Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій, 2011 - перейти до змісту підручника

2. Методи регулювання в аграрному праві.


В аграрному, як і в інших галузях права, методи правового регулювання являють собою встановлені чи санкціоновані д-вою способи, засоби прав впливу, за допомогою котрих визначається правоздатність суб'єктів права - учасників аграрних відносин; це способи з'ясування, визначення характеру виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єктами АПК. Юр інструментом впливу на агр підприємців з боку д-ва, способами регулювання внутрішніх і зовнішніх правовідносин цих суб'єктів виступають як загальні, так і специфічні методи регулювання в агр праві.
Спільними, основними методами регулювання виступають методи 9способи): дозволу; імперативної вказівки; заборони.
До специфічних методів можна віднести: нормативно-явочний; дозвільно ліцензійний; економічного стимулювання; дотримання технологій, дисципліни і законодавства; локально-правового регулювання; організаційно-управлінський і т д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Методи регулювання в аграрному праві. "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  методами, що приводять до деградації, тобто погіршення землі, а також у зв'язку з банкрутством та при вилученні земельної ділянки для державних або громадських потреб. Селянське господарство виникає за умови його державної реєстрації. Припинення діяльності господарства також вимагає втручання органів місцевого самоврядування: їх рішення необхідно для припинення діяльності
 2. 1. Предмет і метод аграрного права
  методи і принципи правового регулювання; 3) існування необхідного нормативного матеріалу і насамперед наявність власних джерел (аграрного законодавства), які не входять ні в одну їх основних галузей права; 4) аграрна політика держави як суб'єктивна основа формування і розвитку аграрного права. Аграрне право виступає в якості правової форми вираження і
 3. § 6. Класифікація норм права
  методів правового регулювання поділяються на: імперативні (містять владні приписи); диспозитивні (що містять свободу розсуду); заохочувальні (стимулюючі соціально корисну поведінку); рекомендаційні (що пропонують найбільш прийнятний для держави і суспільства варіант поведінки); 5) залежно від часу дії - на постійні (що містяться в законах) і тимчасові
 4. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  метод, займає особливе становище в загальній системі, відрізняється від інших галузей і тим самим доводить і виправдовує своє право на самостійне існування. Тут важливо провести спільні кордони між різними угрупованнями норм з урахуванням їх тісному взаємозв'язку (див. схему 42). Схема 42 --- --- | ВИДИ |
 5. Міжнародна академія порівняльного права (МАСП)
  метод дослідження як метод міжнародно-правової уніфікації, Загальний ринок та аграрне законодавство, проблема державної безпеки і забезпечення свободи громадян, еволюція ідей пропорційного представництва. VI конгрес МАСП проводився в 1962 р. в Гамбурзі. У роботі брали участь 400 юристів з 23 країн. На конгресі були поставлені 35 оглядових і 400 національних
 6. Глава 1. Мінливості МЕТОДУ
  методів "осягнення людини і суспільства, відкинувши" протиприродні уявлення про якусь протилежності між духом і матерією, людиною і природою, душею і тілом ". --- --- Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 496. Ніяк не можна звинувачувати в цьому засновників марксизму, якщо до Досі "переважна більшість соціальних наук, особливо економіка, все ще
 7. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  метод) регулювання, особливу функціональну (цільову) спеціалізацію, загальні норми і інститути (загальну частину). --- Див: Алексєєв С.С. Структура радянського права. М., 1975. С. 52 - 54; 161 - 184; він же. Загальні дозволу і загальні заборони в радянському праві. М., 1989. С. 190 - 193. Предмет правового регулювання - сукупність суспільних відносин
 8. § 2. Місце муніципального права в російському праві
  методу правового регулювання. До складу публічного права входять конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне право та ін, а до складу приватного права - наприклад, цивільне, підприємницьке, сімейне право. Сюди ж слід віднести корпоративне право (церковне право, внутриорганизационное право громадських об'єднань і т.д.). Муніципальне право і як комплексне
 9. § 1. Поняття комерційного права
  методів їх правового регулювання. Економічні відносини оформляють вільну економічну діяльність осіб, які складаються між собою в координаційної взаємозв'язку, взаємної непідлеглості, формальній рівності. Організаційно-регулятивні відносини оформляють невільну діяльність суб'єктів, які знаходяться між собою в субординационной взаємозв'язку, влади одного (публічного органу)
 10. § 4. Правовий режим цінних паперів
  методи розрахунків за зобов'язаннями між юридичними особами, зокрема, платіжними дорученнями, превалюють над будь-якими іншими, що викликається існуючими перекосами вітчизняної практики правозастосування: банківські та інші кредитні установи орієнтуються, головним чином, на внутрішньовідомчі акти Центрального банку, приділяючи невелику увагу новим інструментам на ринку грошового
© 2014-2022  yport.inf.ua