Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій, 2011
Конспект лекцій, складений відповідно в Державним освітнім стандартом вищої освіти, допоможе систематизувати отримані раніше знання і успішно скласти іспит або залік з дисципліни «Аграрне право».
Видання призначене для студентів, викладачів та аспірантів юридичних вузів і факультетів.
1. Поняття і предмет аграрного права.
2. Методи регулювання в аграрному праві.
3. Принципи аграрного права.
4. Система аграрного права.
5. Визначення аграрного права і його завдання.
6. Поняття і види джерел аграрного права.
7. Закони як джерела аграрного права.
8. Підзаконні акти як джерела аграрного права.
9. Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права.
10. Поняття та класифікація суб'єктів аграрного права.
11. Поняття аграрного підприємства, його відмінність від інших підприємств.
12. Правосуб'єктність приватних аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів.
13.Правосуб'ектность державних аграрних товаровиробників.
14. Особливості реорганізації та ліквідації суб'єктів аграрного підприємства.
15. Поняття права підстави, корпоративних прав в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах (товариствах) корпоративного типу.
16. Поняття права участі корпоративних прав в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах (товариствах) корпоративного типу.
17. Права та обов'язки учасників аграрних (сільськогосподарських) підприємствах (товариствах) корпоративного типу.
18. Підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах (товариствах).
19. Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.
20. Права та обов'язки членів сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.
21. Сільськогосподарські працівники як суб'єкти аграрних правовідносин.
22. Поняття та особливості аграрних правовідносин.
23. Поняття і групи суб'єктів аграрних правовідносин.
24. Об'єкти аграрних правовідносин. Головні базові складові системи аграрних правовідносин.
25. Розмежування аграрних правовідносин.
26. Види і структура внутрішніх правовідносин у приватних аграрних підприємствах кооперативного і корпоративного типів.
27. Види і структура внутрішніх правовідносин у державних аграрних підприємствах.
28. Поняття права власності колективного сільськогосподарського підприємства.
29. Об'єкти права власності колективних сільськогосподарських підприємств.
30. Суб'єкти права власності колективних сільськогосподарських підприємств.
31. Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективного природокористування в сільському господарстві.
32. Форми управління у сфері організації ефективного використання природних ресурсів.
33. Права власників, користувачів земель та природокористувачів в сфері ефективного використання природних ресурсів у сільському господарстві.
34. Обов'язки власників і користувачів земель та природокористувачів в сфері ефективного використання природних ресурсів у сільському господарстві.
35. Відповідальність за порушення вимог ефективного природокористування в сільському господарстві.
36. Адміністративна відповідальність за порушення вимог ефективного природокористування в сільському господарстві.
37. Кримінальна відповідальність за порушення вимог ефективного природокористування в сільському господарстві.
38. Майнова відповідальність за порушення вимог ефективного природокористування в сільському господарстві.
39. Поняття фінансової діяльності та її правове регулювання.
40. Поняття і основні показники фінансового плану.
41. Різновиди фінансових відносин.
42. Організаційно-правове забезпечення виконання фінансової частини виробничо-господарського плану сільськогосподарського підприємства.
43. Групи фінансових відносин сільськогосподарських підприємств.
44. Правове регулювання розрахунково-касових операцій сільськогосподарських підприємств.
45. Правове регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств.
46. Сучасна система кредитування.
47. Правове регулювання страхування сільськогосподарських підприємств.
48. Поняття і види аграрно-договірних зобов'язань.
49. Основні групи договорів.
50. Договори кредитування.
51. Договори на використання науково-технічної продукції.
52. Договори матеріально-технічного забезпечення.
53. Договори користування електричною енергією.
54. Договори агрохімічного і гідромеліоративного обслуговування.
Аграрне право:
  1. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведишева Н.О.. Аграрне право. Підручник - 2011 рік
  2. В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право - 2010 рік
  3. М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі - 2008 рік
  4. М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій - 2007
  5. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Аграрне право України - 2003
  6. Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації - 2001 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua