наведіть приклади нормативно-правового регулювання та індивідуально-правового регулювання; дайте коментар.
? Наведіть нормативно-правові положення, що характеризують, на Ваш погляд, вихід за межі правового регулювання, дайте коментар.
? Проілюструйте на прикладі чинного законодавства рівні правового регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 8. Предмет, межі, метод, механізм і рівні загального правового регулювання "
 1. Тема 17. Індуське право
  тема
 2. Тема 4. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Тема 4. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
 3. ТЕМА 17. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ
  механізмі дії права, форми та рівні. 3. Рівні реалізації статутних норм і нестатутних норм. 5. Рівні реалізації диспозиції і санкції правової норми. 6. Висновок. 7. Список використаної
 4. 3.2. Межі, метод і рівні правового регулювання
  метод і рівні правового
 5. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009

 6. Тема 2 ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ і метод АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  метод АДМІНІСТРАТИВНОГО
 7. Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ І МЕТОДОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
  Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ І МЕТОДОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Про ДЕРЖАВІ І
 8. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти
 9. Тема 12 Адміністративно-правові методи ДЕРЖАВНОГО управління
  методи ДЕРЖАВНОГО
 10. Тема 7. МЕХАНІЗМ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
  Тема 7. МЕХАНІЗМ І ФУНКЦІЇ
 11. Конституційне регулювання
  межі) / / Рад. держава і право. - 1980. N 7. Морозова Л.А. Конституційне регулювання в СРСР. - М.: Юрид. літ. 1985. Мишкін А.В. Способи конституційного регулювання суспільних відносин / / Рад. держава і право. - 1986. N 12. Ржевський В.А. Характер конституційного регулювання в розвиненому соціалістичному суспільстві / / Актуальні теоретичні проблеми розвитку державного права і
 12. Тема V. Механізм дії екологічного права
  Тема V. Механізм дії екологічного
 13. Додаткова література
  тема радянського цивільного права. - М., 1963. 3. Предмет цивільного права / / Проблеми теорії цивільного права / Інститут приватного права. - М., 2003. - С. 3-23. 4. Йоржі Д. Структура соціалістичного цивільного права та методи його дослідження / / Актуальні питання соціалістичного цивільного права: Матеріали наукового робочої наради, проведеного в грудні 1965 р. у м. Сегед. -
 14. Тема 14. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  Тема 14. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО
 15. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  метод, наука, навчальна
 16. § 2. Метод земельного права
  предмет регулювання, для характеристики земельного права має метод, за допомогою якого здійснюється регулювання земельних відносин. Під методом правового регулювання розуміється сукупність способів, прийомів, за допомогою яких право, тобто правові норми, впливає на поведінку учасників суспільних відносин, в даному випадку - земельних відносин. Метод земельного права
 17. 2. Методи регулювання в аграрному праві.
  Пределяет правоздатність суб'єктів права - учасників аграрних відносин; це способи з'ясування, визначення характеру виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єктами АПК. Юр інструментом впливу на агр підприємців з боку д-ва, способами регулювання внутрішніх і зовнішніх правовідносин цих суб'єктів виступають як загальні, так і специфічні методи регулювання в
 18. Тема 1. УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА
  Тема 1. УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ВИКОНАВЧА
© 2014-2022  yport.inf.ua